Karl Marx’tan Müslüman Kardeşlere Ders – Sheri Berman

Karl MarxKarl Marx, tarihte olayların tekrar ettiğini yazmıştı: İlk olarak trajedi, daha sonra ise adeta fars* şeklinde tecelli ederler. Fransız Devrime üzerinden daha altmış geçmişken, Fransa’daki mutlak monarşi yönetimine karşı demokratik başkaldırı hareketinin Bonapartist diktatörlüğe dönüştüğü zaman Marx’ın kafasında 1848 devrimi vardı.
Fransız emekçileri 1848’de, Fransa monarşi yönetimini devirmek amacıyla, demokratik bir ayaklanmayı başlatmak üzere liberaller ile işbirliği yaptılar. Ancak, neredeyse eski düzen yıkılır yıkılmaz, liberal kesimi oluşturan Fransızlar, emekçi sınıfı taleplerini “radikal” olarak görüp, gitgide artarak alarm çanları çalmaları nedeniyle, monarşi yönetimine karşı bir araya gelen muhalefet güçleri ayrı düştüler. Muhafazakâr Fransızlar, korkuya kapılmış liberaller ile işbirliği yapıp, yeni bir diktatörlük formunu oluşturdular.

Devamı…Karl Marx’tan Müslüman Kardeşlere Ders – Sheri Berman

Artan borçları ve liderlik sorunları ile ABD gerileme dönemine mi girdiyor?

Arap dünyasında patlak veren ayaklanmalar dünya siyasetinde liderlik sorunlarını bir kez daha tartışmaların ön sıralarına taşıdı. Bu tartışmalarda Amerika’nın konumu ayrı bir öneme sahip. Bir çok yorumcuya göre, 1945’ten bu yana dünyanın egemen gücü olan Amerika Birleşik Devletleri gerileme sürecine girmiş olduğu iddia ediliyor. 11 Eylül ve sonrasındaki olaylar ve son olarak da Amerikan yönetiminin arap ayaklanmasında sergilediği tutum bunun kanıtı olarak sunuluyor. Tartışmanın bir yönünde Amerikanın Çin’in yükselişi gibi nedenlerle görece güç kaybetmesi de var. Bu haliyle bile tartışma Amerikalılar için yeterince kaygı kaynağı ama tartışmanın diğer yüzü kaygıları iyice derinleştiriyor. Söz konusu yüzde de Amerikalıların kendilerine ve sistemlerine duydukları güveni kaybetmeye başlaması var.
BBC Türkçe servisinin hazırladığı haberi aşağıdan dinleyebilirsiniz.

Devamı…Artan borçları ve liderlik sorunları ile ABD gerileme dönemine mi girdiyor?

Bahreyn: Diğer bir ABD müttefikine karşı isyanın toplumsal kökenleri – Finian Cunningham

“Sen hiç sahili olmayan ada gördün mü?”
İlk bakışta gündem dışı gelen soru, hükümet-karşıtı sloganlar atan binlerce protestocunun arasında duran genç bir taksi sürücüsü tarafından geldi. Ancak bu soru, geçen hafta on binlerce Bahreynliyi sokağa döktü ve yüreklerindeki kedere tercüman oldu –protestolarda, devlet güvenlik güçlerinin aşırı şiddet kullandığı sahnelerin ortasında kalan en az yedi sivilin öldürülmesine tanık olundu. Ancak doğrulanmayan haberler ölü sayısının daha fazla olduğunu söylüyor.Bu genç taksi sürücüsü gibi, birçok Bahreynli, yerlilerin 600 bin gibi bir azınlığı oluşturduğu (belki bunlara, resmî rakamlarla belirsiz olsa da, dışarıya göç eden 300 bin de eklenebilir) küçük ülkelerinde, muazzam bir servetin sulu çamur gibi etrafta dolaştığı, etrafı kapladığına tanık oldu. Fakat, petrol fiyatlarının yüksek olduğu ve Bahreyn ulusal gelirinin üçe katlandığı son yedi yılda, bu muazzam servetin yalnızca çok küçük bir parçası, iş yaratmada ve insanca bazı koşullar sağlamada kullanıldı.

