Kuşkucu Tomas Metaforu Üzerinden Bertrand Russel Okumaları – Josef Kılçıksız

The Incredulity of Saint Thomas (Caravaggio)*

“İsa çamurdan yaptığı on iki kuşun üstüne balıkçı ağını attı ve şüpheci Tomas’a, İnsanoğlu çamurdan yaratıldı ve sen onun torunlarındansın, ona can veren Tanrı’ydı, artık şüphe etme, ağı kaldır Tomas, çünkü ben Tanrı’nın Oğlu’yum, Tomas ağı kaldırdı ve kuşlar uçtu.” (Yuhanna 20:25)

Devamı…Kuşkucu Tomas Metaforu Üzerinden Bertrand Russel Okumaları – Josef Kılçıksız

Edebiyatla Metafiziğin Stratejik Ortaklığı: Özneyi Bin Yıllık Yalnızlığından Kurtarmak

zitlikKusurlu ve eksik yanlarımızı saklamak için edebiyat eşsiz bir zırh sunuyor; yazın bunu dinsel bir içerikle yaparsa öznenin sadece kusurlu yanlarını saklamakla kalmaz, aynı zamanda ona erdemlilik bile bağışlayabilir. Örneğin şiiri savaş ve barbarlık karşısında bir şey yapamamanın verdiği vicdan azabı ve pişmanlıkla yazanlar var.

Devamı…Edebiyatla Metafiziğin Stratejik Ortaklığı: Özneyi Bin Yıllık Yalnızlığından Kurtarmak

Modern Leviathan’ın İnşası Sürecinde İdeolojik Bir Aygıt Olarak Yalan – Josef Kılçıksız

leviathanİnsanoğlunun trajedisine yön veren genetiğin kodlarında ”mülkiyet” hırsı var. İnsan hayatını ekonomik olarak hidayete erdirmek ve bu trajediyi regüle etmek için kontrolden çıkan bir canavar yarattı; bu canavarın adı ” Leviathan”dır.

Devamı…Modern Leviathan’ın İnşası Sürecinde İdeolojik Bir Aygıt Olarak Yalan – Josef Kılçıksız

Bir Yanılsamanın Topografyası Olarak Aşkın Zihinsel Haritalarında Schopenhauer Okumaları

Picassoİnsanın tanrıları mümkün olduğunca fazla görmesini sağlayan kutsal bir bilgi olarak aşk, özneyi tanrılar dünyasına aktarmak için önemli bir işlev yüklenir. Aşk, arzunun kalın katmanları arasında geçiş sağlamak için gerekli ağır bir alettir. Değişik duygu katmanları arasında sert geçişkenlik aslında bir sıçramaya işaret eder ve bu sıçrama, öznenin bütün metafiziğini mitler dünyasına aktarır.

Devamı…Bir Yanılsamanın Topografyası Olarak Aşkın Zihinsel Haritalarında Schopenhauer Okumaları

İkiyüzlü Janus Toplumu – Josef Kılçıksız

janusRoma panteonunda ikiyüzlü olarak resmedilen Janus, hem geleceğe hem geçmişe baktığından değişimi gören, başlangıçların, bitişlerin ve eşiğin tanrısıdır. Eşik ve kapılarla bağlantılanmasının nedeni, hayatın bir odasından öbürüne geçme dönemlerinde, bir kapıyı kapatırken bir başkasını açmış olması yüzündendir. Değişimin ve geçişlerin tanrısı olarak Janus, bu sert geçişlerde fiziksel ve ruhsal salınımlardan ötürü kavrayışın kimi zaman uzağına düşen bireye eşlik eder. Bu aleni bir eşlik etme durumundan çok gölge bir yaverlik durumudur.

Devamı…İkiyüzlü Janus Toplumu – Josef Kılçıksız

Aşkın Anatomisi, Aşktan Yalnızlık ve Acıya Yatay Geçiş – Josef Kılçıksız

AşkGerçek saydığımız bir şeyin kökünde yatan bir korkudan doğar aşk: dünyaya olan güvensizlik duygusundan. Kendi mahallesi dışında kendini her yerde huzursuz hisseden modern çağın kuşkulu, paronayak insanı, güveni ve tamamlanmışlık duygusunu, ten, tin ve kader birliğinde arar. Sadece yalnızlığa ve acıya karşı köklü ve kesin bir kayıtsızlıkla direnenlerin aşka ihtiyacı yoktur. Tüm inançlar bir acı çekme ve imtihan edilme paradigması üzerine kuruludur. Çarmıhta acı çeken İsa’dan günümüze kadar uzanan acının tarihinde aşk, acı çekmenin en nadide başka bir kaynağıdır.

