“Yeli gözeten ekmez, bulutlara bakan biçmez” Görgü Kurallarıyla İncelik Üstüne – Bacon

Olduğu gibi görünecek kişinin çok büyük erdemler taşıması gerekir, tıpkı foyasız taşların çok değerli olması gerektiği gibi. Ama dikkat edilirse, insanlara övgüler düzmek, yaranmak ile kazanç, gelir sağlamak arasında bir benzer yön vardır.

Devamı…“Yeli gözeten ekmez, bulutlara bakan biçmez” Görgü Kurallarıyla İncelik Üstüne – Bacon

Francis Bacon: Mutluluk sıkıntıdan, mutsuzluk da umuttan uzak değildir

Mutsuzluk Üstüne
Seneca’nın, Stoacıları andırarak söylediği, “mutluluğun sağladığı iyi şeyler özlenmeye değer, mutsuzluğunkiler ise övülmeye değer” sözleri pek yüksek bir anlam taşır. Gerçekten de, mucize denilen şey, doğal güçleri altedebilmek anlamına geliyorsa, bu en çok mutsuzlukta görülür.

Devamı…Francis Bacon: Mutluluk sıkıntıdan, mutsuzluk da umuttan uzak değildir

Ressamın Hoyrat Dokunuşu Francis Bacon’a Dair – Milan Kundera

Milan KunderaBu, ne karamsarlıktır ne de umutsuzluk; yalnız­ca görünür bir gerçektir, ama genelde bizi düşleriyle, heyecanlarıyla, projeleriyle, yanılsamalarıyla, mücade­leleriyle, davalarıyla, dinleriyle, ideolojileriyle, tutku­larıyla kör eden bir topluluğa ait oluşumuz yüzünden perdelenen bir gerçektir.

Devamı…Ressamın Hoyrat Dokunuşu Francis Bacon’a Dair – Milan Kundera

“Açık havada çıplak gün ışığıdır hakikat…” Hakikat Üzerine – Francis Bacon

Francis Baconİlahiyat ve felsefede hakikatten, devlet işlerinde hakikate geçecek olursak: İşini temiz ve dürüst biçimde görmenin insan tabiatının namusu olduğu, öyle iş görmeyenler tarafından bile teslim edilecektir; işe sahtekârlık katınca tıpkı madeni paradaki altın ve gümüş alaşımı gibi bir sonuç elde edildiği de: Yani alaşım sayesinde metal işçiliği daha üstün olabilir, fakat değer düşecektir. Zira böyle kıvrılarak ve çarpık çurpuk yol almak yılana özgüdür; aşağılık bir şekilde karnı üzerinde ilerler yılan, ayakları üzerinde değil. Hiçbir kötülük yoktur ki, sahtekârlığının ve hainliğinin ortaya çıkmasından daha fazla utanca batırsın bir adamı.

Devamı…“Açık havada çıplak gün ışığıdır hakikat…” Hakikat Üzerine – Francis Bacon

“SessizIik aptaIIarın erdemidir!” Bilge Görünmek Üstüne – Francis Bacon

Francis BaconFransızların göründüklerinden daha bilge oldukları, İspanyolların ise olduklarından daha bilge göründükleri düşünülür genellikle. Uluslar arasındaki ayrım şöyle dursun, bu konuda kişiler arasındaki ayrımın büyüklüğü su götürmez kesinliktedir. Bir havarinin dinibütünlükten söz ederken: “Görünüşte dinibütün geçinirler, ama dinin gücünü benimsemezler,”1 dediği gibi, doğru düzgün hiçbir şey yapacak yetenekte olmamakla birlikte, gene de bilgiçlik satan kimseler vardır: “Magno conatu nugas”.2 Bu bilgiçlik budalalarının çabalarını, dümdüz yüzeyleri derin geniş nesnelenmiş gibi göstermek için nasıl ayna oyunlarına giriştiklerini görmek, her aklı başında insanı güldürecek, taşlamalara konu olabilecek bir şeydir.

Devamı…“SessizIik aptaIIarın erdemidir!” Bilge Görünmek Üstüne – Francis Bacon

Francis Bacon: İnsanın doğasında başkalarını sevmeye gizli bir eğilim, bir akış vardır…

Francis BaconSahnenin sevgiye borçluluğu yaşamınkinden daha büyüktür; çünkü sahnede sevgi her zaman güldürülerin, arasıra da ağlatıların konusu olabilirken, gerçek yaşamda ancak, kimileyin bir Siren kimileyin de bir öçperisi kılığında bir sürü uğursuzluğa yol açar. Eski ya da yeni çağlarda, adı bugünlere kalmış büyük değerli insanlar arasında hiç kimsenin Öyle çılgınca bir sevgiye düşmemiş olduğu görülür; bundan da anlaşılacağı gibi, yüksek bir amaç taşıyan soylu ruhlar bu cılız tutkudan uzak dururlar. Bununla birlikte Roma İmparatorluğu’nun yarısına ortak Marcus Antonius1 ile Onlar Kurulu Üyesi yasa koyucu Claudius’u2 bu kuralın dışında saymalıyız.

Devamı…Francis Bacon: İnsanın doğasında başkalarını sevmeye gizli bir eğilim, bir akış vardır…

“İnsanı, az bilmek kadar kuşkulandıran hiçbir şey yoktur” Kuşku Üstüne – Francis Bacon

Francis BaconKuşlar arasında yarasa ne ise, düşünceler arasında kuşku da odur: ikisi de hep alacakaranlıkta uçarlar. Kuşkularımızı baskı altına almak, hiç değilse gözaltında bulundurmak zorundayız, çünkü kafamızı bulandırır, arkadaşlarımızı yitirmemize yol açar, işimizi altüst eder çığrından çıkarırlar. Kralları zorbalığa, kocaları kıskançlığa, bilge kişileri bocalamalara, kara düşüncelere sürükler kuşku. Gönlümüzün değil kafamızın bir yetersizliğidir kuşkular, çünkü İngiltere Kralı VII. Henry’de örneğini gördüğümüz gibi, en yiğit yaradılışlarda bile başgösterdikleri olur.

Devamı…“İnsanı, az bilmek kadar kuşkulandıran hiçbir şey yoktur” Kuşku Üstüne – Francis Bacon

Doğanın Yorumlanmasına ve İnsanın Krallığına Dair Vecizeler* – Francis Bacon

Francis BaconSör Francis Bacon (daha sonra Verulam Baronu ve St. Albans viskontu), 1561’de, Londra’da doğar. Cambridge’de hukuk ve bilimsel konularında eğitim alan Bacon, Kraliçe I. Elizabeth ve halefi Kral I. James dönemlerinde, avukat olarak parladı. 1603’te tahta çıktıktan sonra Bacon’u şövalye ilan eden I. James, 1618’de asalet tevdi ederek, Lortlar Kamarası’na girmesini sağladı, ardından İngiltere Lortlar Kamarası Başkanı ve Adalet Bakanı olarak atadı. Ne ki, kariyerinin zirvesindeyken, 1621’de rüşvet almaktan tutuklandı. Yargılandı, suçlu bulundu, Londra Kulesi’nde hapis cezasına çarptırıldı. Hapishanede fazla kalmadıysa da ne parlamentoda ne de herhangi bir siyasi görevde kalması imkânsız hale geldi. Böylece siyasetten kopan Bacon, hayatının geri kalan yıllarını felsefi düşüncelerine adadı.

Devamı…Doğanın Yorumlanmasına ve İnsanın Krallığına Dair Vecizeler* – Francis Bacon