Dinle Küçük Adam: Büyük adam, nerede ve ne zaman küçük adam olacağını bilir

Wilhelm ReichKendini şimdiki konumundan farklı hissedebileceğini düşünmeye cesaret bile edemiyorsun: boynu bükük olmak yerine özgür; plancı olmak yerine ise açık; bir hırsız gibi gece değil de, gündüz de sevebilen. Sen aslında kendini aşağılıyorsun, küçük adam. ‘Ben kimim ki bir fikrim olsun, hayatımı belirleyeyim ve dünyayı sahipleneyim!’ gerçek büyük adamdan tek bir farkın var: büyük adam da bir zamanlar küçük adamdı, fakat sadece tek bir özelliğini geliştirdi; nerede küçük ve kısıtlı düşünmesi ve davranması gerektiğini biliyordu.

Devamı…Dinle Küçük Adam: Büyük adam, nerede ve ne zaman küçük adam olacağını bilir

Irkçılığın Psikolojik, Sosyal Psikolojik ve Psikanalitik Açıdan Açıklamaları – Alâeddin Şenel

Reich,  faşizmin, orta sınıf insanının kişilik yapısının siyasal alanda örgütlenmiş görünümünden başka bir şey olmadığını öğretmiştir. Faşist kişilik yapısı belli partilere, ırklara, uluslara özgü değildir. Dahası, kişilik çözümlemesi alanında yaptığı deneylerle, faşist duyarlılığın ve düşüncenin bazı öğelerini taşımayan tek canlının [insanın] bulunmadığı, sonucuna varmıştır. Irksal önyargıların etkilerinin genişliği, dünyanın dört bir yanına yayılmış bulunmaları, bunların kaynağının insan beynindeki akıldışı kesim olduğunu göstermektedir. Öyle ki, ırklar kuramı faşizmin uydurduğu bir şey değildir; tam tersine, ırksal nefret, bu nefretin siyasal alanda dile getiriliş biçimi olan faşizmi doğurmuştur. Irkçı öğreti orgazm güçsüzlüğü çeken insanın kişiliğinde dışa vuran biyolojik bir hastalıktır. Faşizm, makineci buyurgan uygarlıkla onan makineci gizemci öğretisi tarafından ezilen insanın temel coşkusal tutumudur, bir «coşkusal veba»dır.

Devamı…Irkçılığın Psikolojik, Sosyal Psikolojik ve Psikanalitik Açıdan Açıklamaları – Alâeddin Şenel

Wilhelm Reich: Dinle Küçük Adam, sana kendi içimdeki küçük adamı anlatmakla işe başlayacağım…

Büyük Adamlar her şeyden önce Küçük Adamlar için yaşarlar. Bununla birlikte, dünyanın sağlıklı bir dengeye kavuşması için küçük Adam da içinde bulunduğu durumun bilincine varmalı, gereken sorumluluğu yüklenmeli, Büyük Adam’ı yalnız bırakmamalıdır.
Çağımızın önemli düşünürü Wilhelm Reich, 1946 yılında yayımladığı bu küçük kitaptan aldığı  övgüler  kadar  saldırılara da uğradı, ülke ülke dolaşmak zorunda kaldı.  “Ussal bir düzenin kurulabilmesi için, düşünce özgürlüğü herkes için güvence altına alınmalıdır”, diyen Reich’in uğradığı  saldırılara karşı bir yanıtt olan bu kitaptan  bazı bölümleri  aşağıdan okuyabilirsiniz.

Demek ki, büyük adam, ne zaman ve hangi alanda küçük adam olduğunu bilir. Küçük adam, küçük olduğunu bilmez ve bunu bilmekten korkar. Kendi küçüklüğünü ve yetersizliğini, başkalarının gücü ve büyüklüğünün kendisinde uyandırdığı güç ve büyüklük görüntüleriyle örter.

Devamı…Wilhelm Reich: Dinle Küçük Adam, sana kendi içimdeki küçük adamı anlatmakla işe başlayacağım…