Şiddet nerede başlıyor, Saldırganlığın kaynağı nedir? – Rafael Moses

İsrail FilistinSaldırganlığın nereden kaynaklandığı sorusu tüm insanlığı ve özellikle de psikanalistleri öteden beri meşgul eden bir sorudur. Örneğin Sigmund Freud, Einstein’ın ona bu konuda yönelttiği bir soruya (1933 yılında) verdiği yanıtında oldukça karamsardır. [Oku] İsrail’de yaşayan her insan için bu soru geçmişten bu yana hayati önem taşımaktadır. Bir toplum veya sosyal grup tarafından şiddetin meşrulaştırılması çok önemli bir sorundur. Filistin Kurtuluş Örgütü’nün ortaya çıkması, şiddetin yoğun bir biçimde varolduğu bir toplumda gerek İsrail gerekse Filistin toplumunda acımasızlığın nasıl böylesi bir yaygınlık kazandığı sorusunu bereberinde getirmektedir.

Devamı…Şiddet nerede başlıyor, Saldırganlığın kaynağı nedir? – Rafael Moses