Freud: İnsanların tutkuları üzerine mantıksal tartışmalar yapmak yararsızdır

Her şey bir yana, insan faaliyetini tüm genişliğiyle değerlendirebilecek pek az sayıda insan vardır. Çoğu kişi, kendisini bu faaliyetin bir tek veya az sayıda alanıyla kısıtlamaya zorlamıştır. Ama insan, geçmiş ve şimdiki durum hakkında ne kadar az şey bilirse, gelecek hakkındaki yargısı da o derecede önemsiz olur.

Devamı…Freud: İnsanların tutkuları üzerine mantıksal tartışmalar yapmak yararsızdır