Renk Körlüğü Nedir? Renk Körü Olup Olmadığınızı Test Edin

Milyonlarca insanda farklı çeşitlerde renk körlüğü veya renk görme bozuklukları diye adlandırılan, doğumsal veya edinsel (sonradan gelişen) olabilen bir çeşit görme bozukluğudur.  Kadınlarda %0,6-0,8 oranında rastlanılmasına rağmen bu oran erkeklerde yaklaşık %10 dur.
Bu hastalığın nedeni;  gözün retina tabakasındaki bazı pigmentlerin eksikliği veya hiç olmamasıdır. Renk körlüğü, pigmentlerin eksiklik derecesine göre normale yakın görmeden, çok ileri derede karışıklıklara yol açabilecek derecelerde olabilir. Bir çok olguda özellikle aydınlatmanın kötü olduğu ortamlarda soluk renkler gibi canlı renkler de karıştırılabilir.
Renk körü olup olmadığınızı aşağıdan test edin.

[srizonfbalbum id=65]
Açıklamaları görmek için fareyi fotoğrafın üzerine götürün.

 Renk Körlüğü Nedir

Renk körlüğü bir canlının görme merkezinde özel bir pigment molekülünün bulunmaması veya gerektiğinden az bulunması, onun çevresindeki renkleri ayırt edememesine dolayısı ile renk körlüğüne neden olur.
Kırmızı, yeşil ve mavi renklerden bir ya da birden fazlasını ayırt edememeyle ortaya çıkan bozukluktur. Renk körlüğü olan erkeklerin kız çocukları renk körü olmamakla birlikte renk körlüğünün taşıyıcısı durumundadırlar. Taşıyıcı kadınların erkek çocuklarının yarısı da renk körü olarak doğmaktadır. Renkli görme yeteneği insanın yanı sıra balıklar,amfibyumlar, bazı sürüngenler, bazı kuşlar, arılar ve kelebeklerde bulunur. İnsanda ağtabakada koni olarak bilinen hücreler renklerin algılanmasını sağlar. Bu hücrelerin mavi-mor, yeşil ve sarı-kırmızı dalga uzunluklarındaki ışığa duyarlı olan üç türü vardır. Zedelenen ya da olmayan hücrenin türü, renk körlüğünün türünü belirler. Renk körlüklerinin büyük bir bölümü eşeye bağlı çekinik kalıtımla kuşaktan kuşağa geçer. Buna ek olarak bazı ağtabaka hastalıkları ve zehirlenmelerde de görülen renk körlüğünün tedavisi yoktur. == Renk Körlüğünün Teşhisi Mal Renk körlüğünün açığa çıkarılması ve ayrıca renk körlüğü veya renk görme EKSİKLİĞİ tipinin belirlenmesine yarayan pek çok test vardır. (Ishihara, Farnsworth Munsell D-15, Farnsworth Lantern)

Renk körlüğü hastalığı tam renk körlüğü ve kısmi renk körlüğü olmak üzere iki ana gruba ayrılmaktadır.Renk körlüğü kalıtsal nedenlerden dolayı ortaya çıkmaktadır.Çocukluk veya ergenlik çağında başlar ve ilerleyebilir.Renk körlüğünün ortaya çıkmasındaki diğer etken kalıcı beyin hasarları yada retina hasarlarıdır.Ayrıca Çocukluk çağında maruz kalınan Yüksek ultraviyole ışınlar kalıcı olarak renk körlüğü yapabilmektedir.Dünyada En çok görülen renk körlüğü sebebi Çocuklukta alınan yüksek Ultraviyole ışınlardır.Renk körlüğü kırmızı-yeşil veya mavi sarı renk eksik görme veya renk algılayamama olarak belirlenir.
Normal bir insanın renkleri eksiksiz algılayabilmesi, üç ayrı cins koni hücresinin uyum içinde çalışması ile mümkün olmaktadır.Normal olarak renkleri algılayan görme trikromat olarak tanımlanmıştır.Eğer insan renk görme ve algılamada sadece iki koni hücresine sahip ise sadece iki koni hücresinin algıladığı renkleri ve renklerin karışımlarını görmektedir.Bu durumda eksik olan koni hücresine ait dalga boylarındaki renkleri göremez bu durumdaki kişiler dikromatik renk körü denir.

