Bürokrasiye Karşı – Ernesto Che Guevara

che guevaraBürokrasi, problemlerini ne şekilde olursa olsun çözümlemek isteyen ve çözüm yolunu bir türlü bulamadan başını kurulu düzenin duvarına çarpıp duran memur tipinin oluşturduğu bir zincirdir. Sık sık görüldüğü gibi, bir çok memurlar için tek çıkar yol, biraz mantıkla kolayca halledilmesi mümkün bir görevin yerine getirilebilmesi için ille personel sayı” sının arttırılmasını istemekten ibarettir…

Devamı…Bürokrasiye Karşı – Ernesto Che Guevara

Che’nin veda mektupları: Bazı kereler beni anlayamadığınızı sanıyorum

CheChe Guevara, bugün dünyada yanlızca Küba Devriminin önemli liderlerinden biri, Latin Amerikalı bir yurtsever veya Arjantinli hümanist bir doktor olarak değil, her şeyden önce yaşamın olanaklarını keşfetmeye cesaret etmiş bir devrimci olarak biliniyor. Fikirleri ile eylemleri arasındaki uyum, yaşama yüklediği anlam ile kendi sorumluluğunu gözeterek, aklı ve duygularıyla hareket eden mütevazi ve kısa bir yaşam sürdü.

Devamı…Che’nin veda mektupları: Bazı kereler beni anlayamadığınızı sanıyorum

Bugünden bakınca Ernesto Che Guevara – Gün Zileli

CheChe Guevara Devrimci Bir Hayat*
Aslında, Latin Amerika’da 1960’ların 1950’li yıllarda başladığı anlaşılıyor. Özellikle Bolivya ve Guatemala’da, işçi ve köylülerin ayağa kalkmasıyla devrimci bir durum doğmuş, bu kitle desteğine dayanan anti-emperyalist ve reformcu hükümetler işbaşına geçmiştir. Genç gezgin Guevara bu her iki ülkedeki devrimci havayla astımlı ciğerlerini bol bol doldurmuştur. Bir de Meksika vardır. Meksika, bilindiği gibi, benzeri ve belki daha güçlü bir devrimci durumu 20. yüzyılın başlarında yaşamıştır.

Devamı…Bugünden bakınca Ernesto Che Guevara – Gün Zileli

Che Guevara: “Sosyalizm gençtir ve bir takım yanlışları olabilir…”

che guevaraToplumsal görevin bu yeni şeklini yaratmak ve bunu, bir yandan daha büyük bir özgürlüğün koşullarını meydana getirecek olan teknolojik gelişmeyle, öte yandan da, insanın, emeğini bir mal gibi satmak ihtiyacıyla hareket etmediği zaman üretimde tam insanca koşullara gerçekten kavuşacağı olgusunun marksist değerlendirilmesi temeline dayanan gönüllü çalışmayla uyumlu kılmak için, olanaklar elverdiğince, gereken herşeyi yapıyoruz.
Gönüllü çalışıldığı zaman kuşkusuz başka etkenler de ortaya çıkar: Birey, çevresindeki bütün zorlayıcı etkenleri, toplumsal karakterli şartlı reflekslere dönüştüremez ve henüz toplumun baskısı altında çalışır. (Fidel buna “ahlâki zorlama” adını verir.)
İnsanın, yeni alışkanlıklarıyla bağlı olduğu toplumsal çevresinin doğrudan baskısından kurtulan emeğine karşı tutumunda tam bir manevi yeniden doğuş geçirmesi gereklidir. Bu komünizmde mümkün olacaktır.

Devamı…Che Guevara: “Sosyalizm gençtir ve bir takım yanlışları olabilir…”

Che Guevara: Birey, insani değerlere ancak emeğin kurtuluşu sayesinde yeniden ulaşabilir

Cheİnsanların çoğu için kör ve görünmez olan kapitalizmin yasaları, birey üzerinde, düşünmesine fırsat vermeksizin etkili olur. Kişi, yalnızca görünürde sonsuz olan önündeki ufkun genişliğini görür. Kapitalist propogandacıların, başarı olanakları için Rockfeller örneğinden -doğru olsun, olmasın- ders alınması gerektiğini öne sürmeleri, bu ufukları nasıl pembeye boyadıklarını gösterir. Bir Rockefeller’in daha ortaya çıkması için gereken yoksulluk ve ıstırabın derecesi ve böylesine büyük bir servet birikiminin zorunlu kıldığı ahlaksızlığın ölçüsü perde arkası edilir, bu durumu halkın gözleri önüne sermemiz de genellikle mümkün değildir. Her halükârda, başarıya giden yolun tehlikelerle dolu olduğu, fakat yetenekli bir bireyin sözümona her şeye rağmen başarıya ulaşabileceği masalı anlatılır. Yol ıssız, ödül ise uzaktadır. Bu yolda insan insanın kurdudur; birey, ancak diğerlerinin mahvolması pahasına başarıya ulaşabilir.

