1 Mayıs İşçi Bayramı | En bilgin aynalara / en renkli şekilleri aksettiren onlardır

1 mayısOnlar ki toprakta karınca, suda balık,
havada kuş kadar çokturlar;
korkak,
cesur,
cahil
hakim
ve çocukturlar
ve kahreden yaratan ki onlardır,
destanımızda yalnız onların maceraları vardır.

Onat Kutlar: “Dilin işlediği tuhaf bir manzaraydı yaşam”

onat kutlarDil, durgun ve derin bir suyun aynası gibi yalnızca kendi bildiklerini gösteriyordu ona. Pencerenin ince ses tellerinden dokunmuş tülüne dilin işlediği tuhaf bir manzaraydı yaşam. Yalnızca kendi ormanına ait düşsel ağaçlar ve belli belirsiz ırmak kıyısı. Dilsiz konuşmak istiyordu kendi kendisiyle. Aynaya bakmadan görmek kendi toprağını. Aralamak dilin perdelerini. Ama korkuyordu işte. Sanki açsa perdeleri ve aynasını pencerenin, karanlık bir boşluk dolacaktı içeriye. Dilin örtüsü altında varolmayan yeryüzü.

1 Mayıs’ın Kökenleri üzerine Rosa Luxemburg (Şubat 1894)

Bir proleter (işçi) bayram gününü, sekiz saatlik iş gününü elde etme aracı olarak kullanma düşüncesi ilk kez Avustralya’da doğdu. Avustralyalı işçiler, 1856’da, sekiz saatlik işgünü lehinde gösteriler yaparak, toplantılar ve eğlenceler düzenleyerek, hep birlikte bir günlük iş bırakmaya karar verdiler. Bu kutlamanın yapılacağı gün olarak da 21 Nisan tarihi saptandı. Avustralyalı işçiler bu kararı, yalnızca 1856’da uygulamaya niyetlenmişlerdi. Ama bu ilk kutlamanın Avustralyalı proleter kitleler üzerinde çok büyük etkisi oldu, onları canlandırıp yeni bir heyecana yol açtı ve bu kutlamanın her yıl tekrarlanmasına karar verildi.

Farklı ülkelerden çeşitli dillerde seçilmiş “Dünya Devrim Şarkıları” albümü

dünya devrim şarkıları
Dünya Devrim Şarkıları, hayatın yaşatılandan daha fazla bir şey olduğunun bilinciyle yapılan, özgürlük, devrim ve direniş şarkılarını bir araya getiren bir kolektif çalışma. Zaman zaman binlerce kişinin diline düşen kimi ezgilerin sadece birer marş olmadığını gösteren dünyanın her yöresinden yüzlerce sarkı arasından seçilen bir Kalan Müzik albümü. Eserler seçilirken özelikle marş formundan uzak ve kadın ozanlarca seslendirilmiş, bilinen şarkıların da en iyi yorumları yer verilmeye dikkat edilmiş.

Dünyayı Değiştiren, Tarihe Yön Veren 20 Kitap (Books That Changed The World)

KitapDünyanın belki de en büyük buluşu olan yazı yolu ile kitaplar yüzlerce yıldır insanın bilgi birikimini sonraki nesillere aktarmanın en önemli aracı oldu. Günümüzde yeryüzünde yaşanan barbarlıklara ve savaşlara bakılırsa kitapların toplumları iyiye doğru büyük oranda değiştirdiğine dair çok güçlü sayılabilecek işaretler görünmüyor olabilir. Bununla beraber bazı kitaplar, dünyanın ve insanın kaderini  bazen kötü, bazen iyi yönde değiştirdi. İşte tarihin akışına yön veren, bütün dünyanın bugünkü halini almasında büyük tesiri olduğu düşünülen, Emma Bovary ‘ın “Bir gün bir kitap okudum ve bütün hayatım değişti.” dediği türden  20 kitap:

Sigmund Freud’a Göre Rüyanın İşleyişi ve Duygusal Etkileri

Sigmund FreudÇoğu zaman kişi, gördüğü rüyanın saçmalığından bahseder. Freud’a göre sağlıklı bir insanı gördüğü saçma rüyalar aslında bir eleştiri ve alay mekanizmasıdır. Rüya ifade etmek istediği düşünce ve duyguyu ona uygun gördüğü bir formatta yaratır. Yani düşünsel içerik rüyanın şeklini belirler. Bu tür rüyalar analiz edildiğinde ortaya genellikle ifade edilen duruma bir eleştiri söz konusudur, ama bu eleştiri bir çeşit sansürden geçer. Yazar özellikle babası ölmüş kişilerin babalarını gördükleri rüyaların bu şekilde olduğunu ve bunun yine Oidipus kompleksi ile bağlantılı olduğunu iddia etmektedir.