Devamı…Bahreyn: Diğer bir ABD müttefikine karşı isyanın toplumsal kökenleri – Finian Cunningham

Küresel bir devrimin başlangıcına mı şahit oluyoruz? – Andrew Gavin Marshall

Kuzey Afrika ve Küresel Politik Uyanış | Birinci Bölüm
İnsanlık tarihinde ilk defa hemen hemen tüm insanlar politik olarak bilinçli, birbiriyle iletişimli ve hareket halinde… Ortaya çıkan bu küresel eylemcilik, kişisel onur, kültürel saygınlık ve ekonomik fırsat arayışı içinde, yüzyıllarca süregelen gerek sömürgeleştirme, gerekse emperialist yoldan baskı altında tutulmanın anılarıyla acı bir şekilde zedelenmiş bir dünyada bir dalgalanma yaratmaktadır… İnsan onuruna dünya çapındaki özlem, bu küresel politik uyanış olgusunun doğasındaki önde gelen meydan okumalardan birisidir. O uyanış sosyal olarak oldukça büyüktür ve politik olarak radikalleştirmektedir… Neredeyse tüm dünyada radyoya ve televizyona, giderek artan oranda da internete ulaşma olanağı, ortak algılamalar ve politik ya da dini demagojik tutkuların canlandırdığı ve kanalize ettiği bir imrentiler topluluğu yaratmaktadır. Bu tür enerjiler egemen sınırları aşmakta ve en üstte Amerika’nın hâlâ tünemiş durumunda olduğu mevcut küresel hiyerarşiye olduğu kadar mevcut devletlere de engeller ortaya çıkarmaktadır.

Devamı…Küresel bir devrimin başlangıcına mı şahit oluyoruz? – Andrew Gavin Marshall

Zizek: ‘Arap devrimci ruhundan niye korkalım ki?’ | Rosa: ‘Devrimler hala sokaklarda yapılıyor’

Tunus ve Mısır’daki ayaklanmalarda göze çarpmaması imkansız bir şey Müslüman köktenciliğin bariz bir şekilde yokluğuydu. Halk laik demokratik geleneğin en güzel örneklerinde görüldüğü gibi, yalnızca baskıcı bir rejime, onun yolsuzluklarına ve yoksulluğa karşı ayaklandı ve özgürlük ve ekonomik umut talep etti. Batılı liberallerin, Arap ülkelerinde gerçek demokratiklik anlayışının sadece dar bir liberal elit kesimle sınırlı olduğu ve büyük kitlelerin sadece dini köktencilik, ya da milliyetçilik saikleriyle harekete geçebileceği yolundaki negatif inancının yanlış olduğu kanıtlandı.

Devamı…Zizek: ‘Arap devrimci ruhundan niye korkalım ki?’ | Rosa: ‘Devrimler hala sokaklarda yapılıyor’

Hititlerde Anatomi ve Tıp, Tıp Eğitimi, Hitit Tıbbi Bilgilerinin Seviyesi

Eski uygarlıklarda, modern tıbbın temelini oluşturan ilk bilgiler, dönemin dünya görüşü içinde yorumlanmış ve dinî-mitolojik görüşlerden de etkilenmiştir. Dünyaya bakış açılarının temelinde din ve büyü olan toplumlarda, tıbbın sihirden etkilenmesi tabiîdir, hatta bu etki böyle bir bakış açısının zorunlu bir sonucudur. Bu sebeple bu tür toplumlarda, ilmi temelli tıbbın sihir ve dini görüşler ile iç içe olduğu görülür.  Önceleri tıp tarihi Yunan uygarlığı ile başlatılıyordu. Ancak bugün tıbbın temellerinin, Yunan’dan daha önce Mısır ve Mezopotamya’da atıldığı bilinmektedir. Bugün üzerinde yaşadığımız Anadolu topraklarını askerî ve siyasî bir güç altında toplayan ilk toplum Hititlerdir. Hititlerin Anadolu’da kurduğu büyük uygarlık içinde, farklı kültürlerin etkileri görülür.

Devamı…Hititlerde Anatomi ve Tıp, Tıp Eğitimi, Hitit Tıbbi Bilgilerinin Seviyesi