Komünist Kuramcı Dr. Hikmet Kıvılcımlı’nın Kaleminden Nicelik ve Nitelikçe Kürtlük

Nicelikçe (Ulus Olarak) Kürtlük
Türkiye Cumhuriyeti’nde Anadolu’nun ve Kuzey Karadeniz kıyılarının dışında bir “Doğu illeri” kavramı ve damgası var. 17 il sınırını içine alan bu bölgeye, rastlantıyı Allahtan saymayanlar için, herhalde bir kapris eseri olarak böyle bir ad takılmış sayılamaz. Bu bölge bir coğrafya bölünümünden ve kıtasından ibaret de değildir. Çünkü Kemalizm, güya genel bir yasa kisvesi altında oluşturduğu Genel Müfettişlikler oyununu yalnız bu bölgenin başına “Birinci Müfettişlik” adıyla onaylandı. Ve herkesten iyi Kemalizm bilir ki, bu öyle kuru bir merkeziyet, yani genel işlerde halkın işlerini kolaylaştırmak vb. saçmalar gibi, bir burjuva devleti için boşuna masraflı olacak bir külfetten ileri gelmez. Birinci Müfettişlik, hâlâ halkının baş ucunda asılmış bir Demokles’in kılıcı, bir ilan edilmemiş köpekçe sıkıyönetim, bir en yırtıcı ebedi terördür. Bu nitelikler gözönünde tutulduktan sonra, bütün bu bölgenin önce bir ayırtedilişinin, sonra militarist bir zulüm sistemiyle yönetilişinin Kemalizmin keyfi ya da babasının hayrı için yapılmış ve yapılmakta olmadığı kolay anlaşılır.

Devamı…Komünist Kuramcı Dr. Hikmet Kıvılcımlı’nın Kaleminden Nicelik ve Nitelikçe Kürtlük

Çılgın proje: Bölgesel eşitsizliğe devam – Cuma Çiçek

Görülen o ki AKP, İstanbul’un Türkiye içindeki pozisyonunu güçlendirerek devam ettirmek istiyor. Neredeyse Cumhuriyet’in kuruluşundan bu yana dile getirilen ve İstanbul-İzmir üzerinde yoğunlaşan ekonomik faaliyetlerin ülke geneline yayılmasını hedefleyen dengeli mekânsal gelişim politikalarının hâlâ laftan öteye bir anlam ifade etmediği görülüyor. Ekonomik olarak gelişmekte olan ülkelerin çoğunda görülen ve Türkiye’nin de uzun yıllardır sürdürdüğü ülke kaynaklarının birkaç metropole-megapole yığıldığı, geri kalan il ve bölgelerin sistematik olarak geri bırakıldığı “kalkınma” politikasını, AKP büyük bir hevesle devam ettiriyor.

Devamı…Çılgın proje: Bölgesel eşitsizliğe devam – Cuma Çiçek