Renk Körlüğü Çeşitleri

Kırmızı renge duyarlı koni hücreleri yok ise (Protonopia) kırmızı renk körlüğü, Mavi renge duyarlı koni hücreleri yok ise, (Tritanopia) mavi renk körlüğü, Yeşil renge duyarlı koni hücreleri yok ise, Deuteranopia yeşil renk körlüğü,
Kırmızı rengi ayırt eden koni hücresinin olmadığı bir durum olan protonopia renk körlüğünde sadece koyu kırmızı renk algılanmayacaktır. Kişinin gördüğü renkler koni hücreleri durumu ile ilgili olarak yeşil, mavi ve bu iki rengin karışımıyla görülen renkler olacaktır. Yeşil ayrımı yapan yeşile duyarlı konilerin bulunmadığı deuteronopia renk körlüğü durumunda ise, yalnızca kırmızı ve mavi renkler ile bunların karışımı görülecek. Yeşil renkler ayırt edilemeyecektir.
Yalnızca tek renk konisinin mevcut olduğu durumlarda , diğer iki renk koni sinin olmadığı renk görme sorununa monokromatik renk körlüğü denmektedir.Örnek verecek olursak sadece mavi rengi algılayan mavi renk konilerinin mevcut olduğu bir durumda, kırmızı ve yeşil renk konilerinin bulunmadığı durumlarda kişi yeşil ve kırmızı renkleri ayırt edemeyecektir. Monokromatik renk körleri sadece mavi ve sarı renkleri tanımlayabildiğinden, bu durum kırmızı-yeşil renk körlüğü olarak adlandırılabilir.

Renk görme ile ilgili olarak eğer üç konide yok ise bu durumdaki bir kişi renkleri yanlızca siyah ve beyaz olarak algılayabilir.(Anopia) Bu durumdaki kişi tam renk körü olarak nitelenir.Bazı insanlar trikromat olmakla birlikte renk ayırabilme kabiliyetleri zayıf olabilir.Bu durumdaki kişiler Renk görme Bozukluğu (Renk Görme Anomalisi) olarak adlandırılır.

Renk körlüğü Tedavisi

Maalesef Renk körlüğünün, kalıtsal renk körlüğünün bir tedavisi yoktur. Ancak renk görme eksikliği varsa renk körlüğü lensi, kromajen lens, veya renk körlüğü gözlükleri ile renk körünün göremediği renkler parlak bir hale gelebiliyor. Böylelikle renk körlüğü gözlük veya kontakt lensler ile giderilebiliyor.Renk körünün yardımcısı renk körlüğü gözlükleri ve kromajen lenslerdir.
Erkeklerde% 8, kızların ise% 1’den daha az renk körlüğü problemi olduğunu şu ana kadar yapılan renk körlüğü istatistikleri göstermektedir.Genetik olarak seyreden renk körlüğü, genetik durumun dışında, yaşlılığa bağlı katarakt ve göz içi lensinin sararmasından dolayı renk görme kalitesi düşebiliyor.Kullanılan bazı ilaçlar da renk görmede sorun çıkarabiliyor.
Renk körlüğünün tedavisi için hiç bir yöntem bulunmamaktadır.Renk körlüğünün tedavisi yoktur! Ancak çoğu renk körü renk görme eksikliğini renk körlüğü kromajen lensler ile giderebilir.Ve mesleki faaliyetlerini yada normal hayatlarını sürdürürlerken renk körlüğü lensi kullanabilirler.
Yapılan bazı gen tedavisi çalışmalarında bazı retina hastalıkları ve renk körlüğü giderilmiş durumda olduğu tıp çevreleri tarafından şu an konuşuluyor, ancak şu anki çözüm sadece araştırma protokolleri kapsamında bulunuyor.Bu nedenle önümüzdeki yıllarda renk körlüğü tedavisi konusunda çok ciddi tedavi yöntemlerini sizlere aktaracağımıza eminiz..
Amerikalı bir kaç bilim adamının yaptığı renk körlüğü gen tedavisi çalışmasında iki maymun denek olarak kullanıldı.Görme reseptörlerinin retinadaki ışığı algılaması için eksik olan kimyasallar renk körlüğü düzeltici genler ile kırmızı-yeşil renk eksikliğinin giderilmesi için gerekli olan proteinleri üretmeyi başardı.Maymunlara uygulanan renk körlüğü tedavisinin üzerinde iki yıl geçmesine rağmen hala maymunlar renkleri ayırt edebilir durumda! Bilindiği üzere maymunlar tam renk körüdür.Yani bu yöntem renk körlüğü tedavisinde çığır açacak gibi görünüyor.
Enterasan olan maymunların renk körü olmasının Renk körlüğünün onlara tamamen doğanın bir hediyesi olması..Çünkü renk körü olan maymunlar doğadaki yiyecek ve besin maddelerini bu şekilde çok daha iyi algılayabiliyorlar.
Renk körleri 2 nci dünya savaşında alman bilim adamları tarafından savaş bombardıman uçaklarına gözlemci olarak görev yapmışlardır.Renk körlüğü bulunan kişiler kuş bakışı olarak kamufle edilmiş stratejik noktaları çok daha net farkedebiliyorlardı. Renk körleri normal kişilerin göremediği bazı renkleri ayırt edebiliyorlar, renk körlerinin ayırt ettiği cisimler genellikle doğa içine gizlenmiş yada kamufle edilmiş cisimler! Bu bakımdan 2. dünya savaşında kullanılan renk körleri askerler gizlenmiş hedefleri görerek görevlerini eksiksiz yapmışlardır.Renk körlüğü 2. dünya savaşında özel bir yetenek olarak değerlendirildi.

Cevap Ver

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz