Bir ülkede ırkçılığın olup olmadığını o ülkenin ‘zencilerine’ sormalısınız – Aslı Erdoğan

Devasa göçükleri belleğin
Kişisel, toplumsal, edebi, didaktik vb çeşitli okumalara açık bir cümleyi, Shakespeare’in bir sonesinden esinlenerek daha önce de yazmıştım. İnsanlar, en gerçek yüzlerini eylemlerini savunurken gösterir, ‘suçlarından’ arınmak adına en gerçek, en korkunç suçlarını işlerler.

Devamı…Bir ülkede ırkçılığın olup olmadığını o ülkenin ‘zencilerine’ sormalısınız – Aslı Erdoğan

Siyaset bilimci Dr. Lawrence Britt’e göre Faşizmin 14 Temel Özelliği

kapitalizm_faşizmSiyaset bilimci Dr. Lawrence Britt, 20. yüzyılın gördüğü en tipik faşist rejimleri; Hitler’in Almanya’sı, Mussolini’nin İtalya’sı, Franco’nun İspanya’sı, Suharto’nun Endonezya’sı, Pinochet’nin Şili’si inceleyerek faşizmin 14 karakteristik özelliğini tespit etdiyor. Britt’in Free Inquiry dergisinin bahar 2003 tarihli 23/2 sayısında yayınlanan ve  Umberto Eco’nun bir yazısından fazlaca esinlendiği söylenen “Özde Faşizmin 14 Temel Özelliği” başlıklı bu makalesinin kısaltılmış çevirisi, yeni başlayanlar için 14 derste faşizm’i anlatıyor:

Devamı…Siyaset bilimci Dr. Lawrence Britt’e göre Faşizmin 14 Temel Özelliği

Şükrü Erbaş: Ey ölüm terzileri, ev yıkıcılar, sürgün ustaları… Hiçbir yanlışlık susarak çözümlenmez


Ey ölüm terzileri, ev yıkıcılar, sürgün ustaları… Ey bir halkı dizlerinin üstünde görmekten gönenen sahte eşitlik! Ey korkuyu sevgi sanan aşağılık duygusu. Siyah ve beyaz dışında renk tanımayan alacakaranlık. İki yanında iki süngüyle şımarık cesaret. Konuşmak yerine bağıran özgürlük.

Devamı…Şükrü Erbaş: Ey ölüm terzileri, ev yıkıcılar, sürgün ustaları… Hiçbir yanlışlık susarak çözümlenmez

Ahmet Altan: 100 insan ölünce bir puanlık oy kazandıysanız, bir milyon insan öldürtün ülke tapusuyla size geçsin!

ahmetaltanAnkara’daki korkunç bombalamayla ilgili, daha sonra geri çekmek zorunda kaldıkları yasaklama kararına şöyle bir göz attınız mı?
O yasaklama kararını veren yargıç, olayın “eleştirilmesini” de yasaklıyordu.
Bir yargıç, bu ülke tarihinin en korkunç terör saldırısını 78 milyon insanın “eleştirmesini” yasaklama cüretini gösterebiliyordu.
Devletin izlediği, bütün telefon konuşmalarını dinlediği, sabahleyin kendilerini ve insanları öldürmeden önce nerede kahvaltı ettiklerini, kahvaltıda ne yediklerini bile bildiği adamlar gelip Ankara’nın göbeğinde bombaları patlatacaklar ve bizim bunu eleştirmemiz bir “yargıç” tarafından yasaklanabilecek.

Devamı…Ahmet Altan: 100 insan ölünce bir puanlık oy kazandıysanız, bir milyon insan öldürtün ülke tapusuyla size geçsin!

Nazizm psikolojisi ve aşağı orta sınıfın rolü üzerindeki etkisi – Erich Fromm

O, tipik bir orta sınıf adamı, elinde hiçbir fırsat olmayan, geleceği olmayan bir hiçti. Toplum dışına itilmişlik rolünü yoğun bir şekilde hissediyordu. Kavgam adlı kitabında, sıklıkla kendisinin gençliğinde “hiçkimse”, “bilinmeyen adam” olduğundan söz eder. Bu, temelde kendi toplumsal konumundan kaynaklanıyordu gerçi ama durumunu ulusal simgelerle ussallaştırabilirdi. İmparatorluğun dışında doğmuş biri olduğundan toplumsal alanda değil de, ulusal alanda dışlanmış hissediyordu kendini, ve bütün evlatlarının dönüp geleceği büyük Alman imparatorluğu, onun için toplumsal saygınlık ve güvence simgesi haline geldi.

