Eduardo Galeano: Yuttuğum kelimeler şişmanlatsaydı, dünyaya sığmazdım

Eduardo Galeano“Kalmak istemeyen kelimelerin toplandığı bir yer olabilir mi? Bir kayıp kelimeler krallığı? Senden kaçan kelimeler, seni nerede bekler?” Cümleyi oluşturan kelimeler kim olduğumuzu ve ne istediğimizi anlatırlar. Ne istediğimizi küçük yaşlarda, kim olduğumuzuysa ilerleyen yaşlarda ölümün varlığını düşündüğümüzde sorgularız….
Bazı kelimelerin eş anlamlıları olabileceği gibi bazılarının birden fazla aynı anlamı da olabilir. Tıpkı Guarani dilinde olduğu gibi; “kelime”nin bir diğer anlamı “ruh”tur. Bu da ağızdan çıkan her kelimenin bir ruhu olması gerektiğini gösterir. Ruhu yoksa söylenen kelimelerin, o kişi ya yalan söylüyor ya da boş konuşarak ruhuna ihanet ediyordur.

Ece Ayhan’la yapılmış bir röportaj: Bütün hocalarımız, annelerimiz, babalarımız bize yalan söylemiş…

ece ayhan

İçinde bulunduğum toplumla kapışan bir adamım ben. Türk edebiyatındaki bütün büyük yazarlar büyük aileye mensuptur. Tevfik Fikret’ in Abdülhamit’ e verdiği altı ya da sekiz tane şiiri vardır, buyur, benim kabahatim ne burada? Biz parasız yatılıyız. Sokak çocuğuyuz. Ağzımızın bozukluğu oradan geliyor. Deli kabul edilmişliğimiz oradan geliyor. Her şeye karşıyım. İki tekke vardı benim gençliğimde. Bir doğu tekkesi, Kemal Tahir’ in. Bir de batı tekkesi Sebahattin Eyüboğlu’ nun. Biz ikisine de gitmedik. Eyüboğlu benim için “Şiiri rahat bıraksın” demiş. Bırakır mıyım!

İran’dan modern ritimler Axiom Of Choice popüler şarkılarıyla cafrande.org’ta


Axiom Of Choice, Fars müziğinde yeni bir soluk getirmek amacıyla 1992 yılında Ramin Tolkian ve Mammad Mohsenzadeh tarafından kuruldu. İki Fars, bir Ermeni ve bir Yunan sanatçıdan  oluşan grup, çeşitli etnik kökenlerden oluşması itibari ile zengin bir etkileşime sahip.  Asıl olarak bu köklü kültürel mirastan beslenen Axiom Of Choice, Geleneksel (klasik) İran  müziğini batı müziğiyle harmanlıyor. 

Edip Cansever’in Otobiyografisi: “Pantolonlarım yamalıydı, dört ay yalınayak gezdim…”

Edip Cansever08/08/1928. Babam Kur’an’ın arkasına yazmış doğduğum tarihi. Sonra da nüfusa kaydettirmiş. Pek sevinmiş erkek olmama. Benden önce iki kız, benden sonra bir kız, böylece dört kardeş oluvermişiz. Doğduğum ev İstanbul’da, Beyazıt’ın arkalarında, Soğanağa dedikleri bir yer. Annem küçükken göstermişti : “İşte sen bu evde doğdun!” Bir süre sonra -herhalde ben çok küçükken- Saraçhane başına taşınmışız. Şimdi Aksaray’a inen geniş asfalt caddenin tam üstünde bir ev. Bir küçük bahçe, bahçenin çevresi hep ev, bir kuyu, bir ayva ağacı, bir çardak. Bitişiğimizde Nigâr hanım oturuyor kocasıyla ve kardeşi Kenan beyle. Nigâr hanım A. Hamdi Tanpınar”ın kızkardeşi. Tanpınar da orda oturuyor ama her zaman değil sanıyorum. Belki de yolculuklara filân çıkıyor arada.

“En kötü şey, öldürmeyen acılardır!” Kafka’nın Mesajı – Sadık Hidayet

Kafka“Her şey kuruntu; aile, büro, dost, sokak, en uzak veya en yakın kadın, hepsi ama hepsi aldatmaca. En yakın gerçek, penceresiz bir zindan duvarına başını dayaman.” Ama o hiçbir zaman kendi yenilgisinin umutsuz tanığı olmadı; aksine var gücüyle gerçeği istedi, tüm sorumluluğu üstlendi. Yaşamını kendisi planladı. Ne var ki köşesine çekilince acı umutsuzlukla yüz yüze geldi. “Bir köpeğin araştırmaları” adlı öyküsünde köpek aç kaldıktan ve gökyüzünün boşluğunu kanıtladıktan sonra, araştırması sonuç aşamasına geldiğinde şöyle der: “Son umudum ve arzum da yok oldu. Burada feci bir şekilde öleceğim. Araştırmalarım nereye vardı? Çocukça çabalardı çocukça mutlu olan bir zamanda… Burada, yokluk yiyeceğini havada kapan bedbaht, aylak bir köpek var sadece.”

Sarp Maden, “Bilinmez” adlı albümüyle cafrande.org’ta

Sarp Maden
1968 İstanbul doğumlu caz sanatçısı Sarp Maden, 15 yaşında gitar çalmaya başladı. Saint Joseph Lisesi’nde eğitim gördükten sonra Boğaziçi Üniversitesi psikoloji ve Bilkent Üniversitesi müzik bölümünden mezun oldu.

Page 1 of 809