Gençliğe Hitabe: Ey Türk gençliği! Birinci vazifen, insan olmaktır – Sevan Nişanyan

İnsan olmanın yegâne temeli insana sevgidir. Hayatın boyunca, insanlara güzelliği, aklı ve adaleti öğretmeyi görev bileceksin. Bilgin varsa, bedel beklemeden paylaşacaksın. Buna imkân ve şeraitin müsait değilse, yanındaki üç veya beş kişiye katıksız sevgini vermeyi deneyeceksin;

Devamı…Gençliğe Hitabe: Ey Türk gençliği! Birinci vazifen, insan olmaktır – Sevan Nişanyan

Osmanlı devletinde din, bir baskı ve istibdat unsuru muydu? – Sevan Nişanyan

Osmanlı yönetiminin tarikat olgusuna karşı tavrı hiçbir zaman bütünüyle olumlu olmamıştır. Fatih döneminde tüm tarikatlere yöneltilen baskıların benzeri gerçi daha sonraları görülmemiştir; fakat örneğin Yavuz, Kanuni ve IV. Murat zamanlarında çeşitli tarikatlerin şiddetli takibe uğradığı bilinmektedir. II. Mahmud devrinde Bektaşilik yasaklanmış…

Devamı…Osmanlı devletinde din, bir baskı ve istibdat unsuru muydu? – Sevan Nişanyan

“Milli egemenlik” ilkesi, demokratik bir niyetin ifadesi midir? – Sevan Nişanyan

“Millet” soyut bir kavramdır. “Millet egemenliği” deyimiyle kastedilen eğer ulusun özgürce kendi siyasi kaderini belirlemesi ise, bunun için önce a. milli iradenin, serbest tartışmalar, partiler, basın vb. yoluyla oluşması, sonra b. böyle oluşan iradenin, serbest seçimler yoluyla ifade edilmesi gerekir.

Devamı…“Milli egemenlik” ilkesi, demokratik bir niyetin ifadesi midir? – Sevan Nişanyan

Taraf aydınların katliamını mı destekliyor ya da “Bu kadar mı düştün Ahmet Altan!..”

Taraf Gazetesi’nin internet sitesinde uzun zamandır dikkat çeken ve halen gösterilen bir reklam var.  “sadoglu.wordpress.com” adlı kişisel bir site reklamı. Uzantısı Taraf linkiyle yapılan reklam  doğrudan gazete hostingi üzerinden gösteriyor. Yani, Google reklamları gibi, rastgele yayınlanmıyor. Reklamı yapılan sitenin sahibi Taraf’a yakın dini görüşleri ile bilinen Mehmet Ali Şadoğlu.  Radikal islamcı görüşleri ile bilinen gerici bir işadamı. Zamanında   Aziz Nesin’i katledene 250.000 dolar ödül vereceğini söyleyerek, Aziz Nesin’in başına ödül koymasıyla tanınıyor. Şadoğlu’nun fetvası ile harekete geçen kişiler nedeniyle Aziz Nesin uzun süre korumalar ile gezmek zorunda kalmıştı. Tempo Dergisi, 2005 yılında Şadoğlu’na Nesin’e karşı yaptığı ölüm çağrısından pişmanlık duyup duymadığını sormuş;  Şadoğlu, “bugün olsa aynısını yaparım” demişti.

Devamı…Taraf aydınların katliamını mı destekliyor ya da “Bu kadar mı düştün Ahmet Altan!..”