“Hayat farkına varmadığın sürece bir rüyadan başka bir şey değildir” Erol Anar

erol anar Kazanacağına inanmayan birisinin kazandığı zafer, buruktur.

 Yürekte ve beyinde yankısını bulabilen ve hayata anlam yükleyen her şey güzeldir.

 Ölüme teslim olacağım, ama hayata asla.

Özgürlüğü elde edemezsiniz. Özgürlük olabilirsiniz ancak. Özgürlük olmak demek, özgürlüğe olan inanca sahip olmak demektir.

 Özgürlük bence, bu sonsuz yolculukta bir sonuç değil, bir başlangıç noktasıdır: Daha mutlu ve daha yaratıcı olmanın olanaklarını çoğaltan bir başlangıç.

 Özgürlük ile mutluluk arasında bir bağ vardır. Fakat kendisini mutlu hisseden insan, her zaman özgür hissetmeyebilir. Ya da kendisini özgür hisseden insan, her zaman mutlu hissetmeyebilir.

Özgürlük, yarının değil, bugünün şimdiki an’ın sorunudur. Dönüșüm ve değișim de șimdiden, burada bașlamalıdır. Bu da iktidarı ele geçirerek ve bașka bir baskı mekanizması kurarak değil, hiyerarșiden mümkün olduğunca arınarak, kendi içinde bir gerçek dönüșümden, doğrudan demokrasiden geçer.

 Hemen şimdi ve burada olmayan özgürlük, gelecekte de olmayacaktır.

 Herkesin denizi kendisine okyanustur.

 Kâğıt kayıklarda tükettiğimiz kâğıttan hayatlara benziyor ömürlerimiz.

 Her șey insanların kim tarafından olursa olsun yönetilmeyi reddettikleri ve inisiyatif aldığı zaman farklı olacak.

 Herșey içimizdeki devleti ve iktidar tutkusunu yenmekle bașlıyor.

 Kapitalizm, paranın sevgi ūzerindeki iktidarıdır.

 Kapitalizm insanın tüm zamanını çalmakta ve böylece onu köleleştirmektedir. İnsanların artık daha fazla para kazanmaktan başka bir amacı yoktur, bu daha fazla para daha az entelektüel faaliyet, daha az insani yaşamdır.

 Evrensel insan olmak demek, kendi Öz kimlik ve değerlerini yadsımak degil, tam tersine bu değerlerden yola çıkarak bütünsel evrensel bir boyuta ulaşmak anlamina gelir. Evrensel insan, çok yönlü insandır; psikolojiden felsefeye, sanata edebiyata, birçok alanda Öğrenir. Kafası açıktır, dogmatik değildir ve araştırmacıdır. O Öğrendikçe bildiğini degil, daha çok bilmediğini düşünür ve bilginin sınırsız olduğunun farkındadır.

 İçinde yaşadığımız çağ, her ne kadar ‘bilgi ve enformasyon çağı’ olarak nitelense de özünde anti-entelektüel bir çağdır. Bu ilk bakışta bir paradoks olarak görünse de, yadsınamaz bir gerçektir.


Not: Bu aforizma ve alıntılar yazarın çeşitli kitap ve yazılarından derlenmiştir.

Cevap Ver

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz