Category Archives: Güncel Hayat ve Siyaset

“Unutmayalım, dünyada her şey politiktir, politikasızlık bile” Aydın ve Yazar – İnci Aral

Sorunların çözülemediği, iktidarların sürekli yetersiz kaldıkları, sivil örgütlenmenin sembolik olduğu bir yerde insanlar mistik umutlar, gizli kurtarıcılar, mesihler, kahramanlar beklemekten başka çare bulamıyor.

Sovyet devriminin serüveni üzerine… – Fikret Başkaya

Rus Sovyet Devrimi, insanlık tarihinin önemli kırılma noktalarından biriydi. Aynı, Büyük Fransız Devrimi, Paris Komünü, Meksika Devrimi, Çin Devrimi gibi, şeylerin seyrini radikal olarak değiştirme istidadı ve potansiyeli olan büyük bir tarihsel olaydı. 

Kalbimiz mezar yeridir: “Beni Öldürdüler Kardeşim” – Ercan Kesal

Marquez, Kırmızı Pazartesi romanında beni ve kuşkusuz okuyucuyu da en çok etkileyen şey, ölmek üzere olan Santiago’nun, hâlâ hayatta olmasına rağmen kendisinden, “Beni öldürdüler!” diye söz etmesidir.

Dr. Ali Şeriati: Aşk, kendinden yanadır, bencildir. Oysa sevgi, sevilenden yanadır

Ali ŞeriatiAşk ve Sevgi…
Aşk, görme engelli bir coşku, görmezlikten kaynaklanan bir bağdır. Oysa sevgi, bilinçlice bir bağ; apaçık, duru bir görmenin sonucudur. Aşk genellikle içgüdüden su içer, içgüdüden kaynaklanmayan başka bütün olgular değersizdir.

“İnsanın vicdanı da zamana bağlı ve yalnız onunla var oluyor“ Var Git Ölüm – Ercan Kesal

Zamanın kendine ait bir şiddeti ve gücü var. Bu yüzden “hatırlamak» bize keder veren bir şey. Ama aynı anda, yaşamla doğa arasında, doğayla sanat arasında ve insanın kendisiyle bilinci arasında güçlü bir bağ kurmasına da vesile oluyor.

Murray Bookchin: Eskimiş reçetelerle işe girişmek geleceğin geçmiş tarafından yıkılımıdır

Geçmişin ideolojik enkazlarını bir kenara bırakalım ve sorunun teorik kökenlerine gelelim. Çağımız için, Marx’ın devrimci düşünceye en büyük katkısı, onun toplumsal gelişme diyalektiğiydi.

Amin Maalouf: Bu yüzyılda, bir “Doğu sorunu” varsa, bir de “Batı sorunu” olduğu yadsınamaz

Ya bu yüzyılda herkesin kendisiyle özdeşleştirebileceği, aynı evrensel değerlerle bütün haline getirilen, insanlık serüveninde güçlü bir inancın rehberlik ettiği ve bütün kültürel çeşitliliklerimizle zenginleşecek bir uygarlık kurmayı başarırız ya da ortaklaşa bir barbarlığın içinde yok olup gideriz.

Entelektüelin En Önemli 10 Özelliği | Entelektüel Kimdir, Aydın Kime Denir – Erol Anar

Erol Anar“Entelektüel kavramının tam olarak netlik kazanması açısından Sartre’nın tanımı önemlidir. Entelektüel, atom silahlarını mükemmelleştirmek için atomun parçalanması için uğraş veren kimseler değildir. Bu kişilere bilim adamı denir.