19 Yüzyıl Sonrası Ortaya Çıkan Sanat Akımları Hakkında Örneklemeli Genel Bilgi

Apology
19 yy sanat akımların doğuşu sanata anlayışı farkları ve en önemli sanatçıları hakkında genel bilgilere aşağıdan ulaşabilirsiniz. (19 yy akımları Neoklasizm, Realizm, Romantizm, Empresyonizm, Fovizm, Kübizm, Fütürizm, Ekperesyonizm, Barok sanat Dadaizm, Dışavurumculuk, Fluxus Non-figüratif, Metafizik, Natüralizm, Popart, Postmodernizm, Sembolizm, Sürrealizm ve Dadaizm)

1.NEOKLASİZM
Sanatta yeniden ilkçağ unsurlarının ön plana çıkması anlamına gelir. Bu dönemde, eski Yunan ve Roma tarzı tekrar canlandırılmıştır. Bu akım özellikle Barok Sanatı’nın aşırı süslemeciliğine duyulan bir tepkidir. Neoklasik resim : Yeni tarzın teknik özellikleri, ışığın getirdiği etkilerden uzak, perspektif ve derinlik aramayan, arka plana ağırlık veren -keskinleşen- çizgilerdir. Bu akımın en büyük ustası Jacques Louis David’dir.

Goya

2.ROMANTİZM
Romantizm’de sanatçı doğrudan kendisine yönelmiştir. Duyguları, iç dünyası, kendi gücü onun tek kaynağıdır. Bu akımda sanatçının bireysel olarak kendini yorumlaması, kişiliğinin duygusal yanını en iyi biçimde anlatabilmesi onun başarısıdır. Bu akımın en önemli sanatçıları Fransisko Goya, Teodore Gericault, Eugene Delacroix’tir.

realizm
3.REALİZM
En önemli özelliği, gerçek olanı, gözle görülüp elle tutulanı tıpkı bir ayna gibi ifade etmesidir. Realist sanatçı Courbert “ Ben hiç melek resmi yapmadım, çünkü hiç melek görmedim” demektedir. Realist akımın izleyicileri, bir sanatçının zengin ve görkemli dünyasını tasvir etmek yerine dünya gerçeklerini gözler önüne sermişlerdir. Bu akımın öncüleri Courbert, Corot, Millet ve Honore Daumier’dir.

Claude Monet
4.EMPRESYONİZM
İzlenimcilik anlamına gelen empresyonizmde sanatçılar dış dünyaya ait olanı; ışığı, renkleri, tepkileri, hüzünleri işlemekte ve yakalanan anlık konuları resmetmektedir. Bu akım ışık ile resim yapma olarak tanımlanmaktadır. İzledikleri temel kaynak güneştir. Konu ışık yansımaları arasında kaybolmuştur. En önemli temsilcileri Manet, Monet ve Renoir’dir.


5.POST EMPRESYONİZM
Empresyonizme tepki olarak doğmuştur. Bu akımın temsilcileri ışık oyunlarıyla oluşan gelişigüzel kompozisyonları tekrar düzene koyarlar. Van Gogh, Paul Gaugin, Cezanne ve Seruat bu akımın önemli sanatçılarındandır.

Matisse

6.FOVİZM
19. yy ikinci yarısında sanata bakış açısı tamamen değişmiştir. Artık sanatçının eserine özgürce sahip olma düşüncesi egemen olmaya başlamıştır. Fovizm’de çiğ ve sert renkler kullanılması bu akımın başlıca özelliğidir. Resim elden geldiğince sade ve temiz boyalıdır. Önemli sanatçıları Henri Matisse, Brague ve Derain’dir.


7.KÜBİZM
Fovizm’den kopan sanatçıların oluşturduğu bir akımdır. Üçüncü boyutu tuvalin üzerine perspektif olmadan getirebilmesi temel özelliğidir. Cisimler parçalanır, öne arkaya katlanır, açılır. Pablo Picasso bu akımın en önemli öncüsü olmuştur.

Giacomo Balla
8.FÜTÜRİZM
20. yy başlarında, Kübizm’e tepki olarak ortaya çıkmıştır. Bu akım çok az sayıda ressam tarafından benimsenmiştir. Dış dünyayı bir tarafa bırakarak tamamen iç dünyayı tuvale aktarır. Savaşların, hızlı makineleşmenin insanın iç dünyasını, duygularını nasıl etkilediği bu resimlerde rahatlıkla izlenebilir. Umberto Boccioni bu akımın öncülüğünü yapmıştır.

ekspresyonizm
9.EKSPRESYONİZM
Dışavurumculuk anlamına gelen bu akım empresyonizme tepki olarak doğmuştur. Ekonomik sorunlar, siyasi karışıklıklar, sosyal dengesizlikler sanatçiları ekspresyonizme doğru itmiştir. Bu akımın en ünlü sanatçısı Edward Munch’tır.


