Ayrımcılık ve Nefret Söylemi | İnsanlar Neden Birbirinden Nefret Eder?

Hasan Meriç, Betügül Öngen ve Selim Badur’un Açık Radyo için  “Önce Sağlık” adlı programda  hazırlayıp sunduğu toplumsal yaşamın her alanında karşı karşıya olduğumuz önyargı, nefret söylemi, ırkçılık ve ayrımcılığın ülkedeki durumunu ve  toplumsal karşılığını  ele alıyor.
Nefret Suçları Yasa Kampanyası Platformu’ndan ve Sosyal Değişim Derneği’nden Murat Köylü ve Pozitif Yaşam Derneği’nden Sevgi ile nefret suçlarının sağlıkla ilgili boyutu elealıyor.
Ayrıca Nefret Suçları Yasa Kampanyası’nın hedefini konuşuyor. Nefret Suçları Yasa Kampanyası Platformu, toplumdaki tüm kimliklerin haklarını korumak ve güvence altına almak için acil olarak yasal düzenleme talep ediyor. Söz konusu programı aşağıdan dinleyebilirsiniz. 

[dewplayer:http://ia700807.us.archive.org/0/items/OnceSaglik3Subat2012/OnceSaglik20120203.mp3]

Nefret Suçları Yasası İstiyorum

Belirli ortak karakteristik özellikleri bulunan gruplara ve bireylere veya bunların mülklerine yönelik önyargılarla işlenmiş suçlara nefret suçu denir. Nefret suçları dünya çapında başta etnik, ulusal ve dini kimlik, cinsiyet, cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği temelli olmak üzere; bedensel veya zihinsel özellikler, toplumsal statü, siyasi veya felsefi görüş, eğitim durumu gibi özelliklere yönelik olarak da işlenmektedir. Bu suçlar taciz veya hakaretten, mülk ve eşyalara zarar vermeye, okul veya işyerinde zorbalıktan kundaklama ve cinayete kadar varabilmektedir.

Nefret suçları aslen ‘mesaj’ suçlarıdır. Suçun yöneldiği bireyin ötesinde, mensup olduğu gruba toplumda istenmediği mesajı verilir. Bu suçların sonucunda mesajın yöneldiği grup üyeleri kendilerini dışlanmış ve tehdit altında hisseder, korkuya kapılır, psikolojik travmaya, hatta intihara kadar varan sonuçlar yaşayabilir.

Yakın zamanda Trabzon’da Rahip Santoro cinayeti (2006), Hrant Dink cinayeti (2007), Malatya Zirve Yayınevi katliamı (2007), Manisa Selendi’de Roman yurttaşlara linç girişimlerinin (2010) yanı sıra çeşitli il ve ilçelerde Kürt yurttaşlara yönelik linç girişimleri, basında çok sık yer alan LGBT cinayetleri bariz nefret suçlarındandır.

Nefret suçları, mağdur birey ile grupların toplum ile entegrasyonunu ve toplumsal adalet duygusunu zayıflatır, hukukun üstünlüğüne ve kamu kurum ve kuruluşlarına duyulan güveni zedeler, çeşitli toplumsal gruplar arası nefret ve önyargıları besler, gereğince kovuşturulmadığında yeni suçlar işleyecek olan önyargılı kişi ve grupları cesaretlendirir, mağdur grupların marjinalleşerek toplumsal hayatın dışına sürüklenmesine neden olur.

Bu derece ağır ve kalıcı sonuçları olan nefret suçlarına karşı ABD’de, Avrupa’da ve Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) katılımcısı ülkelerin çoğunluğunda yapılan yasal düzenlemeler bu suçların önlenmesinde büyük önem taşımaktadır. Türkiye’de ise konuya özel herhangi bir yasal düzenleme maalesef yoktur.

Toplumun bütününü tehdit eden, toplumsal dokuya onarılması güç biçimde zarar veren nefret suçları hakkında en kısa sürede evrensel insan hakları ölçütlerine ve uluslararası örneklere uygun yasal düzenleme yapılmalıdır.

