“İyi bir insan için yaşam zor, ölüm kolay” – Maksim Gorki’nin Hayatı ve Sanatı

GorkiMaksim Gorki:
“Her sabah nereye gittiğini bilmeden bir işe giden, her akşam nereden çıktığını bilmeden bir işten çıkan, sevmediği hayatı yaşayan, sevmediği işi yapan, sevmediği kişilerle yaşayan, kalabalıkların yüzünden yaşamaya karşı, ne bir sevgi, ne de bir sevgisizlik işareti olmadan gelip geçen, her akşam evinin dört duvarı arasına sanki bir mezara girermiş gibi giren, gecelerini bir sıkıntı yorganının altında yalnız ya da yanındaki yabancı gövdeyle geçiren; 
bütün ölü kentlerin, ölü doğmuş çocukları!
Size bu ölü yaşamı hazırlayan “burjuvazidir” ve bu acımasız oyunun varlığını siz izin verdiğiniz sürece sürecektir. ”
[ Sıradan İnsanlar ve İş Üzerine]

Devamı…“İyi bir insan için yaşam zor, ölüm kolay” – Maksim Gorki’nin Hayatı ve Sanatı