En önemli Alman edebiyatçı Goethe’nin gençlik üzerine yaptığı 12 Tespit

goethe1- Gençlik, şarapsız sarhoşluktur.
2- Gençlik, yol gösterilmek ihtiyacı duyar.
3- Gençlik ve halk hep tehlike ve kargaşalığa koşar.
4- İzlenimleri taptaze ve güçlü algılamak, gençliğin özenilecek bir mutluluğudur. Eleştirici bilgi arttıkça o saf zevklerin kaynağı kurur.

Devamı…En önemli Alman edebiyatçı Goethe’nin gençlik üzerine yaptığı 12 Tespit

“İnsan kendini yalnızca insanda tanır…” Radyo tiyatrosu: Faust – Goethe

 Faust“Ne acayip bir dünyada yaşıyoruz ? İnsanlar, cehaletin kalın perdesi arkasından, gerçeği göremiyorlar. Katillerine kucak açıp onları alkışlıyorlar.”
Bir sanat eseri, insan kuşaklarına sunulmuş gerçek bir bildiri diyebileceğimiz şeyi içinde taşır. Nitekim, Faust, her Almanın gönlünde bulunan bir şeye dokunur. Dante’nin ünü de ölümsüzdür, oysa Hermas Çobanı, İncirin gerçek metni içine alınmamıştır. Her çağın özel eğilimleri, önyargıları, ve psişik aksaklıkları vardır. Bir çağ tıpkı bir bireye benzer; bilinçli görüşünün özel sınırları Vardır ve bundan ötürü dengeli bir uyarlanmaya (intibaka) muhtaçtır…

Devamı…“İnsan kendini yalnızca insanda tanır…” Radyo tiyatrosu: Faust – Goethe

Goethe’nin En Önemli Eseri, İyiyle Kötü, Bilimle Büyü Arasındaki İnsan: Faust

Goethe ‘nin dünya çapındaki klasikleşmiş eseri “Faust”un kahramanı Doktor Faust (Faustus) bir hayal ürünü değil kayıtlara göre  1480 ‘li yıllarda Almanya ‘da Knittlingen ‘de doğmuş ve 1540 yılına doğru da Staufen-Brisgau ‘da ölmüş birinin başından geçmiş  olduğuna inanılan bir halk anlatısıdır. Efsaneye göre  bu kişinin şeytanla arasında bir anlaşma imzaladığı, anlaşmaya göre Şeytan, Faust ‘a yaşadığı sürece bilgi zenginlik, gençlik ve büyü yapma gücü vereceği, buna karşın Faust da öldüğü zaman ruhunu Şeytana teslim edeceğidir.
Başta Almanya olmak üzere çeşitli ülkelerde birçok yazar tarafından ele alınansa da  Faust efsanesini bütün genişliği ile inceleyip onu zenginleştiren Goethe ‘dir. Yazıldığı tarihten yıllar sonra bile güncelliğini koruyan, modernite üzerine tekrar düşünmemizi sağlayan bu başyapıt yazarın tam 62 yılını aldı. Yaşamının sonuna dek Faust üzerinde çalışarak yaşayan Gothe,  onu tamamladıktan  kısa bir süre sonra da öldü.

Devamı…Goethe’nin En Önemli Eseri, İyiyle Kötü, Bilimle Büyü Arasındaki İnsan: Faust

Hareketin ressamı Eugene Delacroix hayatı, sanatı ve online resim sergisi

Eugène Delacroix (Öjen Dölakrua) Fransa’nın en önemli Romantik ressamlarından birisidir. Ressamın ifadesi güçlü fırça darbeleri ve renklerin optik etkileri üzerine çalışmaları Empresyonistleri, egzotik olana tutkusu da Sembolistleri etkilemiştir. Fransız şair Baudelaire, onu “Rönesans’ın son büyük ressamı ve modern dönemin ilk büyük ressamı” olarak tanımlar.
Ressamlığının yanı sıra iyi bir taşbasma sanatçısı da olan Delacroix, William Shakespeare’in, İskoç yazar Sir Walter Scott’un ve Alman yazar Johann Wolfgang von Goethe’nin eserlerinin taşbaskılarını yapmıştır.

Devamı…Hareketin ressamı Eugene Delacroix hayatı, sanatı ve online resim sergisi

Dünya edebiyatının en büyük yazarlarından biri; Johann Wolfgang von Goethe

Johann Wolfgang von Goethe, 18 Ağustos 1749 yılında, Frankfurt’da doğdu. Nesilden nesile gelişip zenginleşmiş Thuringen’li bir esnaf ailesinin çocuğuydu. Babası geniş kültürlü bir hukuk bilginiydi. Goethe de babası gibi hukuk okudu. Hukuk tahsilini 1765’ den 1768’e kadar Leipzig’de; 1770-1771 yıllarında da Strasbourg’da yaptı. Sonra avukatlığa başladı. 1775 sonbaharına, yani Weimar’a yerleşinceye kadar yirmi sekiz davaya baktı. Bu arada bir takım şiirler yazdı, ilk şiirlerini yaktıktan sonra, bazılarını kitaplar halinde yayınladı. Goethe’nin sanat hayatında, Strasbourg’da geçirdiği günlerin büyük önemi vardır. Sanatındaki ustalığına burada erişti. Bir takım çağdaş sanatçılarla düşüp kalktı. Fredfârique Brion’la da gene bu şehirde tanıştı; aralarındaki aşk tamamiyle plâtonikti, üstelik de acı bir ayrılışla sona erdi. Ama Goethe’nin bu aşkın etkisiyle yazdığı şiirlerin, Alman edebiyatının ilk modern şiirleri oldukları söylenebilir.

Devamı…Dünya edebiyatının en büyük yazarlarından biri; Johann Wolfgang von Goethe