Virginia Woolf’un Evliliği: Yelkenlerim rüzgâr alamıyor ve bütün bunlar ne işe yarar diyorum

Virginia Stephen otuzuna yaklaştığı halde, hiçbir erkekle aşk ilişkisi kurmamış, kurmak da istememişti. 1909’da, Bloomsbury grubundan, yani adını oturdukları mahalleden alan aydınlar grubundan Lytton Strachey onunla evlenmeyi önerince, adamın eşcinsel olduğunu, bu yüzden de ona el sürmeyeceğini bildiği için, bu öneriyi hemen kabul etti.

Devamı…Virginia Woolf’un Evliliği: Yelkenlerim rüzgâr alamıyor ve bütün bunlar ne işe yarar diyorum

6 Maddede Franz Kafka’nın Evlilik Üzerine Düşünceleri

KafkaAynı biriyle iki kez olmak üzere 4 defa nişanlanıp hiç evlenmeyen, kendini ‘çirkin’ ve ‘sıradan’ bulan bir yazar Franz Kafka. Aşkla ilişkisi çoğunlukla mektup üzerinden yürüyen  mükemmel bir başarısızlığa(!) sahip.  Bununla beraber günlüğünde “Evliliğin gereğini kanıtlayan ya da ona karşıt tüm savların özeti” başlıklı bölümde kendi durumundan hareketle sıraladığı 6 öneri var.

Devamı…6 Maddede Franz Kafka’nın Evlilik Üzerine Düşünceleri

Evlilik ve Ahlak: Cinsel Etik Niçin Gereklidir? – Bertrand Russell

Bertrand-Russellİster eski ister çağdaş olsun, bir toplumun özelliklerini belirtirken birinci derecede önem taşıyan ve birbirine sıkı sıkıya bağlı olan iki unsurla karşılaşılır: ekonomik yapı ve aile yapısı. Günümüzde etkin olan iki düşünce sisteminden bir tanesi herşeyin kaynağı olarak ekonomiyi görürken, diğeri herşeyi aileye ya da cinsiyete bağlamaktadır. Bunlardan birisi Marks’ın öğretişidir, ikincisiyse Freud’ un. Ben bunlardan hiç birine bağlı değilim. Bana ekonomiyle cinsiyet arasındaki bağlantılarda, belirleyici etmen olma noktasında biri diğerinden daha üstünmüş gibi gelmiyor.

Devamı…Evlilik ve Ahlak: Cinsel Etik Niçin Gereklidir? – Bertrand Russell

Evlilik ve Ahlak: Babalığın Bilinmediği Toplumlar – Bertrand Russell

Bertrand-RussellMalenezyalılar insanların babaya sahip olduğunu bilmezler. Yine de Malenezyalı babalar, en az çocuğunun kendisinden olduğunu bilen babalar kadar, çocuklarını severler. Malinowski’nin Trobrıand Adaları üstüne yazdığı kitaplar babalık psikolojisini aydınlığa çıkartmıştır. Özellikle kitaplardan üçü-vahşi toplumlarda Seks ve Baskı, İlkel psikolojide Babalık ve Kuzeybatı Malenezyadaki Vahşilerin Cinsel Yaşamları babalık dediğimiz karmaşık duyguyu anlamak için oldukça gereklidir. Aslında erkeğin çocukla ilgilenmesine yol açan birbirinden tamamen farklı iki neden vardır: ya çocuğun kendisinden olduğuna inandığı için ilgilenmektedir onunla, ya da kendi karısının çocuğu olduğunu bildiği için.

Devamı…Evlilik ve Ahlak: Babalığın Bilinmediği Toplumlar – Bertrand Russell

Cafrande.org’u

‘ta BEĞENda TAKİP Et

Yereli yaşa, evrensel düşün!.. www.cafrande.org