Devamı…Aşkın Anatomisi, Aşktan Yalnızlık ve Acıya Yatay Geçiş – Josef Kılçıksız

Ahlaki Çürümenin Sorumlusu Homo Economicus’un ‘Yanlış’ Tanrısı mı? – Josef Kılçıksız

FeuerbachKadim zamanlarda türünün devamlılığını sağlamak için içindeki vahşi avcıyı uyandıran insan, şiddeti bu uğurda araçsallaştırmıştı. Zamanla sosyalleşen insanın önceliği artık karnını doyurma telaşından, ‘mutlu’ olma çabasına doğru evrilmişti. Güvenliği ve türünün devamlılığı için ödemek zorunda kaldığı bir bedel olarak sosyalleşme, beraberinde yerleşik hayatı da getirmişti. İnsan doğanın vahşi evrenini hakimiyeti altına alırken, gökler evreninin hakimi kim diye sorgular olmuştu.
İçindeki noksanlığa ve eksikliğe doğru yolculukta insan, her şeyi yaradan tamamlanmışlık için tılsımlı bir kavram bulmuştu: ‘tanrı’. Feuerbach’a göre tanrı “insanın içindeki yarım insandır”.

Devamı…Ahlaki Çürümenin Sorumlusu Homo Economicus’un ‘Yanlış’ Tanrısı mı? – Josef Kılçıksız

“Siyasal İslamcıların da, darbecilerin de toplum projesi yok” Darbe Mekaniği – Josef Kılçıksız

Marc BourlierSon darbe girişimi bana ”hain” profili hakkında ipuçları sunuyor. Kalkışma bana hainin, ortaya çıkaran etkiler olmadığı için ne başkasına ne de kendine açılan, hatta işinde gücünde bir yurtsever (!) olabileceğini göstermiştir.
Barış zamanında, üzerinde durulmaya değmeyen bu toplum döküntüleri, ancak bunalımlı dönemlerde büyük bir önem kazanıyor.
Başarısız darbe girişiminden sonra herkes hasar tespiti yaparken ” sen kalkmış neler yazıyorsun, demokrasi elden gidiyor, gölge etme yeter, bi sus olum ya”, der gibi, azarlandığımı hissediyorum. Ama huyum kurusun, susamıyorum işte.

Devamı…“Siyasal İslamcıların da, darbecilerin de toplum projesi yok” Darbe Mekaniği – Josef Kılçıksız

İslami Mahallede Şizofren Devlet Aklı – Josef Kılçıksız

piyasa_islamiBu hükümetin öncelikler sıralaması, dışarıdan bakıldığında derin çelişkiler barındırıyormuş izlenimi veriyor ama aslında öyle değil; hükümet dışarıda ve içeride yürüttüğü mezhepçi-ırkçı politikaya uygun hareket ediyor.
IŞİD Türkiye’yi Suriye’deki savaşa daha fazla dâhil olma konusunda ikinci kez düşünmeye zorluyor. Türkiye ile Kürtler arasındaki çatışmayı alevlendirerek, sahadaki en zorlu düşmanı olan Kürtlerin dikkatini dağıtmaya çalışıyor.
Öte yandan hükümet İŞİD saldırılarıyla örgütle işbirliği yaptığı yolundaki uluslararası baskıyı bir yandan hafifletirken iki düşmanı karşı karşıya getiriyor ve bir taşla iki kuş vurmuş oluyor.

Devamı…İslami Mahallede Şizofren Devlet Aklı – Josef Kılçıksız

Hayatın Derin Anlatısı – Josef Kılçıksız

gözMilliyetçilik, din ve kadın gibi, toplumda en çok istismar edilen ve getirisi olan üç sektörden biridir. Bu istismarın muhafazakâr sağın tekelinde olduğunu söylemeliyim.
Masum, gülücükler saçan, dünyalar tatlısı bebeklerin Kafkavari bir metamorfozla içten pazarlıklı, sabit fikirli, üçkâğıtçı, vergi kaçıran, kadın döven, küfreden, hoşgörü ve empati yoksunu, hukuk tanımaz, şoven, göbekli ve bıyıklı Mahmutlara dönüşme sürecinin feedback’ini her zaman merak etmişimdir.

Devamı…Hayatın Derin Anlatısı – Josef Kılçıksız

Mutluluk Paradoksu: Yazgılarıyla barışık, mutlu Dostoyevski kahramanları olamayız – Josef Kılçıksız

kadın erkek çocukModern yaşamda mutluluğun kendisi bir ödev, bir norm haline gelmiştir. Çevremizdeki en büyük tehditlerden biri artık bu mutluluk diktasıdır. Öte yandan normatif hale gelen bir iyimserlik baskısıyla karşı karşıyayız; bu baskı dayatılan mutluluk anlayışının aynı zamanda suç ortağıdır. Filmler, şarkılar, reklam spotları bize her gün mutluluğun nasıl mümkün olduğunu anlatır ve pazarlar. Popüler kültürün dayattığı bu mutluluk kültünün ardında acaba ne yatıyor? Mutluluk endüstrisinin dayattığı haliyle mutluluğa hayır diyenler bu karşıtlık üzerinden bu sefer mutsuzluğu yüceltiyorlar, bence bu yaklaşım da doğru değildir.

Devamı…Mutluluk Paradoksu: Yazgılarıyla barışık, mutlu Dostoyevski kahramanları olamayız – Josef Kılçıksız