Mahir Çayan: Tarihi kahramanlar değil, kahramanları tarih yaratır

Marks ve Engels’de Devrim Kavramları 
Marks ve Engels’de, politik devrim, sosyal devrim ve sürekli devrim olmak üzere üç tip devrim kavramını görmekteyiz. Marks ve Engels’e göre politik devrim, politik iktidarın o tarihsel süreç içinde daha ilerici bir yönetime, mevcut gerici iktidarın alaşağı edilerek geçmesidir.

Devamı…Mahir Çayan: Tarihi kahramanlar değil, kahramanları tarih yaratır

“Özgür toplumda kahramanlara yer yoktur!” Kahramanlar Totaliterdir – Gündüz Vassaf

Cehenneme ÖvgüTarihimiz, özgürlükten kaçınma yolunda bir çabadan ibarettir. Çoğunlukla, direnmek ya da yaratmaktan çok, uyum sağlamaya çalışmışızdır. O direnen, bir şey yaratan ve hatta bu uğurda yaşamlarını feda eden birkaç kişi, bizim olamadığımız her şeyi içinde toplayan bir yalana, bir söylenceye dönüşüyor. Bu yalanların somut temsilcisi olan kahramanlar, bizim tutsaklık arzumuzun birer kanıtıdır. Özgürlük içinde yaşamaya cesaret edemediğimiz için, bu işi tapındığımız kahramanlara havale ediyoruz. Kahramanlar, içimizdeki totalitarizmin karakteristik örnekleridir. Onlar aynı zamanda, totaliter yönetimler için de vazgeçilmezdirler.

Devamı…“Özgür toplumda kahramanlara yer yoktur!” Kahramanlar Totaliterdir – Gündüz Vassaf

Hiroşima’ya atom bombasını atan Claude katil olarak öldü, siz ne olarak yaşıyorsunuz? – Nermin Yıldırım

Claude Robert EatherlyŞehadet şerbeti de cinayet aleti de tek bir işe yarar: Gidenlerin ömrü biter, kalanların nuru söner

Claude Robert Eatherly’e büyük bir onur kazanıp kahraman olacağı söylenmişti ama o aklını kaybedip meczup oldu.
Savaşa, bilhassa bazı savaşlara yollananlara genellikle böyle olur. Kahraman olmaya gider, ceset ya da katil olarak dönerler.
Onları yollayanlar ne tür destanlar yazarlarsa yazsınlar, şehadet şerbeti de cinayet aleti de tek bir işe yarar: gidenlerin ömrü biter, kalanların nuru söner. Savaş budur, fazlası değil.

Devamı…Hiroşima’ya atom bombasını atan Claude katil olarak öldü, siz ne olarak yaşıyorsunuz? – Nermin Yıldırım