10.SOYUT RESİM SANATI
Non-figüratif, Abstre, Non-objektif gibi isimlerle de bilinir. Doğuş yeri Fransa’dır. Soyut resimde, ışık ve rengi kullanarak kompozisyon oluşturma esası vardır. Sanatçılar iç dünyalarını ya da herhengi bir objeyi tuvale aktarırlar. Jackson Pollock, Joseph Albers soyut resim sanatının önemli sanatçılarındandır.

metafizik
11.METAFİZİK
Varlığın, en genel prensipleriyle, temelindeki ilk nedenleri araştıran bir disiplin anlayışıdır. Fütürizm’in hareketlilik anlayışına bir tepki olarak ortaya çıkmıştır. Resim sanatında hareketliliği reddeder. Sanatçı, akılcılıktan ve mantıktan uzak, tamamen düşlerden oluşan kompozisyonlar oluşturur. Öncüsü Georgia da Chirica olmuştur.


12.DADAİZM
İsmini Fransızca ‘tahta at’ sözcüğünden almıştır. Bu akım sanatçıları alışılagelmiş resim tekniklerini bırakarak gündelik kullanılan kağıt,ağaç gibi eşyaları birbirleri ile birleştirerek ilginç eserler ortaya koymuşlardır. İnsanlığı karamsarlığa, karmaşıklığa, ümitsizliğe iten I. ve II. Dünya şavaşları akımın ortaya çıkmasına neden olmuştur. Akım, çocuksu heyecanlarla akılcılığı reddeder. dadaistler için mantık sorularının sorulmadığı anlık duyguları yakalamak önemlidir. Hans Arp ve Marcel Duchamp önemli temsilcilerindendir.

 

13.SÜRREALİZM
II. Dünya savaşından sonra ortaya çıkan bu akım gerçeküstücülük olarak ta adlandırılabilir. Sürrealistler, Freud kuramını sanatla birleştiren ve ilk uygulayanlar olmuşlardır. İnsanın bir anlamda anlık ruhsal çelişkileri, karşı çıkmaları ve buna benzer tepkileri sanata yansımış, sonuçta bu akım doğmuştur. En güçlü temsilcisi Salvadore Dali’dir.


14.POP ART
II. Dünya savaşından sonra meydana gelen köklü değişimlerin bir getirisidir. Tüketimi çekici hale getirmek için reklamlar, renkli afişler, hatta resimli dergi ve romanlar kullanılmaya başlanır. Pop Art Sanatı tüketime yardımcı bir reklam aracı olarak doğar, gelişir. Claes Oldenburg bu sanatın öncüsü olmuştur.

www.cafrande.org

12 Yorumlar

 1. sayfanızı çok beğendim ancak ödevim için kopyalayamıyorum 🙂 bu bilgiyi kullanamıyorsam bu kadar güzel bir sayfa işime yaramaz 🙁

  [Cvp]
  O zaman bütün sayfayı word olarak Mail adresinize en kısa zamanda gönderiyoruz

 2. bende sizden sayfayı mail olarak rica edebilirmiyim.

  [Cvp]
  Adresinize gönderdik kolay gelsin cafrande.org

 3. sanat tarihi okuyorum ve burası tam aradıgım site. harika,mükemmel!!!!!!. ilgili kişileri tebrik ediyorum ama birde kopyalayabilseydik çok iyi olurdu: (bu bilgilerin hepsini saklamak istiyor insan:(

 4. selamlar bende kopyalayamadım .
  ödevim için bende istiyorum iyi çalışmalar.

 5. gerçekten insanın reme olan bakışı bilgi sahibi oldukça değişiyor.. çok güzel bir yazı olmş ellerinize sağlık.. ödevie çok yararı dokunacağını düşünüyorum.. banan da yardımcı olursanız sevinirim..

 6. şimdiye kadar gördüğüm En iyi ve faydalı bir sitedir bu siteyi kuran ve emek veren tüm arkadaşlara cani gönülden Teşekür ederim ..::))))))) süpersinizzzz emeğinize ve elinize sağlık..

 7. münazara için sanatsal yönden de bir araştırma yapmak istedim. ve sormak istediğim şey şu..
  dadaizm ve sürrealizm de mantık dışı, sadece duygusal yollarla yapılmış resimler değilmi ??
  çabuk cevap gelirse sevinirim şimdiden teşekkürler…

  Merhaba Eda
  Cvp:
  Dadacılık I. Dünya savaşının barbarlığına, sanat alanındaki ve gündelik hayattaki entelektüel katılığa karşı protesto amacıyla ortaya çıkmış -sizin yazdığınızın tersine- mantıksızlık ve varolan sanatsal düzenlerin reddedilmesi üzerine kurulmuştur.
  Sürrealizm ise yine savaş sonrasında gelişmiş teorik temelini, akılcılığı yadsıyan ve karşı-sanat için çalışan ilk dadaistlerin eserlerinden alır. 1924’te Sürrealizm Manifestosu hazırlayan şair Andre Breton’a göre gerçeküstücülük, bilinç ile bilinç dışını birleştiren bir yoldur. Gerçeküstücülük akımı, gerçek dışı anlamında değil aksine gerçeğin insandaki iz düşümü şeklinde bir yaklaşım olduğu iddia ediliyor. Dolayısıyla “gerçeğin insandaki iz düşümü” ne kadar mantık dışı ise bu iki akım da o kadar akıldışıdır.

Cevap Ver

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz