Osmanlı devletinde din, bir baskı ve istibdat unsuru muydu? – Sevan Nişanyan

Osmanlı yönetiminin tarikat olgusuna karşı tavrı hiçbir zaman bütünüyle olumlu olmamıştır. Fatih döneminde tüm tarikatlere yöneltilen baskıların benzeri gerçi daha sonraları görülmemiştir; fakat örneğin Yavuz, Kanuni ve IV. Murat zamanlarında çeşitli tarikatlerin şiddetli takibe uğradığı bilinmektedir. II. Mahmud devrinde Bektaşilik yasaklanmış…

Devamı…Osmanlı devletinde din, bir baskı ve istibdat unsuru muydu? – Sevan Nişanyan