Devamı…Nazizm psikolojisi ve aşağı orta sınıfın rolü üzerindeki etkisi – Erich Fromm

Amerika’da “tasması çıkarılmış polis ırkçılığı” Yeni Bir Los Angeles Ayaklanması Olabilir mi? – Erol Anar

Ku Klux Klan“ABD’de sosyal çalkantıların önüne geçmek için ‘din’ dışında iki şeyin ucu açılmıştır; seks ve uyuşturucu. ABD, hem uyuşturucudan para kazanmakta hem de ülkeye giren uyuşturucuyu kontrol altına almaktadır. ABD’ye yıllık 400 ton uyuşturucu girmesine müsaade edilmektedir. ABD’nin uluslararası uyuşturucu trafiğini kontrol sistemi Meksika’dan Kolombiya ve pek çok ülkeye Pentagon, CIA ve ülke liderlerinin yer aldığı bir sistemle yürütülmektedir. Latin Amerika’da uyuşturucu trafiğini kontrol etmek; ABD’ye aynı zamanda siyasi baskı ağı sağlamakta, bu alış verişte ABD şirketleri mağdur ülkelerin kamu teşebbüslerini skandal denecek ucuz fiyatlara satın almakta ve pazarlarına girmektedirler.”

Devamı…Amerika’da “tasması çıkarılmış polis ırkçılığı” Yeni Bir Los Angeles Ayaklanması Olabilir mi? – Erol Anar

Irk ve Kültür: Fiziksel farklılıklarla kültürel farklılıklar arasında bir bağ var mı? – Claude Levi

ırkçılıkIrkçılığın babası sıfatı atfedilen Gobineau, ırkların gözlemlenebilir görüngüler olmadığının tamamen bilincinde olmakla birlikte, böyle bir doktrine sahiptir; Gobineau, kültürleri yaratan toplulukların, kendileri de başka karışımların sonucu olan insan grupları arasındaki karışımdan çıktığını kabul etmekle beraber, ırkları, tarihsel kültürlerin başka türlü açıklanamayacağını düşündüğü çeşitliliğinin a priori koşulları olarak ileri sürüyordu. Dolayısıyla, ırksal farklılıkların kökenlerine inmeye çalışırsak, bu konuda bir şeyler öğrenmemizi imkânsız kılmış oluruz ve tartışmamızın konusu gerçekte ırkların değil, kültürlerin çeşitliliği olur.

Devamı…Irk ve Kültür: Fiziksel farklılıklarla kültürel farklılıklar arasında bir bağ var mı? – Claude Levi

Irkçılık nereden doğar, kapitalizm neden ırkçılığa ihtiyaç duyar? – Sinan Özbek

ırkçılıkIrkçılık asıl olarak sömürgecilikle ilişkilidir ve 16. yüzyılda en saldırgan, en amansız haldedir. Bu dönemde tamamen biyolojik özellikler işaret ederek iş görür. Sömürgeci kapitalizm iki kirli işini ırkçı ideolojiye yaslanarak meşrulaştırır.
İlk olarak; işgal ettiği topraklarda yaşayan insanların neden buna reva görüldüğünü anlatır. Bunu işgal edilen topraklarda yaşayan insanları “doğal olarak aşağı değerde” ve ahlaki olarak “yozlaşmış” diye tanımlayarak yapar. “Yozlaşmış” ve “doğal olarak aşağı” olanları tahakküm altına almak, onlara “uygarlık götürmekle” açıklanır. Bu sömürgeciliğin meşrulaştırılmasıdır. İkinci olarak; ele geçirdiği sömürge topraklarında ihtiyaç duyduğu emek gücünü başka bir yerlerden söküp alırken ırkçılığı devreye sokar.

Devamı…Irkçılık nereden doğar, kapitalizm neden ırkçılığa ihtiyaç duyar? – Sinan Özbek