Müzikte Barok Dönem ve Barok Dönem’in En İyi 22 Klasik Müzik Eseri

5688

Voices of Music grubunun “Concerto Barocco” adlı çalışması  Barok dönemin en büyük bestecileri Bach, Corelli ve Vivaldi’nin seçilmiş  eserlerinin bir araya getirilmesiyle oluşturulmuş başarılı bir koleksiyon.

Albüme alınan eserler yendiden kayıt altına alınırken günümüzün gelişkin kayıt imkanlarından faydalanmakla beraber eserin aslına ve yapısına dikkat ediliyor. Fakat çalışmanın sonunda D Major Joan Pachelbel’s Canon ve Gigue ile farklı bir  performansla son veriliyor. Koleksiyonda, Vivaldi’nin Keman Konçertosu ağırlıklı yer alsa da genel olarak seçilen eserler tarihsel açıdan o dönemin  en iyi müzisyenlerin en iyi eserleri.

Müzikte Barok Dönem ve Barok Dönem’in En İyi  22 Klasik Müzik Eseri

 1. Allegro - Pastorale Ad Lbitum - Largo Arcangelo Corelli - Concerto Grosso Op 6 - No 8 In G Minor
 2. Presto - Antonio Vivaldi - Concerto In C Major For Recorder And Strings RV 433
 3. Presto - Antonio Vivaldi - Concerto In G Major For Strings RV 151 (Alla Rustica)
 4. Allegro - Antonio Vivaldi - Concerto In C Major For Recorder And Strings RV 433
 5. Largo - Antonio Vivaldi - Concerto In C Major For Recorder And Strings RV 433
 6. Adagio - Alegro - Adagio - Arcangelo Corelli - Concerto Grosso Op 6 - No 8 In G Minor (Christmas)
 7. Vivace - Grave - Arcangelo Corelli - Concerto Grosso Op 6 - No 8 In G Minor (Christmas)
 8. Allegro - Arcangelo Corelli - Concerto Grosso Op 6 - No 8 In G Minor (Christmas)
 9. Vivace - Arcangelo Corelli - Concerto Grosso Op 6 - No 8 In G Minor (Christmas)
 10. Allegro - Antonio Vivaldi - Concerto In G Minor For Two Cellos And Strings RV 531
 11. Largo - Antonio Vivaldi - Concerto In G Minor For Two Cellos And Strings RV 531
 12. Allegro - Antonio Vivaldi - Concerto In G Minor For Two Cellos And Strings RV 531
 13. Gigue In D Major - Johann Pachelbel- Canon And Gigue For Three Violins And Basso Continuo In D Major
 14. Adago - Antonio Vivaldi - Concerto In G Major For Strings RV 151 (Alla Rustica)
 15. Allegro - Antonio Vivaldi - Concerto In G Major For Strings RV 151 (Alla Rustica)
 16. Vivace - Johann Sebastian Bach - Concerto In D Minor For Two Violins And Strings BWV 1043
 17. Largo Ma Non Tanto - Johann Sebastian Bach - Concerto In D Minor For Two Violins And Strings BWV 1043
 18. Allegro - Johann Sebastian Bach - Concerto In D Minor For Two Violins And Strings BWV 1043
 19. Allegro - Antonio Vivaldi - Concerto In C Minor For Violin Organ And Strings RV 766
 20. Largo - Antonio Vivaldi - Concerto In C Minor For Violin Organ And Strings RV 766
 21. Allegro - Antonio Vivaldi - Concerto In C Minor For Violin Organ And Strings RV 766
 22. Pachelbel Canon In D Major - Johann Pachelbel - Canon And Gigue For Three Violins And Basso Continuo In D Major

Müzik Voices of music topluluğu yaratıcı vizyonu David Tayler & Hanneke van Proosdij ikilisine dayanıyor. Genelikle Rönesans ve Barok müzikleri üzerinde çalışıyor.

