Ölümsüzlüğe ulaşmanın çabası, tarihin en eski yazılı destanı: Gılgamış

Gılgamış destanıGılgameş Destanı, tarihte bilinen en eski medeniyetlerden biri olan Sümerlerin yaşayışları hakkında bilgi verme, ilk yazılı destan olma  ve tek tanrılı üç dinin kutsal kitaplarında yer alan  “Tufan” öyküsünün, benzer şekliyle 4000 bin yıl önce  taş tabletlere yazılı olması sebebiyle önem taşır.
İyi bir hükümdar, güçlü bir savaşçı, bilge bir kişilik… Ölüme karşı çıkmak için büyük çabalar harcamış, bilginin peşinden koşmuş, onurlu bir yaşam sürüp gelecek kuşaklara bıraktığı mirasla ölümsüzleşen ve tanrıların kölesi olmayı reddeden ilk kahraman…

Devamı…Ölümsüzlüğe ulaşmanın çabası, tarihin en eski yazılı destanı: Gılgamış

Uygarlık tarihin en önemli eseri Gılgamış Destanı üzerine – Prof. Stefan Landsberger

Gılgamış destanı, Babillilerin ulusal destanıdır. Destanın bu nitelemeye hak kazanmasının nedeni, ulusun her bireyine seslenmesinden; destan kahramanının, halkın erkeklik ülküsünü en özlü biçimde canlandırmasından ve insan yaşamı sorununun destanda büyük bir yer tutmasından ileri gelmektedir. Babilliler bu destanla, Yunanlıların ulusal destanları İlyada’yı oluşturmasından çok önce, eski kavimlerde görülmeyen bir yapıt yaratmışlardır.
Mısırlılar da, Etiler de Gılgamış ayarında bir destan yaratamamışlardır. İsrailoğullarının dünya tarihinde bıraktıkları etkiye karşın, büyük öykülerinde, bu destanlarda görülen görkem ve deyiş yoktur. Önasya’da Babillilerden başka destan tekniğini geliştiren biricik kavim Fenikelilerdir. Fakat bunların destanları da, yüksek bir sanat yapıtı izlenimi vermediği gibi, Babillilerin destanlarındaki derinlik ve güzellikten de yoksundur. Babillilerin bu farklı sanat gücünü gösterebilmeleri, kendilerine miras kalan düşünceyi verimli bir biçimde kullanabilmiş olmalarındandır. Sümer düşlemi, görkemli mitolojik biçimler yaratmıştı. Bunlar, zengin düşlemlerini işletip gerçekleştirerek büyük destan biçimini yaratmışlardı.

Devamı…Uygarlık tarihin en önemli eseri Gılgamış Destanı üzerine – Prof. Stefan Landsberger