İçimizdeki İrlandalı ve Linç Kültürü – Erol Anar

erol anarBizzat dőnemin bașbakanı Adnan Menderes tarafından devlet tarafından organize edilen 6-7 Eylül 1955 olaylarında da bu esnaf tetikçi olarak -bașka yerlerden tașınan insanlar gibi- kullanılmıștır. Aynı yerde esnaflık yapan gayrımüslim dükkân sahibinin dükkânına yağmacı, zorba, acımasız bir hınçla giren esnaf da iște bunlardandı. Anadolu’nun iç kentlerinde, basın açıklaması yapan őğrencilere (Fașistlerin de kıșkırtmasıyla) saldırıp onları linç etmeye çalıșanlar da bu esnaf kesimine aittir. Kürtlere, Ermenilere, Alevilere, Romanlara, laiklere, çağdaș düșünen insanlara, gay ve lezbiyenlere, ateistlere, sosyalist ve anarșistlere, kısaca farklı olanlara tahammülsüzdür bu prototip, tıpkı kutsal devleti gibi.

Devamı…İçimizdeki İrlandalı ve Linç Kültürü – Erol Anar

Kitlelerin duyguları, baskıcılığı, muhafazakarlığı ve ahlakçılığı – Gustave Le Bon

insanKitle, öldürme, yangın ve her nevi cinayet yapmaya kabiliyetli olduğu gibi, fedakar ve sadık fiiller icrasına da, bireyden çok daha yüksek derecede yeteneklidir. Özellikle şan, şeref, din ve vatan duygularına hitap edilerek kitle halindeki bireyin duygularından yardım beklenir. Tarih Haçlı akınlarına ve 93 gönüllülerine benzer örneklerle doludur. Büyük sadakatlere ve diğer kanılıklara yalnız kalabalıklar yeteneklidir. Pek az anladıkları inançlar ve düşünceler için kendilerini kahramanca ölüme teslim etmiş olan kalabalıklar ne kadar çoktur.  

Devamı…Kitlelerin duyguları, baskıcılığı, muhafazakarlığı ve ahlakçılığı – Gustave Le Bon