***

Paltform çağrı metnine destek veren kurum ve bireyler:

Kurumlar:

Alevi Bektaşi Federasyonu, Alevi Kültür Dernekleri, Beyaz Güvercinler Girişimi, Ceza İnfaz Sisteminde Sivil Toplum Derneği, Dersim Ermenileri İnanç ve Sosyal Yardımlaşma Derneği,Dikmen Deresi Kentsel Dönüşüm Mağdurları Dayanışma Derneği, Düşünce Suçuna Karşı Girişim, Edirne Roman Kültürünü Araştırma Derneği, Ekolojik Anayasa Girişimi, Gençlik Gündemi Derneği, Engelliler.biz, Helsinki Yurttaşlar Derneği, Hrant Dink Vakfı, Irkçılığa ve Milliyetçiliğe DurDe, İnsan Hakları Derneği, İnsan Hakları Gündemi Derneği, İnsan Kaynağını Geliştirme Vakfı, İstanbul Protestan Kiliseler Vakfı, Kadın Yazarlar Derneği, Kadınlarla Dayanışma Vakfı, LGBTT Aileleri İstanbul Grubu (LİSTAG), Midyat Süryani Kültür Derneği, Mültecilerle Dayanışma Derneği, Özürlüler Vakfı, Pembe Hayat LGBTT Dayanışma Derneği, Pozitif Yaşam Derneği, Protestan Kiliseler Derneği, Roman Gençlik Derneği, Ruh Sağlığında İnsan Hakları Girişimi, Savunma Avukatları Derneği, Sosyal Değişim Derneği, Sosyal Demokrasi Vakfı, Sosyal Politikalar Cinsiyet Kimliği ve Cinsel Yönelim Çalışmaları Derneği (SPoD), Süryaniler.com, Toplumsal İnisiyatifi Oluşturma Derneği, Tüm Belediye ve Yerel Yönetim Emekçileri Sendikası İstanbul 1, 2, 3, 4 ve 5 No’lu Şubeler (TÜMBEL-SEN), Toplumsal Olayları Araştırma ve Yüzleşme Derneği, Türkiye Sakatlar Derneği, Uçan Süpürge Kadın İletişim ve Araştırma Derneği,Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi.

Kişiler:

