Gilles Deleuze: İstencin özü hep keder ve ruhsal çöküntüde keşfedilir

Kötümserliğe ve Schopenhauer’e Karşı
Gücün iradesinin yukarda da sayılan bu üç karşıt anlamı, istenç felsefesine son derece talihsiz bir biçimde belli bir “renk tonu”, duygusal bir renk tonu katmamış olsaydı hiç önemli değildi. İstencin özü hep keder ve ruhsal çöküntüde keşfedilir.

Devamı…Gilles Deleuze: İstencin özü hep keder ve ruhsal çöküntüde keşfedilir

Tarihsel Bakımdan Denetim Toplumları Nedir? – Gilles Deleuze

Foucault “disiplin toplumları”nı 18. ve 19. yüzyıllara yerleştirmişti. Bu toplumlar doruk noktalarına Yirminci Yüzyıl başlarında varmışlardı. Bu toplumlar, geniş ve yaygın kapatıp-kuşatma mekânları düzenlemeleriyle ayırdedilirler. Birey hiç durmadan, her biri kendi yasalarına sahip olan bir kuşatma mekânından öbürüne geçer;

Devamı…Tarihsel Bakımdan Denetim Toplumları Nedir? – Gilles Deleuze

Tekillikler – Gilles Deleuze

gilles-deleuzeDuyunun (sense) iki uğrağı, köken (genesis) ve kayıtsızlık, yansızlık ve üretkenlik, öyle başka bir görünüş deyip geçilecek bir şey değildir. Yansızlık ve kayıtsızlık, olayın içeri ve dışarının belirlenimlerine, bireysele ve kolektife, tikele ve genele kayıtsızlığı, -olay olmadan bütün bu sabit biçimler ebedi hakikate sahip olamazlar ve kendi geçici fiilileşmelerinden ayırt edilemezler.

Devamı…Tekillikler – Gilles Deleuze

Gilles Deleuze: Kapitalizmin yayılmasıyla sömürü, denetim ve gözetim giderek daha da incelmekte

gilles-deleuzeDurumumuzu belirleyen, Devlet’in hem ötesinde, hem de bu yanındadır. Dünya pazarının gelişmesi, çokuluslu şirketlerin gücü, “gezegen” çapındaki bir örgütlenmenin hazırlıkları, ve kapitalizmin bütün toplumsal bünyeye yayılması gibi ulus-devletlerin ötesindeki durumlar, parasal, endüstriyel, ve teknolojik akışı anlamlandıran dev bir soyut makine oluşturmaktadır.

Devamı…Gilles Deleuze: Kapitalizmin yayılmasıyla sömürü, denetim ve gözetim giderek daha da incelmekte