Devamı…Che Guevara: Birey, insani değerlere ancak emeğin kurtuluşu sayesinde yeniden ulaşabilir

Che Guevara’nın intikamını alan kadın kameraman, yapımcı ve yönetmen: Monika Ertl – Nina Ramon

Monica ErtlBir tecavüz sonucu doğan Alman kâşif, antropolog, yazar ve film yapımcısı Hans Ertl’ün kızı olan Monika Ertl, ailesiyle birlikte 1952 yılında Bolivya’ya göç etti. Burada babasının bazı filmlerine eşlik eden Monika, bu süreçte silah kullanmayı öğrendi. Bolivya’lı belgesel film yapımcısı Jorge Ruiz ile çalıştı. Kısa sürede sinema tarihinde kadın belgesel film yapımcı-yönetmenlerinin öncülerinden biri oldu. Bir maden mühendisiyle evlilik yapıp boşanmasının ardından, Kolombiya Ulusal Kurtuluş Ordusu (ELN)’nın Bolivya koluna katıldı. Che ile tanıştı. 1971 yılında Hamburg’ta Che Cuevara’nın ellerinin kesilme emrini veren Bolivya konsolosu Albay Roberto Quintanilla Pereira’yı ve Che’yi altı kurşunla öldüren Bolivya’lı polis şefi Quintanilla’yı, makamında öldürdü.

Devamı…Che Guevara’nın intikamını alan kadın kameraman, yapımcı ve yönetmen: Monika Ertl – Nina Ramon

Che Guevara’nın 11 Aralık 1964 Birleşmiş Milletler Toplantısı Konuşması (video)

“Sosyalizmi kurmak istiyoruz. Barış uğruna mücadele edenleri desteklediğimizi daha önce belirttik. Marksist-Leninist olmakla birlikte, bağlantısız ülkeler grubundan olduğumuzu bildirdik, çünkü bağlantısız ülkeler, tıpkı bizim gibi emperyalizme karşı mücadele içinde. Halkımız için daha iyi bir hayat sağlamak amacındayız. Bu nedenle, yankee provokasyonlarından kendimizi korumaya çalışıyoruz. Amerika Birleşik Devletleri’ni yönetenlerin yapısını biliyoruz. Barışı bize çok pahalıya ödetmeyi amaçlıyorlar. Cevabımız, hiçbir bedelin onurumuzdan daha yüksek olamayacağıdır.”

Devamı…Che Guevara’nın 11 Aralık 1964 Birleşmiş Milletler Toplantısı Konuşması (video)

Çeşitli ülke sanatçılarından Che Guevara’ya yazılmış ve söylenmiş şarkılar “El Che Vive!”

Che
Che Guevara, bugün bütün dünyada yanlızca Küba Devriminin önemli liderlerinden biri, Latin Amerikalı bir yurtsever veya Arjantinli hümanist bir doktor olarak değil, her şeyden önce yaşamın olanaklarını keşfetmeye cesaret etmiş bir devrimci olarak biliniyor. Fikirleri ile eylemleri arasındaki uyum, yaşama yüklediği anlam ile kendi sorumluluğunu gözeterek, kendi aklı ve duygularıyla hareket eden mütevazi ve kısa bir yaşam sürdü.

Devamı…Çeşitli ülke sanatçılarından Che Guevara’ya yazılmış ve söylenmiş şarkılar “El Che Vive!”

Fidel Castro: “Che’ye Maceracı Diyenler, Bolivya’ya Gitmesini Hata Görenler Sahte Devrimcilerdir”

Che bütün gerilla yaşamı boyunca gündelik gözlemlerini bir günlüğe not etme alışkanlığını sürdürmüştü.
Sarp ve engebeli yollarda, nemli ormanlarda yapılan uzun yürüyüşlerden sonra sırt çantalarının, silahlarının ve diğer gereçlerinin ağırlığı altında ezilen savaşçılar, dinlenmek için mola verdiklerinde ya da yorgun bir günün sonunda kamp kurduklarında, Che’nin -daha ilk anlardan başlayarak Kübalılar ona bu adı vermişlerdi sevecenlikle- küçük bir cep defterini çıkardığı ve bir doktorunkini andıran okunaksız yazısıyla gözlemlerini not ettiği görülebilirdi. Bu notlarından saklayabildiklerinin yardımıyla daha sonraları, Küba’daki devrimci savaşla ilgili, hayranlık veren tarihsel anılarını yazmıştı; devrimci, eğitsel ve insancıl bir içeriğe sahipti bu anılar.

Devamı…Fidel Castro: “Che’ye Maceracı Diyenler, Bolivya’ya Gitmesini Hata Görenler Sahte Devrimcilerdir”

Che’nin1960 Yılında Tv’de ‘Politik Egemenlik ve Ekonomik Bağımsızlık[1]’ Üzerine Yaptığı Konuşma

Bu konferans dizisini başlatmak bana onur veriyor. Önce, yoldaşımız Raul Castro’nun bu görevi üstlenmesi düşünülmüştü, ancak ekonomik konular ele alındığı için, Raul ilk konuşmayı benim yapmamı istedi. Devrimin askerleri olarak, göreve çağrıldığımızda, bizden istenen çalışmaları derhal yapıyoruz. Bu nedenle, sık sık, ideal bir eğitim almadığımız konulara da el atmak zorunda kalıyoruz. Bu kez de böyle oldu: Politik egemenlik ve ekonomik bağımsızlık konusunun taşıdığı büyük önemi basit kelimelerle, herkesin anlayabileceği biçimde açıklamaya çalışacağım. Bu iki terimin birbirine sıkı sıkıya bağlı olduğunu da belirtmeliyim. Bu iki büyük amaçtan biri diğerinden önce gelebilir -Küba’da bir zamanlar görüldüğü gibi- ama zorunlu olarak bu iki kavram ayrılmazdır ve kısa bir süre içinde birleşirler.

Devamı…Che’nin1960 Yılında Tv’de ‘Politik Egemenlik ve Ekonomik Bağımsızlık[1]’ Üzerine Yaptığı Konuşma

Che Guevara: Bundan sonra Marks, tarihin bir parçası olarak savaşa katılacaktır

Bize, siz marksist misiniz, evet mi, hayır mı? diye sorulsa, tutumumuz, Newton’cu olup olmadığı sorulan bir fizikçinin, ya da Pasteur’cü olup olmadığı öğrenilmek istenen bir biyologun göstereceği tutuma benzer. Artık üzerinde tartışmayı gereksiz kılan apaçık gerçekler vardır. Yeni olayların yeni görüşler getirmesinin yanı sıra, eski görüşlerin de gerçek payını koruduğu unutulmayarak, fizikte “Newton’cu”, biyolojide “Pasteur’cü” olunduğu gibi doğal biçimde “Marksist” olunmalıdır. Örneğin, Einstein’ın görelilik kuramının, Planck’ın quantum teorisinin yanında Newton’un buluşlarının durumu böyledir, yeni kuramlar, İngiliz bilginine büyüklüğünden kesinlikle hiçbir şey kaybettirmez. Newton sayesinde fizik ilerleyebilmiş, yeni uzay görüşleri geliştirilmiştir. İngiliz bilgini bu gelişmenin gerektirdiği basamaklardan biridir.

Devamı…Che Guevara: Bundan sonra Marks, tarihin bir parçası olarak savaşa katılacaktır

Muntazır, Che Guevara’yı kendine örnek alıyor ve evinde Kübalı devrim liderinin resmi asılı

ABD Başkanı George W. Bush’a hafta sonu Bağdat’a yaptığı ziyaret sırasında ayakkabılarını fırlatan Iraklı gazeteci Muntazır El Zeydi’nin ailesi, gazetecinin can güvenliğinden endişe duyduğunu açıkladı.
Gazetecinin ağabeyi Uday El Zeydi, kardeşinden böyle bir hareket beklemediklerini, televizyonda izledikleri görüntünün sürpriz olduğunu
belirterek, Muntazır’ın aslında çok sakin bir insan olduğunu anlattı. Uday El Zeydi, ancak kardeşinin gazetecilik yapmaya başladığından beri çok sayıda insani drama şahit olduğunu, bu hareketinin, bütün yaşadıklarının dışa vurumu olabileceğini kaydetti.

Devamı…Muntazır, Che Guevara’yı kendine örnek alıyor ve evinde Kübalı devrim liderinin resmi asılı