19 Yüzyıl Sonrası Ortaya Çıkan Sanat Akımları Hakkında Örneklemeli Genel Bilgi

Apology
19 yy sanat akımların doğuşu sanata anlayışı farkları ve en önemli sanatçıları hakkında genel bilgilere aşağıdan ulaşabilirsiniz. (19 yy akımları Neoklasizm, Realizm, Romantizm, Empresyonizm, Fovizm, Kübizm, Fütürizm, Ekperesyonizm, Barok sanat Dadaizm, Dışavurumculuk, Fluxus Non-figüratif, Metafizik, Natüralizm, Popart, Postmodernizm, Sembolizm, Sürrealizm ve Dadaizm)

Devamı…19 Yüzyıl Sonrası Ortaya Çıkan Sanat Akımları Hakkında Örneklemeli Genel Bilgi

Alexander, John White ( 1856 Pensilvanya – 1915 )

Amerikalı sembolist ressam. Alexander’ın sanatsal çizgisi, Amerikan sanatında, özellikle de plastik sanatlarda biçim ve estetik sorununun; madde-özne ilişkisinin, evrensel değerlere atıfta bulunan gerçekçilik ile çoğu kez yerel düzlemde anlam kazanan ifadecilik zemininde tartışıldığı bir dönemde olgunlaşıp gelişti. New York’da bulunduğu erken dönemlerinde çizgiye ilgi duydu ve Harper Kardeşler için kitap … Devamı…

Adams, Norman ( 1927 Londra – 2005 )

İngiliz ressam ve grafik sanatçısı.

1942-1946 yılları arasında Harrow Sanat Okulu’nda çalıştı. Kariyerini Royal Sanat Koleji’nde sürdürdüğü sırada “Bronz Medal for Painting” ödülünü aldı. Manchester Sanat Okulu’nun kurucusu oldu.

Resimlerinde iç içe geçmiş ya da tuvale çeşitli biçimlerde yerleştirilmiş dairesel formları, çizgileri pastel renklerle birlikte kullanan Norman’ı 20.yüzyıl sembolist resminin temsilcilerinden biri olarak nitelendirmek mümkündür.

Devamı…Adams, Norman ( 1927 Londra – 2005 )