Dünyada en çok ziyaret edilen Louvre Müzesinde bulunan 30 sanat eseri

Paris’te bulunan Fransız ihtilâlinden sonra 1793 senesinde açılan ilk devlet müzesi olan Louvre Müzesi, emsalleri arasında en ünlü olanı, dünyada en çok ziyaret edilen sanat müzesidir. Bir yılda yaklaşık olarak 9-10 milyon kişi ziyaret etmektedir.

Louvre, on üçüncü yüzyıl başlarında (1204), Philippe Auguste tarafından ilk şekliyle inşâ ettirilmiş, adını İngilizcede kuvvet, güç anlamına gelen “Lower” kelimesinden alan saray, daha sonra 14. yüzyılda kraliyet merkezi olmuştur. On beşinci yüzyılda ise saray, Loire’nin kıyısına taşınınca Louvre bakımsız kalmış ve 1564’te sarayın Tuileries bölümünün yapımına başlanmış fakat, Üçüncü Napolyon zamanında tamamlanmıştır. 1793’te müze hâline gelen saray, 1871’de büyük bir yangın geçirmiş, yapılan tâmirât ve değişikliklerle zamanımıza kadar gelen binâ 1932’de son şeklini almıştır.

Share

Yorum yapın

Share
Devamını oku:
Mina Urgan: Bebekler, tıpkı kediler gibidir onları kimin sevdiğini dakikasında anlarlar
Shakespeare’den Leo Tolstoy’a Büyük Yazarların Gizli Hayatları
Bağımlılık, Özgür İrade ve İçebakışın Sınırları
Kapat