Category Archives: Öteki Tarih

Gündelik Hayatımızın Tarihi: Bayrak – Kudret Emiroğlu

Bayrak askeri ihtiyaçlardan doğmuştur. Kumandan, subay ve askerler için birliklerin şevkini ve savaş meydanındaki konumlarını uzaktan takip etmenin ve çarpışma anında herkesin kendi tarafını ve durumunu anlamasının yolu tanıtıcı bayrakların kullanımıdır.

Seyit Rıza’nın kabul edilmeyen son isteği; “Beni oğlumdan önce asın!

Seyit RızaYasalara uydurmak için 78 yaşındaki Seyit Rıza’nın yaşı küçültülerek 54’e indirilirken 17 yaşındaki oğlu Hüseyin’in yaşı 21’e çıkartılır. İdamdan önce Seyit Rıza’ya son sözü sorulur ‘Kırk liram ve saatim var. Oğluma verirsiniz’ der. 

Arapların Gözüyle Haçlı Seferleri – Amin Maalouf

İki yüzyıllık Frenk işgali sırasında resmi geçit yapan bu çok sayıda kişiden hangileri Araptı?  (…)gerçek iktidar sahipleri, hatta Frenkler’e karşı mücadelenin başlıca kahramanlarından Zengi, Nureddin, Kuduz, Baybars, Kalavun Türktü; el-Efdal Ermeniydi; Şirkuh, Selahaddin, el-Adil, el-Kâmil Kürttü.

Nihal Atsız’dan Sabahattin Ali’ye: Sana benim gibi şoven nasyonalist, faşist ol demem

“Sen bir zamanlar adamakıllı milliyetperverdin. Birkaç salak senin fikrini nasıl çeldi de şu zıkkıma meylettin (daha doğrusu meyleder göründün) anlayamıyorum. Senin hiçbir zaman komünist olamayacağını biliyorum.”

Sovyetler Birliği Hakkında -En Çok Söylenen- Yalanlar ve Gerçekler – Mario Sousa*

stalin1) Hitler’den Hearst’e, Conquest’ten Soljenitsin’e
Stalin döneminde, milyonlarca insanın hapsedildiği, Sovyetler Birliği’nin çalışma kamplarında infaz edildiği ya da açlıktan öldüğü söyleniyor. Günümüzde, Sovyetler Birliği çalışma kamplarının kurbanları, gulag kurbanları hakkında korkunç hikâyeler duymayan var mıdır?

Orak-çekiç nasıl komünizmin sembolü oldu, bayraktan kılıç neden çıkardı?

Orak-Çekiç tarihin en bilindik amblemlerinden biri. Bolşevikler bu amblemi Rus Devrimi sırasında kullanmaya başladı. Peki anlamı ne ve nereden geliyor? Vladimir Lenin iktidara geldiğinde bir amblem yarışması düzenlendi. Kazanan amblemde bir orak, bir çekiç ve bir de kılıç bulunuyordu.

“Haklı savaşlar olmuş mudur?” Bertrand Russell ile Savaş ve Barışseverlik Üzerine

Lord Russell, sizce haklı savaşlar olmuş mudur? Bu kelime kullanılabilir mi?
Bertrand Russell — Kullanılabilir; tabiî, «haklıdan ne kastedildiği açıklanmak şartıyle. Haklılıkları kabul edilmiş savaşlar akla gelebilir.

Stefan Zweig: Ulusumuzun tarih boyunca hep haklı olduğuna inanmak nefreti körükler

Hannibal, Scipio, Attila, Napoléon’du önemli olan, yalnızca savaşmış olanlar bize kahraman diye tanıtılmıştı. Böylece daha başlangıçta, her söyleneni almaya hazır beyinlerimiz, dünyamızda en önemli şeyin savaş, bir insanın, bir ulusun en önemli ediminin de zafer olduğu düşüncesiyle sürekli yıkanmıştı.