Chaplin’den Kızına Mektup: Her zaman insan olmak için çaba harcadım. Sen de öyle yap!

Ne kadar İstersen o kadar harca. Ama sakın şunu unutma! iki frank harcadığında üçüncü frak sana ait değidir. Her defasında aklında olsun bu. Üçüncü frak bir başkasına ait, tanımadığın birine, bir frankın hasretiyle yaşayan birine…

Devamı…Chaplin’den Kızına Mektup: Her zaman insan olmak için çaba harcadım. Sen de öyle yap!

“Aklın kötümserliği, iradenin iyimserliği…”* İnsan Olmanın (ve Kalmanın) Etiği – Temel Demirer

temel-demirer“Olmamışa hüzün, olabileceğe umut…”[1]
Doğrudur; bu yabancılaşma dünyasında insan olmak (ve kalmak) hem çok zor, hem de bunun bir etiği ile “olmazsa olmaz”ları var.[2]

Kolay mı? Richard Wagner’in, “Maymundan geliyor olmanın pek de önemi yok aslında, önemli olan ona doğru gidiyor olmamak,” notunu düştüğü sürdürülemez kapitalizmin dünyasında; Woody Allen’in işaret ettiği üzere, “Cevap evet de, soru neydi?” trajedisi yaşanırken; “Kapitalizm bireyci olduğunu iddia etmesine rağmen bireyin kendisini ifade etmesine izin vermiyor,” Jean-Luc Marion’un belirttiği üzere…
Gerçek şu: İnsan doğulmuyor, insan olunuyor ve tekrar edelim: Bunun da etiği ile “olmazsa olmaz”ları var.

Devamı…“Aklın kötümserliği, iradenin iyimserliği…”* İnsan Olmanın (ve Kalmanın) Etiği – Temel Demirer

Değersizlik duygusu: Bir insanın ne olduğu ile ne olması gerektiği konusundaki tutarsızlık

İnsan, doğa güçlerine ve bazı hayvan türlerine oranla zayıf bir varlıktır. Bu nedenle, her insanın varoluşunda eksiklik duygusu vardır. Çünkü insan, çocukluk döneminden ötürü, yaşamına normal bir çaresizlik içinde başlar. Çocukken, güçlü yetişkinler arasında yaşayan güçsüz bir varlıktır. Sonraki yaşamı boyunca, daha önce kendisine egemen olan insanlar ve doğal güçler üzerinde üstünlük kurmak ve gücünü kanıtlamak için çaba gösterir. Çoğu kez bununla da yetinmez, kusursuz bir varlık olmaya çalışır. İnsanın dünyaya gelişi ile yaşanmaya başlanan ve ömür boyu süren bu duygu evrenseldir. Çünkü doğadaki tüm varlıklar eksi bir durumdan artı bir duruma geçmek için sürekli çaba içindedirler. İnsandaki eksiklik duygusu da, bireyin gelişimi ve insanlığın evrimi için gerekli bir dürtüdür. Ama çoğumuz, bu duygunun varlığını yadsıma eğilimindeyizdir. Çünkü eksiklik, toplumsal değer yargılarına göre arzu edilmeyen bir durumdur.

Devamı…Değersizlik duygusu: Bir insanın ne olduğu ile ne olması gerektiği konusundaki tutarsızlık

Ne Gelir Elimizden İnsan Olmaktan Başka – Edip Cansever

Ne çıkar siz bizi anlamasanız da
Evet, siz bizi anlamasanız da ne çıkar
Eh, yani ne çıkar siz bizi anlamasanız da.

Hiçbir şey ! Kadınlar geçtiği o kadın kokusu anlarında
Yıkanmış, mayhoş ve taranmış duygularıyla
Dönüşür içimizde az menekşe, bir sarmaşık
Menekşe, hadi neyse, mor deriz sarmaşıklara
Mor deriz, mor bilinir çünkü, bir yandan güneşler kurur
Her yandan güneşler kurur, sanki yaz günüyledir
Bir adam kayboluyordur bir taşra sıkıntısıyla
Deriz ki, “şuram ağrıyor” bir de, “başım dönüyor”, “yanıyor
avuçlarım”

Devamı…Ne Gelir Elimizden İnsan Olmaktan Başka – Edip Cansever