Virginia Woolf: Zekâ ve Duyarlılığını Bilinç Akışına Yönelten Titiz Anlatımcı – Tomris Uyar

Virginia WoolfZaman… Elimizden kaçan, kayan yaşam… Büyük bir yaşama sevgisi, insan onuruna duyulan inanç ve bu tartışmasız gerçeğin bir yerinde düz bir olay olarak ölüm… “İnsanların gözlerinde, bu çalkantıda, avarelikte, itiş-kakışta, bu gürültüde, bu şamatada, arabalar, otomobiller, otobüsler, kamyonlar, güçlükle ilerleyen, itişen gezginci satıcılarda, bando sesinde, tepelerden geçen uçağın o utkulu, kulak tırmalayan, garip, tiz homurtusundaydı sevdiği şey…”

Lev Troçki’nin Vasiyeti: Yaşam güzel. Gelecek kuşaklar onu bütün kötülüklerden arındırsınlar…

Lev TroçkiTroçki vasiyetini 27 Şubat 1940 tarihinde kaleme aldı ve 3 Mart 1940’ta metne bir paragraf daha ekledi. Vasiyet ilk kez Harvard University Press tarafından, Troçki’nin 1935 tarihli Sürgün Günlüğü’nde, Elena Zorudnaya’nın çevirisi ile yayınlandı.

“Duvarın dibindeki parlak yeşil çimen şeridini ve duvarın üzerinden açık mavi gökyüzünü ve her yerde güneş ışığını görebiliyorum. Yaşam güzel. Gelecek kuşaklar onu bütün kötülüklerden, baskılardan ve şiddetten arındırsınlar ve tadını doyasıya çıkarabilsinler.”
“İnsanoğluna ve onun geleceğine duyduğum inanç, bana direnme gücü veriyor.”

“Geleneksel Yahudi Halk Müzikleri / Traditional Jewish Music” – Kolektif


Seçilmiş 16 Adet geleneksel Yahudi halk müziğinden oluşan  “Geleneksel Yahudi Halk Müzikleri “/ Traditional Jewish Music” adlı kolektif çalışmayı aşağıdan dinleyebilirsiniz

Düzenli kitap okumanın insana kazandırdığı 15 özellik

kitap tvOkumak, birçok eğitim süreci geçiren insan için doğduğu andan itibaren en kolay ve en etkili öğrenme yoludur. Bunu bir alışkanlık haline getirmek ise kendinizi iyi ifade edebilmek, sorunları tartışabilmek, insanları anlamak, olgu ve olayları analiz edebilmek ve yaşam kalitesini artırmak gibi sayısız faydası vardır.
Günümüz dünyasında geri kalmış toplumların ortak özelliklerinden birinin önemli ölçüde okuma alışkanlığının gelişmemiş olması ile oluşan eğitimsizlik, yaşamı her alanda olumsuz etkilemektedir.

Elias Canetti: Bir despot kötü niyetinin farkındadır bu yüzden öyle değilmiş gibi yapar

Elias Canetti

Maske Düşürme İktidarı
Bir despot kendi içindeki kötü niyetinin her zaman farkındadır ve bu yüzden kötü niyetli değilmiş gibi davranmak zorundadır. Ama herkesi böyle kandıramaz. İktidar sahibi olmayı arzulayan ve despotun iktidarını kabul etmeyen, kendilerini despotun rakipleri olarak gören başkaları hep vardır. Despot bunlara karşı her zaman tetiktedir, çünkü onun için potansiyel bir tehlike oluştururlar. Onların yüzündeki maskeyi yırtmak için uygun anı bekler; bu maskenin ardında kendi içinde çok iyi tanıdığı kötü niyeti bulacaktır.

Paradigmanın İflası: Yirmi beş yıl sonra… – Fikret Başkaya

Paradigmanın İflası“İnsan, iyiyle kötüyü birbirine karıştırdığında,
Tanrılar ruhunu öylesine feci bir felakete sürüklerler ki,
artık felaketin farkına varmak için
çok az zamanı kalmıştır”.
Sophocles (Antigone)

Paradigmanın İflasının yayınlanmasından bu yana çeyrek yüzyıl geride kaldı. Bu zaman zarfında köprülerin altından çok sular aktı ve nice alâmetler belirdi. Artık tüm alanlarda işler sarpa sarmış bulunuyor. Toplum yaşamının her alanında gösterge ışıkları kırmızıya dönmüş veya dönmekte. Nerdeyse kötüleşmeyen, kararmayan hiç bir şey yok. Tüm değerler aşınmış, kültür çürümüş, etik değerler ve ahlâk çökmüş, değer ölçüsü ve nirengi noktası yok olmuş, toplum kimlikler üzerinden kutuplaştırılmış, dinci gericilik devleti ve toplumu kuşatmış, insan insanlıkta çıkmakta, metalaşma, soysuzlaşma, yabancılaşma had safhaya çıkmış, velhasıl toplumsal temel aşınmış bulunuyor.

Page 1 of 943