Müzikte barok dönem, 1600 ile 1750 yılları İtalya’daki opera denemeleriyle başlamış; Johann Sebastian Bach’ın ölümüyle sona ermiş ve tüm müzik türlerinde günümüze kadar kalıcı olan değişikliklerin oluşmasına neden olmuştur. Barok Portekizce barroco (düzgün olmayan inci) kelimesinden gelmektedir. Mimarlıkta, deniz kabuklarına benzer eğmeçli bezemelerden meydana gelen, 17. yüzyılda kısmen de 18. yüzyılda Avrupa’nın özellikle Katolik ülkelerine (İtalya, İspanya, Portekiz, Avusturya, Güney Almanya, Belçika) ve Latin Amerika’ya yayılmış olan üslup olarak göze çarpar. Barok sözcüğü yalnızca 17. yüzyıldaki genel tutumu nitelendirmekle kalmamış, Helenizm ile Gotik’in geç dönemlerindeki bazı belirtilerin anlatılmasında da kullanılmıştır. Furetière’in 1690’da hazırladığı Fransız dilinin ilk sözlüğüne göre “barok”, “tam yuvarlak olmayan incileri anlatmakta kullanılan bir kuyumculuk terimi”dir. Saint-Simon 1711’de “garip ve rahatsız edici bir düşünce”yi anlatmak için barok sözcüğünü kullanmıştır. Fransız Akademisi sözlüğü de 1694’teki ilk baskısında Furetière’in tanımlamasını olduğu gibi benimsemiştir. 1740’taki baskı ise mecazi anlamı benimsiyordu: düzensiz, tuhaf, eşit olmayan. Jean Jacques Rousseau’ya göre “barok müzik, armoninin açık seçik olmadığı, modülasyonlar ve uyumsuzlukla dolu entonasyonları güç ve hareketi zor olan müziktir”. Yapı sanatı ile ilgili ilk tanımla 1788 yılında “Encyclopédie méthodique”te karşılaşılmaktadır: “mimarlıkta barok, tuhaflığın bir nüansıdır”. Öyle anlaşılıyor ki bu isim, dönemin başlangıcında resim ve heykel çalışmalarındaki değişikliklere gösterilen şaşırmış reaksiyon sonucu çıkmıştır.

Rönesans dönemi, tüm sanat dallarında sadelik, temizlik ve saflık dürtülerini güçlendirmesine ve duyguları daha yumuşak bir anlatımla ifade etmesine karşın, özellikle müzik alanında, sürekli kullandığı tekdüzelikten dolayı giderek sıkıcı olmaya başlamıştır. O kadar ki, Rönesans dönemi bestelerinin en belirgin özelliği, çalgıların aynı anda başlayıp aynı anda eseri bitirmeleri olarak anlatılabilir.

Barok dönemle birlikte, müzik “kontrast” kavramı ile tanışır. Aynı tınılardaki çalgılar birbirleriyle savaşırcasına, birbirleri ile karşıtlık oluşturarak eserde yerlerini alırlar. Klasik Dönem sanatçıları dahi, her ne kadar Barok dönem eserlerini karmaşık, süslü, zevksiz ve abartılı olarak adlandırsalar ve “Barok” kelimesini aşağılayıcı manada kullansalar da kendi kullandıkları ve günümüze kadar uzanan bir çok armoni kuralını bu dönemin ustalarından öğrenmişler ve yer yer kopyalamışlardır. 150 yıla yayılan bir süreci etkileyen Barok akımı, kimi müzik tarihçilerine göre 2, kimine göre 3 evreli bir dönemdir. Herkesin kabul ettiği ortak düşünce ise “Olgun Barok” olarak adlandırılan son dönemde Johann Sebastian Bach’ın önemli bir yere sahip olduğudur.

Barok müziğinin yapısında en belirgin özellik, müzikte “kontrast”lar kullanılması olmuş ve bununla birlikte konçertolar devri başlamıştır. Müziksel ifadeyi güçlendirmek için kullanılan ses düzeyinin alçalıp yükselmesi Barok dönemde keşfedilen ve gelişen işaretlerle başlar. Orta Çağ ve Rönesans’ta ses şiddeti, hep aynı seviyede kullanılmaktaydı. Barok dönemde piyano (düşük ses) ve forte (gür ses) terimleri ile eserlerde ses şiddetinin önemi ve katkısı görülmeye başlar.

Barok dönemin bir diğer yeniliği, bu döneme kadar olan müzikal yapıda bulunmayan ve eserin başka bir bölüme geçeceğini veya bittiğini belirten bir olgunun kullanılmasıdır. Eserlerde kapanışlar ve geçişler daha güçlü yer alır.
Kontrastlar üzerine kurulan Barok müzikte ritmik yapıda da büyük gelişmeler olur. Rönesans’tan Barok müziğe sıçrayan, metine bağlı müzikal anlatım, konuşma dilindeki vurguların abartılmasına neden olur. Barok dönemde doğan Opera ve kantatlar günümüzde de aynı kurala bağlı kalınarak abartılı bir dilde seslendirilirler. Barok dönemle beraber çalgı müziği büyük ilerleme gösterir. Yalnız çalgılar için bestelenen yapıtlar çoğalır. Ses müziği ve çalgı müziğinin birleştirilmesi de Barok dönemde filizlenir. Eşlik görevi gören sürekli bas çalgıları ve insan sesi birleşir. Kontrast oluşturmak amacıyla eşlik çalgıları tekdüze hareket ederken, vokal hareketli ve süslü davranır. 16. yüzyılın sona ermesiyle birlikte İtalyan besteciler madrigal adını verdikleri, şiirler üzerine yazdıkları çok sesli müzikler üzerine yoğunlaşmaya başlamıştı. Monteverdi’nin opera eserleri ve madrigalleri, barok dönemin ilk zamanlarının zirve noktası olmuş ve daha sonra gelecek müziğe liderlik etmiştir. Dinsel bir tema üzerine kurulu dramatik eserler olan oratoryolar, kökünü Roma’dan alır. Avrupa’ya yayılması ise Alman-İngiliz besteci George Frideric Handel sayesinde olmuştur. Handel, ünlü Messiah oratoryosunu İngiltere’de bestelemiştir (1741).

Sonat, kendini barok dönemin ilk zamanlarında bulmuş bir başka müzik formudur. İtalya’da sonat, yavaş ve hızlı dans parçalarından oluşan eser veya yavaş-hızlı kontrastlarıyla gelişen eserlere denirdi (daha sonra bu tarz kiliselerde de kullanılmıştır). Arcangelo Corelli gibi her iki tarzda da müzik yapan besteciler olmuştur. İtalya’nın dışında ise süit adı verilen dans parçaları besteleniyordu. Barok dönemde sonatlar kadar yaygın olan süit formu, zamanla popülaritesini yitirmiş ve sonat formu kadar kalıcı olamamıştır. Süitler, kantatlarda olduğu gibi tek bir çıkış noktasından hareketle iki veya üç bölümlü forma ulaşırdı (örneğin Domenico Scarlatti’nin klavye sonatları gibi, Bach’ın bestelediği 1’den çok formlu eserler gibi). İlk sonatlar, ya tek bir enstrüman ya da küçük bir grup için yazılırdı. 17. yüzyılın sonlarına doğru (barok dönemin ortaları), bu sonat formu konçerto grosso şekline dönüştü. Solist grup ise genellikle konçertino (iki keman ve continuo) olurdu. Daha sonra ise konçerto durumuna dönüştü. Şüphesiz ki Bach’ın Brandenburg Konçertoları konçerto grosso stilinin bu dönemdeki en iyi örneklerinden birisidir. Ayrıca Antonio Vivaldi’nin solo konçertoları da bu dönemin en önemli modellerinden olmuştur.

Sonat, konçerto ve vokal formları gelişiminin ortalarında, barok dönemin bir başka önemli özelliği ortaya çıkmaya başladı: Tonalite. 16. yüzyılın ortalarında eski kilise modları, yeni anahtar bağları konseptiyle yer değiştirmeye başladı. Barok dönemle birlikte besteciler bir anahtardan diğerine atlamaya başlamıştı. Zamanın kromatik müziğini üretmeye başlamışlardı.

Zamanla, anahtarlar arasındaki bağ ve geçişler bir sistem halini aldı. Bach’ın İyi Düzenlenmiş Klavye (das wohltemperierte klavier) adlı eseri bu bağı anlamak için iyi bir örnektir. Bu eser ayrıca bir başka iki önemli barok formu yapısı içinde barındırmaktadır: prelüd ve füg.

Barok dönemin en gözde çalgılarından biri klavsen (harpsikort)’di. Klavsen, seslerin hafif veya kuvvetli çıkmasına olanak sağlamayan bir düzeneğe sahipti. Yine de dönemin favori enstrümanı olmuş, gerek solo gerek eşlik göreviyle pek çok eserde kullanılmıştır.

Barok dönemde icat edilmesine karşın dönemin bestecileri piyano için eser yazmamıştır. Klavsene göre cılız bir sese ve sert tuşeye sahip piyanoya eser veren ilk besteci Muzio Clementi’dir. 1773’de daha on sekizindeyken piyano için üç sonat yazmış, çalgıyı popüler hale getirmiştir. Barok dönem bestecilerinin günümüzde piyanoda çalınan eserleri aslında piyano için yazılmamıştır. Dolayısıyla piyano ve forte gibi nüanslar ve staccato gibi çalım tekniklerinin hiçbiri eserlerin aslında yoktur veya çok azdır.

Bütün bu değişiklikler birbirlerine paralel olarak gelmiş ve barok dönemi oluşturmuştur. Eski kurallardan ve polifonik takıntılardan kurtulunması, yeni bir tarz ve kural geleneği yapma gereğini doğurdu. Bu da, kadanslar veya armonik geri planlar üzerine doğal olarak solistlik yapan, melodiyi ortaya çıkardı. Bu armoniler içinde sequence (zincirleme)’i getirdi ve tüm bu armonik gelişimler bir yandan da ritmik gelişmeleri doğurdu. Bas bölümleri, Orta Avrupa dans müziğinin tipik ritmleriyle kaynaştı ve tüm bunlar barok müziği barok müzik yaptı.

Barok dönemde müzik, modern müzikal dilin gelişiminde kuşkusuz en önemli kilometre taşı olmuştur. Bu 1,5 yüzyıl içerisinde, müzikal formlar değişip geliştikçe bir yandan da daha sonrasının ve bugünün müzik standartlarını belirlemeye başlamıştı. Tonalite ve akor tonlaması çok büyük önem taşımaktadır.

18. Yüzyıl, bilindiği gibi, Avrupa’da müziğin Barok yüzyılıdır. Händel gibi, Bach gibi, Barok müziğin büyük ustaları eserlerini bu yüzyılda vermişlerdir. Ancak Barok müzik, diğer sanatlarda olduğu gibi, feodal aristokrasiye hizmet eden bir yapı sergilemektedir.

Salon müzik ilişkisine örnek: Barok dönemde besteciler kiliselerde, belediye ve saraylarda veya bir operada görevliydiler. Bu yerlerin ortak özellikleri küçük olmaları idi. Genellikle dikdörtgen şeklinde yansıtıcı yüzeylere sahiptiler. Bu akustik çevrelerdeki yankılanma süresi kısadır. Böyle bir çevrede çalınan müzik çok parlak olur ancak seslerin dolgunluğu azdır. Klasik dönem Haydn, Mozart, Beethoven, bu dönemdeki orkestrada 40 kadar çalgıcı bulunuyordu. Yaylı, ağaç üflemeli, prinç üflemeli, vurmalı çalgılar kullanılıyordu. O zamanki konser salonları şimdikilerden küçük, dinleyiciler ise 300-400 kişi kadardı. Bu salonlar, tümüyle doluyken yankılanma süresi 1,5 s olmaktadır. 19. yüzyıl daha büyük yapılar inşaa edildi ve süre 1,5 s – 1,8 s aralığına uzadı. Bugün Klasik dönem müzikleri için en iyi yankılanma süresi 1,5 – 1,7 arsında kabul edilmektedir. Romantik devir daha kişiseldir. Bestecinin duygularının anlatımı önemlidir. Brahms, Wagner, Çaykovski, Debussy gibi bestecilerin dönemidir. Daha dolgun seslere ve daha uzun yankılanma sürelerine ihtiyaç duyulur. Bu dönemde yankı süreleri 2 s’ye kadar uzamıştır. Bugün romantik müzikler için yankılanma süresi 1,9 s – 2,2 s arasında kabul edilmektedir.

Voices of Music – Concerto Barocco albüm içeriği
Total time: 61:06 – Release date: 2/5/2010
01-Vivace – Grave – Arcangelo Corelli – Concerto Grosso Op 6 – no 8 in G minor (Christmas) (1:35) 02-Allegro – Arcangelo Corelli – Concerto Grosso Op 6 – no 8 in G minor (Christmas) (2:16)  03-Adagio – Alegro – Adagio – Arcangelo Corelli – Concerto Grosso Op 6 – no 8 in G minor (Christmas) (3:03) 04-Vivace – Arcangelo Corelli – Concerto Grosso Op 6 – no 8 in G minor (Christmas) (1:07) 05-Allegro – Pastorale ad lbitum – Largo Arcangelo Corelli – Concerto Grosso Op 6 – no 8 in G minor (Christmas) (5:54) 06-Allegro – Antonio Vivaldi – Concerto in C Major for Recorder and Strings RV 433 (2:43) 07-Largo – Antonio Vivaldi – Concerto in C Major for Recorder and Strings RV 433 (1:24) 08-Presto – Antonio Vivaldi – Concerto in C Major for Recorder and Strings RV 433 (2:04) 09-Allegro – Antonio Vivaldi – Concerto in G Minor for Two Cellos and Strings RV 531 (3:23) 10-Largo – Antonio Vivaldi – Concerto in G Minor for Two Cellos and Strings RV 531 (4:21) 1-Allegro – Antonio Vivaldi – Concerto in G Minor for Two Cellos and Strings RV 531 (3:03) 12-Presto – Antonio Vivaldi – Concerto in G major for Strings RV 151 (Alla Rustica) (1:11) 13-Adago – Antonio Vivaldi – Concerto in G major for Strings RV 151 (Alla Rustica) (0:48) 14-Allegro – Antonio Vivaldi – Concerto in G major for Strings RV 151 (Alla Rustica) (1:35) 15-Vivace – JS Bach – Concerto in D Minor for Two Violins and Strings BWV 1043 (3:45) 16-Largo ma non tanto – JS Bach – Concerto in D Minor for Two Violins and Strings BWV 1043 (5:52) 17-Allegro – JS Bach – Concerto in D Minor for Two Violins and Strings BWV 1043 (4:31) 18-Allegro – Antonio Vivaldi – Concerto In C Minor for Violin Organ and Strings RV 766 (2:49) 19-Largo – Antonio Vivaldi – Concerto In C Minor for Violin Organ and Strings RV 766 (1:30) 20-Allegro – Antonio Vivaldi – Concerto In C Minor for Violin Organ and Strings RV 766 (2:31) 21-Pachelbel Canon in D Major – Johann Pachelbel – Canon and Gigue for Three Violins and Basso Continuo in D major (4:13) 22-Gigue in D Major – Johann Pachelbel- Canon and Gigue for Three Violins and Basso Continuo in D major (1:28)

5 Yorumlar

 1. klasik müzik bilgilieri ve dinleme olanağı sunmanızı önemsiyorum…teşekkürler./erdoğa

 2. largo barok müzik, uzun süredir aradığım ama bir türlü adı aklıma gelmeyen, müşkülpesentlikten aramayı ihmal ettiğim ama EN BEĞENDİĞİM müzik türü.Ayrıca bilgiler için en derin teşekkürlerimle.

Cevap Ver

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz