TATARLAR VE TATAR HALK MÜZİĞİ – CİCHA & PAŁYGA – TATARSKA

13

Günümüzde Rusya içinde yer alan Tataristan Cumhuriyeti’ndeki İdil Tatarları, de facto olarak Rusya’ya bağlı Kırım Özerk Cumhuriyeti’ndeki Kırım Tatarları gibi etnik gruplar kendilerini Tatar olarak adlandırmaktadır. Bunun dışında Çin’in azınlıklarından biri olan Tatarlar da bilinmektedir. Rusya, Ukrayna, Polonya, Moldova, Litvanya, Belarus, Bulgaristan, Çin, Kazakistan, Romanya, Türkiye ve Özbekistan gibi ülkeler Tatarların yaşadıkları yerlerdir.

“Tatar” sözcüğü, çeşitli zamanlarda değişik anlamlarda kullanılmıştır. Ruslar, yüzyıllar boyunca Rusya Avrupası’nda yaşayan Türk soylu Müslümanlar için, Batılı yazar ve araştırmacılar, Türkistan’da ve Karadeniz’in kuzeyinde yaşayan Türkler için, Osmanlılar ise, on altıncı yüzyıldan başlayarak Kuzey Türkleri için kullanmışlardır. Kelimenin kökeni eski Türk dillerinde “diğer insanlar” anlamına gelen “Tatar” olup Batı Avrupa dillerine Tartar olarak geçmiştir. Türk kaynaklarında ilk defa 8’inci yüzyılda Orhun Yazıtları’nda devlet ve boy ismi olarak geçmektedir (Dokuz Tatar, Otuz Tatar gibi). Osmanlı fermanlarında, Kırım Hanları için ilk defa 1696 yılında Tatar ifadesi geçmektedir. İslâm dünyasında ise, “Tatar” kelimesiyle kastedilen, “Moğol” idi. 13. yüzyılda yaşamış olan Arap tarihçi İbnül Esir, şamanist, kısmen budist Moğollardan bahsederken “Tatarların İslam ülkelerine gelişi”, “Tatarların Türkistan ve Maveraünnehir’e çıkışı”, “Kafir Tatarların Harzemşah üzerine yürüyüşü” gibi daima “Tatar” kelimesini kullanmaktadır. Abbasi Halifeliğini 1258’de yıkmış olan, Cengiz Han’ın oğlu olan, Tuluy’un oğlu Hülagü ve ordusundan, bütün çağdaş ve sonraki Arap tarihçileri “Tatar” diye bahsetmektedirler. Diğer milletler de, on üçüncü yüzyılda yeryüzünün en büyük devletini kurmuş olan Moğollardan “Tatarlar” diye söz etmektedirler.

https://www.youtube.com/watch?v=K_O4BrwHWH4

Tatarların geleneksel müziği, Türki ve Fin-Ugor unsurlarının karışımıdır. Tatar müziğinin en ayırıcı özelliklerinden biri, Çin ve Vietnam müziklerinde de rastlanan pentatonik gamdır. Enstrümantal dans müziği, seküler müzik ve kutsal müzik hepsi Tatar halk müziğinin parçalarıdır. Tatar müziğinde kullanılan çalgılar ağız kopuzu (Tatarca: “kubız”), zurna (“surnay”), kuray (bir tür flüt) ve garmon-talianka’dır.

Cevap Ver

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz