Türkçe Zazaca sözlük – Fermengé Dımılki Tırki (E,F,G)

e evet
e kerdene kabul etmek
edalet [n] adalet
edat [n] edat
edat [n] ilgeç
edatê negatîfîye [n] olumsuzlama edatı
edebî, -ye edebi
edebî, -ye yazınsal
edebîyat [n] edebiyat
edebîyat [n] yazın
edebîyatê aşiqan [n] aşık edebiyatı
edebîyatê cîhanî dünya edebiyatı
edebîyatê dîwanî [n] divan edebiyatı
edebîyatê karkeran [n] işçi edebiyatı
edebîyatê mîzehî [n] mizah edebiyatı
edebîyatê şarî [n] halk edebiyatı
edebîyatkar, -e edebiyatçı
edebîyatkarîye [m] edebiyatçılık
edebîyato fekkî [n] sözlü edebiyat
edebîyato klasîk [n] klasik edebiyat
edebîyato milî [n] milli edebiyat
edebîyato milî [n] ulusal edebiyat
edebîyato netewî [n] milli edebiyat
edebîyato netewî [n] ulusal edebiyat
edebîyato nuştekî [n] yazılı edebiyat
edlî adli
efsane [m] efsane
efsanewî, -ye efsanevi
Efxanîstan [n] Afganistan
Ehende nemr o ke, se peme. O kadar yumuşak ki, pamuk gibi.
ehlîyet [n] ehliyet
ehlîyetê cezawerdişî [n] cezai ehliyet
ehlîyetê cezawerdişî [n] cezai ehliyet
ehlîyetname [n] ehliyet
ehlîyetname [n] ehliyetname
eke eğer
eke şayet
Eke a bêra o zîyeno. Eger o (kız/kadın) gelirse o (erkek) da gelir.
Eke ti zanî vaje, eke tinêzanî biperse. Şayet biliyorsan söyle, bilmiyorsan sor.
Eke tinêzanî ti çi rê nusenî, ti mecbur î ke binusî? Bilmiyorsan neden yazıyorsun, yazmak zorunda mısın?
ekonomî [n] ekonomi
ekonomîst, -e ekonomist
ekspert, -e uzman
ekspertîye [m] uzmanlık
Ekwador Ekvador
Elcewaz Adilcevaz
elelo [n] hindi
eleyle [m] devekuşu
elok [n] hindi
em- bu (önek)
embaz, -e arkadaş
embazek [n] döleşi (insanda)
embazek [n] meşime
emin [n] şey
Emman [n] Amman
emser bu yıl
emşo bu gece
encumen [n] encümen
encumenê beledîya [n] belediye encümeni
endam, -e üye
endamîye [m] üyelik
engişta destî [m] el parmağı
engişta linge [m] ayak parmağı
engişte [m] parmak
enternasyonal uluslararası
erazî [m] arazi
erd [n] kara
erdî karasal
ereb, -e Arap
Erebîstanê Seûdî [n] Suudi Arabistan
erebkî Arapça
erey geç
erey tehir
erey vistene tehir etmek
erey vistiş tehir etme
Erître Eritre
erjan, -e ucuz
erjanîye [m] ucuzluk
erjaya [m] değerli
erjaye [n] değerli
erjîj [n] kurşun
erkanê pêroyî [n] genel kurmay
Erxenî Ergani
Erzingan Erzincan
Erzingan kî şaristan o. Erzincan da kenttir.
Erzingan zî şaristan o. Erzincan da kenttir.
Erzirom Erzurum
erzuhal [n] arzuhal
erzuhal [n] dilekçe
eser [n] eser
eser [n] ürün
esero edebî [n] edebi eser
esero edebî [n] edebi ürün
eskije [m] kuru üzüm
espar, -e atlı
espar, -e süvari
espije [m] bit
estaneke [m] masal
estanekkî masalsal
Estonya [m] Estonya
estor, -e at
estorê deryayî [n] denizatı
estorê nîlî [n] suaygırı
eşkayene edebilmek
eşkayene yapabilmek
eşkayene (eşkayîş) muktedir olmak
eşkayîş edebilmek
eşkayîş yapabilmek
eşya eşya
etud [n] inceleme
etudkerdox, -e incelemeci
Etyopya Etiyopya
ew- bu (önek)
ewk [n] şey
ewro bugün
ewro bugün
Ewropa [m] Avrupa
ey … ra [n] ondan [zamir]
ey [n] o [zamir]
ey [n] onu [zamir]
Ey se va? O ne dedî?
eya evet
ez ben
Ez bi Roşanî ra şîya. Roşan ile [birlikte] gittim.
Ez kî zonena ti kî. Ben de biliyorum sen de.
Ez sey to nîya. Ben senin gibi değilim.
Ez sey to nîya. Ben senin kadar değilim.
Ez şina bi Dîyarbekir. Diyarbakır’a gidiyorum.
Ez şina ver bi Dîyarbekir. Diyarbakır’a doğru gidiyorum.
Ez zî zana ti zî. Ben de biliyorum sen de.
ê … ra [n] ona [sıfat]
ê … ra [n] ondan [sıfat]
ê … ra [zh] onlara [sıfat]
ê [zh] onlar [sıfat]
ê [zh] onlar [zamir]
ê [zh] onları [zamir]
Ê kênekan ra vaje. O kızlara söyle
Ê kênekî vanê. O kızlar söylüyorlar
Ê lajekan ra vaje. O oğlanlara söyle
Ê lajekî ra vaje. O oğlana söyle.
Ê lajekî vanê. O oğlanlar söylüyorlar
êlule [m] eylül
êrxe [n] azıdişi
êrxe [n] öğütücü dişi
fable [m] fabl
fakulte [m] fakülte
faq [n] bacak
faris, -e Fars
fariskî Farsça
Fas Fas
faşîst, -e faşist
faşîstîye [m] faşistlik
faşîzm [n] faşizm
fek [n] ağız
fekkî sözlü
felsefe [m] felsefe
felsefeya huqûqî [m] hukuk felsefesi
felsefeya huqûqî [m] hukuk felsefesi
ferheng [n] lügat
ferheng [n] sözlük
ferhengek [n] lügatçe
fêlbaz, -e hilekar
fêlbazîye [m] hilekarlık
fikr [n] düşünce
fikr [n] fikir
fikro bingeyî [n] ana fikir
firne [m] burun deliği
firnike [m] burun deliği
firşik [n] pankreas
Fîjî Fiji
fîl [n] fil
Fîlîpîn Filipin
fînik [n] yaşı altı aydan daha fazla olan köpek yavrusu
Fînlanda [m] Finlandiya
fîzîk [n] fizik
flamîngo [n] flaman kuşu
flamîngo [n] flamingo
fok [n] fok
Fransa [m] Fransa
fransiz, -e Fransız
franskî Fransızca
ga [n] öküz
Gabon Gabon
gakovî [n] geyik
gala … kerdene akın etmek
gala … kerdene hücum etmek
gala … kerdene saldırmak
gale [m] akın
gale [m] hücum
gale [m] saldırı
galgale [m] sohbet
galim akın
galim hücum
galim saldırı
galim kerdene akın etmek
galim kerdene hücum etmek
galim kerdene saldırmak
galime pira nayene akın etmek
galime pira nayene hücum etmek
galime pira nayene saldırmak
Gambîya Gambiya
gamêş [n] camız
gamêş [n] manda
gamêşe dişi manda
Gana Gana
ganawir [n] kurt
ganawire [m] dişi kurt
gardîyan, -e gardiyan
gardîyanîye [m] gardiyanlık
gayo mazêr yaşlı öküz
Ge ez yena ge ti yenî. Bazen ben gelirim, bazan sen gelirsin.
ge-gane arasıra
ge-gane bazen
ge-ge arasıra
ge-ge bazen
Ge-ge ez yena ge-ge ti yenî. Bazen ben gelirim, bazen sen gelirsin.
ge-ge… ge-ge… bazen … bazen
ge… ge… bazen … bazen
gedeg, -e sütten kesilmiş olan manda yavrusu
geometrî [n] geometri
gerden [n] gerdan
gergedan [n] gergedan
gerre [n] şikayet
gerre kerdene şikayet etmek
gerrekerdox, -e şikayetçi
Gêl Eğil
Gêxî Kiği
gijik [n] saç
gilar [n] gerdan
gilbe [m] boğaz
gilê qirrike [n] ademelması
gilik [n] bızır
gilik [n] klitoris
gillî [m] göz yuvarlağı
Gimgim Varto
giran, -e ağır
giranîye [m] ağırlık
giranîye [m] ağırlık
Girawa Solomonî Solomon Adaları
girawe [m] ada
Girawê Falklandî Falkland Adaları
Girawê Marşalî Marshall Adaları
gird, -e büyük
girewtene almak
girewtiş almak
gireya zuqliqe [m] ademelması
Gîne Gine
Gîneya Bîssaoyî Gine-Bissao
Gîneya Ekwatore Ekvator Ginesi
gogerçîne [m] güvercin
Gogsî Karayazı
golik, -e buzağı (inek yavrusu)
golim [n] kasık
golîg, -e yük hayvanı (at, katır, eşek)
golîg, -e yük hayvanı (at, katır, eşek)
gorîl, -e goril
goş [n] kulak
goştê didanî [n] dişeti
goynayîş [n] övgü
goynayîş [n] övme
gozeka destî [m] bilek çıkıntısı (kemiği)
gozeka linge [m] aşık (aşık kemiği)
gozeka linge [m] bilek çıkıntısı (kemiği)
gozeke bilek çıkıntısı (kemiği)
gozeke [m] aşık (aşık kemiği)
gramer [n] dilbilgisi
Gronlanda Grönland
Guatemala Guatemala
gucige [m] şubat
guk, -e buzağı (inek yavrusu)
gulane [m] mayıs
gule [m] boğaz
gulîlike [m] göz yuvarlağı
guman [n] kuşku
guman [n] şüphe
guman kerdene şüphelenmek
gumankerda [m] şüpheli
gumankerde [n] kuşkulu
gumankerde [n] şüpheli
gume [m] yanak
gumgumike [m] semender (bir cinsi)
gun [n] haya (erkeklik bezi)
gun [n] taşak
gune [n] suç
gunekar kriminel
gunekar kerdene suçlamak
gunekar, -e suçlu
gunekarîye [m] suçluluk
gunekarkerda [m] suçlanan
gunekarkerde [n] suçlanan
gunekarkerdox, -e suçlayan
Gurcîstan [n] Gürcistan
gurçik böbrek
gure [n] iş
gurme-gurm gümbürtü
gurr-gurr gümbür gümbür
gurr-gurr hüngür hüngür
gurre-gurre gümbürtü
guvelik [n] salyangoz
Guyana Guyana
Guyana Fransayê Fransız Guyanası

<<<<<ÖNCEKİ —– SONRAKİ >>>>>

“Türkçe Zazaca sözlük – Fermengé Dımılki Tırki (E,F,G)” üzerine 2 yorum

  1. valla bende zazaca’yi tam olarak biliyorum ama buna ragmen hiç duymadigim kelimeleri duydum..bu emege saygi duyuyorum…dusuncenize ,elinize saglik…

Yorum yapın

Önceki yazıyı okuyun:
Türkçe Zazaca sözlük – Fermengé Dımılki Tırki (C,D)

ca [n] mekan ca [n] yer ca ardene icra etmek caardiş [n] icra camêrd [n] erkek cana [m] tay cane...

Kapat