Amin Maalouf: Demokraside çoğunluk yasası kimi zaman zorbalığa ve baskıya yol açıyor

Bir azınlık baskı görüyorsa, oy hakkı onu ille de özgür kılamıyor, hatta daha da eziyor. İktidarın bir çoğunluk grubuna bırakılarak azınlıkların çektiklerinin azaltıldığını savunmak için çok saf -ya da tersine çok pervasız- olmak gerek.

Devamı…Amin Maalouf: Demokraside çoğunluk yasası kimi zaman zorbalığa ve baskıya yol açıyor

Demokrasi çoğunluğun azınlığı ezmesi değildir – Friedrich A. Von Hayek

Demokrasi kavramı bir değer ve aynı zamanda bir zenginliktir. Demokrasi, zorbalık ve zulüm karşısında belli bir koruma sağlamaz, sadece bir ümit verir. Bununla birlikte demokrasi çoğunluğun sesidir. Bu nedenle, düşünen insanlar arasında demokrasiye olan güvenin giderek kaybolmasından endişelenmekteyim.

Devamı…Demokrasi çoğunluğun azınlığı ezmesi değildir – Friedrich A. Von Hayek

Hakimiyetin millette olmasını sağlamanın bir yolu var mıdır? – Robert Michels

Çoğunluk her zaman kendi kendini yönetme kabiliyetine sahip değildir. Kitlelerin hoşnutsuzluğu burjuvayı güçten yoksun bırakma girişimiyle sonuçlandığında bile bu, Mosca’nın iddia ettiği üzere, sadece görünüşte etkilenmektedir; bu kitlelerden kendini yönetici sınıfı kademesine yükselten yeni düzenli bir azınlık daima ve zorunlu olarak doğmaktadır.

Devamı…Hakimiyetin millette olmasını sağlamanın bir yolu var mıdır? – Robert Michels

Burjuva demokrasinin azınlık-çoğunluk açmazı üzerine | Çoğunluğun tiranlığı – Armağan Öztürk

AKP kamusal müzakereye sırt çevirerek, kararlı bir şekilde kendi çoğunluğu için, sanki bu ülke sadece muhafazakârlardan oluşuyormuş gibi, yeni bir düzen inşa ediyor.
AKP ile muhalifleri arasındaki mücadele, yarışmacı demokrasi özelinde sonuç doğuran bir partiler arası rekabet durumunu değil de, büyük toplumsal blokların karşı karşıya geldiği bir hegemonya mücadelesini andırıyor. İki blok arasında, ülkedeki siyasal ve ekonomik liderliğin kimde kalacağı noktasında, başı sonu belli olmayan bir savaş yaşanıyor. Bahsi geçen kavgada epey bir süredir reel politik üstünlük, muhafazakâr kesimin eline geçti. Muhafazakâr siyasetin alternatifini tasfiye etmesinde tüm ülke için ilerletici bir yan gören ve önemli ölçüde AKP’nin organik aydınları tarafından formüle edilmiş ideolojik reçete ise çoğunlukçu bir halk egemenliği tezine dayanıyor. Yazıda böylesi bir tezin eleştirisi yapılacak.

Devamı…Burjuva demokrasinin azınlık-çoğunluk açmazı üzerine | Çoğunluğun tiranlığı – Armağan Öztürk