Sait Faik’in yasaklanan ilk romanı “Medarı Maişet Motoru” – Hülya Soyşekerci

“Ah bu yasaklar! Kendi kendimize, başkasının bize, bizim başkalarına, devletin tebaasına, tebaanın devletine, belediyenin hemşerisine, hemşerinin belediyeye koyduğu, koyacağı yasaklar!.. Yasaklarla çevrili bir dünyada yaşamasak yasaksız yaşayamazdık. Halbuki hayvanlar, hele ehlileri, yasaksız ne de güzel yaşıyorlar.”

Devamı…Sait Faik’in yasaklanan ilk romanı “Medarı Maişet Motoru” – Hülya Soyşekerci