Abdullah Demirbaş (Sur Belediye Başkanı), Doç. Dr. Ahmet Ersoy, Doç. Dr. Ali Kerem Saysel,Avi Haligua (Radyocu), Aydın Engin (Gazeteci), Ayhan Bilgen (İnsan Hakları Savunucusu), Aykan Erdemir (CHP Milletvekili), Ayşe Hür (Gazeteci), Ayşegül Devecioğlu (Yazar), Attila Tuygan(Yayıncı), Prof. Baskın Oran, Belma Akçura (Gazeteci), Berrak Yüce (Y. Mimar), Berrin Yüce(Kimya Mühendisi), Prof. Dr. Betül Tanbay, Bülent Küçükarslan (Engelliler.Biz Platformu), Cahit Korkmaz (Alevi Kültür Dernekleri), Cem Sorguç (Mimar), Dr. Cengiz Aktar, Cengiz Alğan(DurDe), Dr. Ceren Sözeri, Dr. Ceyda Arslan Kechriotis, Doğan Tarkan (DSİP Genel Başkanı),Durak Arslan (Fransa Alevi Birlikleri Federasyonu Genel Başkanı), Erkin Erdoğdu (Sosyal Değişim Derneği), Erol Katırcıoğlu (Yazar), Erol Kızılelma (Sosyal Demokrasi Vakfı Başkanı), Yard. Doç. Dr. Erol Köroğlu, Ersin Salman, Ertuğrul Kürkçü (BDP Milletvekili), Yard. Doç. Dr. Esra Mungan, Dr. Faruk Alpkaya, Fatih Bilal (Klinik Psikolog), Prof Dr. Fatma Gök, Doç. Dr. Ferda Keskin, Doç. Dr. Ferhat Kentel, Fethiye Çetin (Hukukçu), Fırat Söyle (Hukukçu), Prof. Dr. Fikret Adaman,Garo Paylan (Okul Yöneticisi), Gaye Boralıoğlu (Yazar), Prof. Dr. Gençay Gürsoy, Gülten Kaya(Müzik Yapımcısı), Günal Kurşun (Hukukçu), Güneş Daşlı (Milletvekili Danışmanı), Halil Berktay(Tarihçi), Haluk Ünal (Senarist-Yönetmen), Hande Coşkan (Milletvekili Danışmanı), Hayko Bağdat(Yazar), Hilal Küey (Hukukçu), Hüseyin Karabey (Yönetmen), Işın Eliçin (Gazeteci), İbrahim Betil(Danışman), İlkay Akkaya (Müzisyen), Dr. İrvin Cemil Schick, Jale Mildanoğlu (Küyerel), Doç. Dr.Koray Çalışkan, Yard. Doç. Dr. Koray Durak, Küçük İskender (Şair), Lale Mansur (Oyuncu),Levent Şensever (Sosyal Değişim Derneği), Doç. Dr. Maya Arakon, Medeni Kırıcı (BDP PM Üyesi), Mehmet Altıoklar (Yapımcı), Melda Onur (CHP Milletvekili), Yard. Doç. Dr. Meltem Gürle,Metin Algan (Sosyal Değişim Derneği), Muharrem Erdem (Milletvekili Danışmanı), Murat Çekiç(Yönetici), Yard. Doç. Dr. Murat Kalyoncu, Murat Köylü (Sosyal Değişim Derneği), Murathan Mungan (Şair-Yazar), Nezahat Yıldırım (Toplumsal İnisiyatifi Oluşturma Derneği), Nil Mutluer(Akademisyen-Aktivist), Prof. Dr. Nüket Esen, Oral Çalışlar (Gazeteci-Yazar), Orhan Kemal Cengiz (Hukukçu-Yazar), Orhan Miroğlu (Yazar), Oya Baydar (Yazar), Roni Margulies (Şair-yazar), Özcan Yurdalan (Fotoğraf Sanatçısı-Yazar), Sait Çetinoğlu (Yazar), Sebahat Tuncel(BDP Milletvekili), Seçil Türkkan (Radyocu), Semih Poroy (Karikatürist), Serra Yılmaz (Oyuncu),Sezai Temelli (Öğr. Üyesi), Sırrı Süreyya Önder (BDP Milletvekili), Soner Tufan (Protestan Kiliseler Derneği), Prof. Dr. Şahika Yüksel, Şanar Yurdatapan (İnsan Hakları Savunucusu), Şenol Karakaş(DSİP Eş Sözcüsü), Taner Kılıç (Hukukçu), Tarık Günersel (PEN Uluslararası YK Üyesi ve Türkiye Merkezi Başkanı), Tatyos Bebek (Diş Hekimi), Dr. Tolga İslam, Turgay Fişekçi (Şair-Yayıncı), Doç. Dr. Türkan Yalçın Sancar, Ufuk Uras (23. Dönem milletvekili), Ümit Kardaş (Hukukçu), Ümit Kıvanç (Yazar), Yard. Doç. Dr. Vangelis Kechriotis, Vedat Ağtaş (Dernek Başkanı), Vivet Kanetti Uluç (Yazar), Yavuz ekinci (Yazar), Yasemin Göksu (Müzisyen), Prof. Dr. Yasemin İnceoğlu,Zakarya Mildanoğlu (Mimar), Zeynep Atamer (Sosyolog), Zeynep Atikkan, Doç. Dr. Zeynep Gambetti, Zeynep Ekener (Klinik Psikoloji), Yard. Doç. Dr. Zeynep Kadirbeyoğlu, Zeynep Tanbay(Dansçı-Koreograf), Yard. Doç. Dr. Zeynep Uysal

nefretme.net

Cevap Ver

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz