Hdp ve Ödp Tartışması Üzerine: Tarih Bize Gülümsüyor… – Zahit Atam

Zahit AtamDünkü kıyımlara dönmüş bugünkü hayat/ gülerek bakıyor geçmişin yıkıntılarına
canilik kokuyor kahramanlık hikayeleri/ sevgisizlik sunaklarında insaniyet kurban ediliyor yüceler için/ kendini reddeden uygarlık ne mal olduğunu bilenlere düşmanlık satıyor.

ÖDP ve HDP tartışmasını okuyunca muzip aklıma Lenin’in Partili Edebiyat üzerin yazısı geldi, 2 A4 etmeyen bu yazı 70’li yıllarda Sovyetlerde 2 yıldan fazla tartışıldı, sonuçta ise kabus üretildi. 1978 yılında Partinin düzenlediği Sanatçılar toplantısında Tarkovski’de konuşmacıydı, sözünü Engels’ten bir alıntıyla bitirdi: bir sanatçı ideolojik siyasi kimliğini belirsizleştirmeli ve eser propaganda kısımlarını öne çıkarmamalı, hatta belirleyici yapmamalıdır…

Devamı…Hdp ve Ödp Tartışması Üzerine: Tarih Bize Gülümsüyor… – Zahit Atam

İrfan Aktan: Kürtler, Türk solu için değil, beraber özgürleşmek için solda ısrar ediyor

İrfan Aktan1 Mayıs’ta işçiler Taksim’e ulaşmak için yoğun saldırılara göğüs gererken, bir TV programının tenha stüdyosuna kurulmuş üç yorumcu “Peki Kürtler nerede” diye soruyormuş. Gezi’den beri çok sık duymaya başladığımız “Kürtler nerede” serzenişini bir beklentinin ifadesi olarak okumaya başlamıştık. Meğer iş, beklentinin ötesine geçerek, aslında tarihsel bir bağlamı olan o “Türki” hissiyatın yeni bir forma kazandırılmış ifadesi olarak tebarüz etmeye başlamış. Türkiye’de solun maruz kaldığı baskı ve saldırıların binde birini göze alamamış olanların bile çıkıp Kürt hareketini “sosyalistlerin yanında” olmamakla (Tabii ya, Kürtler sosyalist olamaz, ancak yanında yer alabilir!) itham etmesi basit bir zihin darlığından ibaret sayılamaz.

“Ulan ben Kürt oğluyam, üstelik devrimciyem!”

Devamı…İrfan Aktan: Kürtler, Türk solu için değil, beraber özgürleşmek için solda ısrar ediyor

Demokrasi ile Diktatörlük Arasında Seçimler ve Sonrası – Erdoğan Aydın

Seçim kampanyaları ve mitinglerinde de görüldüğü gibi Kürt Hareketi ile belli sol güçler ittifakının bu büyük başarısı, ne yazık ki Türk halkı içinde yeterli karşılığını bulmamış, Türk kimlikli toplumsal çoğunluk içindeki etki alanı çok zayıf kalmıştır. Milliyetçi refleksin de sonucu olan bu durum bir yana, Türk halkı içinde, Blok dışı sosyalizm ve demokrasi hedefli dikkate değer bir etkinlik de ortaya çıkamamıştır.
Blok dışı sol güçlerden gelen eleştirilere karşı da eklenmeli ki, Blok, seçimlere tartışma götürmez açıklıktaki bir sol programla girmiş, resmi metinleri ve sözcülerinin konuşmaları özgülünde sol bir Türkiye tasavvurunun etkin temsilciliğini yapmıştır.

Devamı…Demokrasi ile Diktatörlük Arasında Seçimler ve Sonrası – Erdoğan Aydın

Sol Anayasa Mahkemesi Kararına ve AKP Paketine Nasıl Bakıyor? Referanduma Ne Diyecek?

Anayasa Mahkemesi’nin de hukuki değil siyasi bir karar aldığı yönünde görüş belirten Sol Parti ve kurumlar, genel olarak hükümetin anayasa değişikliği paketinin demokratik, eşitlikçi, özgürlükçü bir anayasa oluşturmak için yetersiz olduğu, asıl amacın hükümetin yargı üzerindeki vesayetini güçlendirmek olduğunu belirtiyor. Peki Sol 12 Eylülde yapılacak olan referanduma  EMEP, ÖDP,   BDP , SDP, TKP, EDP ve EDP  gibi  sol partiler ve  ESP, Halkevleri sol kurumlar ne diyecek?

Devamı…Sol Anayasa Mahkemesi Kararına ve AKP Paketine Nasıl Bakıyor? Referanduma Ne Diyecek?