İslam Öncesi Türk Dinleri | Dinin Türk Toplumu Üzerindeki Etkisi (II)- Dr. Hikmet Kıvılcımlı

Şamanlık: Anahan Dini, ilk cinsel yasakları ile; KAN kutsallığn sembolü olan Totemler dinidir:
Arapça BATIN denilen, Morgan’ın Gens dediği aile, KAN (KHAN)  örgütlü toplum, Din o örgütçe Yersu’lu ve Totem’lidir: “Tsinlerin dini, özellikle aile dayanışmasını var eden ve güçlendiren bir dindir. Her Yersu kendi Batın’ının özel koruyucusudur, has tanrısıdır. Bu din bir yandan aileye ve Totemizme bağlı olduğu halde, öte yandan ANACIL NESEB’e dayanır. Buna, kadın elemanına bağışladığı imtiyazlardan ötürü, KADIN DİNİ de denilebilir. Avrupa’lıların ŞAMANİZM dedikleri din, Türklerin yalnız bu Kadın Dini sisteminden, yani 4’lü sınıflamaya dayanmış TSİN dininden ibarettir.” ( s.20-21).

Devamı…İslam Öncesi Türk Dinleri | Dinin Türk Toplumu Üzerindeki Etkisi (II)- Dr. Hikmet Kıvılcımlı