Şiddet, Toplum, Birey ve Kan: “Olmak veya Olmamak” değil de “Öldürmek veya Öldürmemek” – Giovanni Scognamillo

cogitoŞiddetin tırmandığı, şiddet gösterilerinin bir meta haline getirildiği bir dünyada ve bir ülkede yaşıyoruz. Artık bunu bilmeyen, hissetmeyen ve düşünmeyen kalmadı ve artık bu konuda -ve bu konunun ayrıntılarında- söylenilen ve söylenilecek her şey bir tekrarlamadan başka bir şey değildir. İyi de bu şiddet toplumu, bu şiddet gösterileri ve görüntüleri sona ermek üzere olan yüzyılımızın bir özelliği mi? Keşke öyle olsaydı ama değildir her çağ ve her uygarlık (ya da uygarlık etiketi ile pazarlanan her “sistem”) kendi şiddetini uyguladığı için.

Devamı…Şiddet, Toplum, Birey ve Kan: “Olmak veya Olmamak” değil de “Öldürmek veya Öldürmemek” – Giovanni Scognamillo

Şiddet Üzerine Bir Bildiri: Savaşı icat eden tür, barışı da icat etme yeteneğine sahiptir

cogitoBilimsel kuram ve verilerin, şiddet ve savaşı haklı kılmak amacıyla kötüye kullanılması yeni olmayan ve hatta modern bilimin ortaya çıkışından itibaren süregelen bir yaklaşımdır. Örneğin evrim kuramı, yalnızca savaşı değil, aynı zamanda soykırımı, sömürgeciliği ve zayıfların ezilmesini haklı kılmak için de kullanılmıştır.
Konumumuzu beş önerme biçiminde belirlemekteyiz. Uzmanı olduğumuz disiplinler bağlamında, verimli bir biçimde dile getirebilecek, şiddete ve savaşa ilişkin çok sayıda başka konular da bulunduğunun farkındayız ama, burada kendimizi, önemli bir ilk adım olduğuna inandıklarımızla sınırlıyoruz.

Devamı…Şiddet Üzerine Bir Bildiri: Savaşı icat eden tür, barışı da icat etme yeteneğine sahiptir

Şiddet nerede başlıyor, Saldırganlığın kaynağı nedir? – Rafael Moses

İsrail FilistinSaldırganlığın nereden kaynaklandığı sorusu tüm insanlığı ve özellikle de psikanalistleri öteden beri meşgul eden bir sorudur. Örneğin Sigmund Freud, Einstein’ın ona bu konuda yönelttiği bir soruya (1933 yılında) verdiği yanıtında oldukça karamsardır. [Oku] İsrail’de yaşayan her insan için bu soru geçmişten bu yana hayati önem taşımaktadır. Bir toplum veya sosyal grup tarafından şiddetin meşrulaştırılması çok önemli bir sorundur. Filistin Kurtuluş Örgütü’nün ortaya çıkması, şiddetin yoğun bir biçimde varolduğu bir toplumda gerek İsrail gerekse Filistin toplumunda acımasızlığın nasıl böylesi bir yaygınlık kazandığı sorusunu bereberinde getirmektedir.

Devamı…Şiddet nerede başlıyor, Saldırganlığın kaynağı nedir? – Rafael Moses