Kadercilik, Devrimcilik ve Akılcılık Üzerine – Haluk Yurtsever

İnsan toplumunun hareket yasaları tarihsel yön ve eğilimleri gösterir; ancak tarihte hiçbir şey önceden kararlaştırılmış, saptanmış değildir; tarih kendi kendine hiçbir şey yapmaz. Böyle olduğu için de, her tarihsel dönemeçte seçenekler, yollar birden fazladır; bunlardan birini seçmek ve o yolda yürümek olanaklıdır ve hangi seçeneğin gerçeklik olacağını nesnel koşullarla birlikte, farklı yönde mücadele eden güçlerin ilişkisi belirlemektedir. Daha açık ifade etmek gerekirse, kaderci/determinist yaklaşımın benimsendiği bir durumda her şey olabilir ama bilinçli insan eyleminin anlatımı olan devrimcilik söz konusu olamaz! Devrimcilik, kaderciliğe meydan okuma etkinliğidir.

Devamı…Kadercilik, Devrimcilik ve Akılcılık Üzerine – Haluk Yurtsever