“Neden sevgi elde etmek varken güce başvuruyorsunuz?” Prenses Pocahontas

”Avrupa’nın refah ve ilerlemesi zencilerin, Arapların, Hintlilerin ve sarı ırkların ölü vücutları ve akıttıkları ter üzerine inşa edilmiştir.”
Frantz Fanon

Kuzey Amerika kıtasında yaşayan kabileler, dağınık halde kimi zaman da tekbir şefin bölgesinde birden fazla kabile olarak yaşamlarını sürdürmüşlerdir. Bugün Virginia olarak bilinen ve yerlilerin Tsenacommacah olarak adlandırdığı bölgede otuza yakın kabile şef  Powhatan’a bağlı olarak yaşamışlardır .

Kabileler kendi aralarında Algonkin Dil gurubuna ait yerel dilllerini konuşmaktadırlar. Şef Powlatan’a bağlılıdırlar. Şef Powlatan evlenir ve eşi Winanuske’ den bir kızları olur. Kızlarına Matoaka isminiverirler. Yerliler ise kabile reisinin kızı olduğundan ”şımartılmış olan” anlamına gelen Pocahontasismini verirler. Pcahontas kendi kabilesi içinde yaşar ve İngilizlerin bölgeye geliş tarihinden sonra kabileleri, İngiliz ve İspanyol sömürgecilerle karşılaşınca hayatları değişir. İngilizler 1607’den sonra bölgeyeseferleryapmayabaşlarlar.Amerika’ya gelen ilk İngiliz toplulukları açlık ve hastalık gibi sebeplerden kısa sürede ölmüşlerdir.İngilizlerin yerlilerle birlikte yaşamaktan veya onlar olmadanyaşamalarımümkündeğildir. İngilizlerin gelişlerinden rahatsız olan kabileler ile İngilizler arasındaçatışmalarbaşlar. İngilizlerinyaptığı bir baskın sırasındaPocahontas’daesirdüşer.Köle ve işçi arayışında olan İngilizlerin eline geçer. İngiliz askerJohnSmith kabile şefinin kızı olduğunu öğrenirvepazarlıklarabaşlarlar.Şefe esir İngiliz askerlerinin bırakılmasıve bol miktarda malzeme karşılığında Pocahontas’ınserbestbırakılacağınıbildirilir. Şef’ ‘Neden sevgi elde etmek varken güce başvuruyorsunuz? Neden size yiyecek sağlayan bizleri yok ediyorsunuz? Savaşla ne alabilirsiniz?”der ama Pocahntas’ın bırakılması için istekler konusunda ısrar edilir.İsteklerin aşırılığından şef karşılamakta zorlukçeker. Esirolduğu dönemde Pocahontas Alexander Whitaker adlı birrahibinevindetutulur.Hristiyanlıkinancı ve nasılgiyinmesigerektiği öğretilmeye çalışılır.İngiliz askerler aracılığıyla eşini ve çocuklarını kaybetmiş bir tütün tüccarı JonhLorfeile tanışır. Lorfetütün tüccarıdır ve Amerika’yayerleşen ilk İngilizlerdendir. Pocahontas’a kurtulmasının yolunun kendisiyle evlenmek olduğunu anlatır. Pocahontasİngilizler ve kabilesi arsında barışı sağlamak amacıylakabul  eder. Lorfe ise tehlikeye giren tütün ticaretini kendi tekeline almak ve yerli ucuz işçi bulmak amacıyla bu evliliğe bakar. Evliliğin duyulmasıylabirlikte tartışmalar başlar. Jamestown(Virginia) valisi Sir Thomas Dale ile Şef Powhatanarasındabüyüktartışmalarolur.Tartışmalar sonunda buevliliğeikiside izin verir..Beyaz bir insanla Yerli Amerikalı arasındaki birliğinilk kayıtlı örneğidir.Lorfe’nin evlenmesine izin çıkmış ve evlenme isteği için bir dilekçeyazmak zorundadır. Dilekçeye “Eğitimi kaba, davranışları barbarca, soyu lanetli bir kafir ile tarım işletmesinin yararı, ülkemizin onuru, Tanrı’nın yüceltilmesi, kendi kurtuluşum ve dinsiz bir yaratığı gerçek Tanrı’ya ve İsa dininedöndürmek…”evlilik isteğinin gerekçesi olarak yazar ve 1614 de evlenir.Evliliğinin ardından vaftiz olur veRebecca ismini alır.(Rebeccaİncil’de İshak’ın karısı ve Yakup ve Esau’nun annesiolarak geçer) Londra’da yaşamayabaşlarlar. Rolfe’ninçiftliğindeyaşarlar.İnglilizmisyonerler“evcilleştirilmiş bir vahşinin” ne kadar uygar olabileceğini göstermek isterveçeşitliaçılışlara, yemeklereçağrılır.İngilizler arasında şöhret sahibi olur ve Whitehall SarayındakraliyetOn İkinci Gece ziyafetine katılır. Evliliğinden bir yıl sonra 1615 te  çocuğuolur. ÇocuğaThomas ismi verilir.Londra’da yaşamaya ve durumuna pek alışamaz Pocahontas, Lorfe ise İspanyolların tohumunu satmayı bile yasaklayıp idam cezası verdikleri tütün tohumuyla büyük birservetsahibi olur.(tütün tohumlarınıçaldığı söylenir) Tütünlerini deniz yoluyla satıp dönemin parasıylamilyon dolarlar kazanır.Pocahontas hastalanmaya başlar. Tüberkülozdandolayı durumu ağırlaşır.Kabilesinin yaşadığı yere dönmek ister fakat ağır hastalığa yenik düşer. 21 yaşında beyaz adamın ülkesine ve yaşantısına yenik düşer, ölür. Hristiyan geleneklerine göre gömülür ve StGeorge’s kilisesine gömülür. Ölümünden dolayı kabilesi ve İngilizler arasında barış biter. Çatışmalar başlar ve tütün işleri aksayan İngilizler ağırsilahlarlasaldırır.Saldırısonucuyedi bin kabile üyesi öldürülür.

Jamestown Katliamı:
Pocahontas’ın babası şef Wahunsonacock öldükten sonra yerine geçen Opechoncanough da İngilizlerle fazla anlaşamaz. 1622’de kolonistlere karşı ani bir saldırı düzenlerler ve yine beyaz adamlar kadın, erkek çocuk ayrımı yapmaksızın Kızılderilileri öldürür.

Walt Disney’in Yalancı Tarihi Pocahontas’ın Aşkı:
1995 yılında Walt Disney tarafından Pocahontas’ın hayatı çizgi filme çevrilir. Çizgi film, John Smith adındaki Beyaz adam ve Kızılderili kadın arasındakiaşkıanlatır1998 yılında devam filmi niteliğinde başka bir film çekiliyor ve beyaz adamınehlileştirdiği, aşık olup topluma kazandırdığı Pocahontas ve kabilesinden bahsedilir.

İbrahim Tekpinar

Cevap Ver

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz