Gilles Deleuze: İstencin özü hep keder ve ruhsal çöküntüde keşfedilir

Kötümserliğe ve Schopenhauer’e Karşı
Gücün iradesinin yukarda da sayılan bu üç karşıt anlamı, istenç felsefesine son derece talihsiz bir biçimde belli bir “renk tonu”, duygusal bir renk tonu katmamış olsaydı hiç önemli değildi. İstencin özü hep keder ve ruhsal çöküntüde keşfedilir.

Devamı…Gilles Deleuze: İstencin özü hep keder ve ruhsal çöküntüde keşfedilir

Her şeyden umudu kesmek gerektiği düşüncesiyle nasıl kalır insan? Uyumsuz Duvarlar – Albert Camus

Albert-CamusBir dostumun dediğine bakılırsa, bir adamın iki kişiliği vardır: Biri kendininki, biri de karısının onda gördüğü. Karısına toplum diyelim, o zaman anlarız bir yazarın bütün bir duyuşa verdiği adın,bir yorumla nasıl ondan ayrıldığım ve yazar bir başka şeyden konuşmak istedikçe yüzüne vurulduğunu. Bir şey söylemek, onu yapmak gibidir : «Bu çocuk sizden mi dünyaya geldi?» «Evet»,«öyleyse sizin oğlunuz bu çocuk.» «O kadar kolay değil bu iş!» Nitekim, Nerval, berbat bir gecede iki kez astı kendini;bir kez kendi dertlerine son vermek için,bir de başkalarına para kazandıracak bir söylence yaratmak için. Kimse ne gerçek mutsuzluk üzerine yazı yazabilir,ne de kimi mutluluklar üzerine.Ben de bunu deneyecek değilim. Ama söylenceye gelince,onu anlatabilir insan, ve bir an için olsun, onu söylencelikten çıkardığını sanabilir.

Devamı…Her şeyden umudu kesmek gerektiği düşüncesiyle nasıl kalır insan? Uyumsuz Duvarlar – Albert Camus

Kötülük Probleminden Arthur Schopenhauer Kötümserliğine – Nurten Kiriş Yılmaz

Schopenhauer21. yüzyılda yaşayan bizler kimi zaman kötülüğün yalnızca çağımızın problemi olduğunu, yaşadığımız dünyanın olabilecek en kötü dünya olduğunu ve bu çağda dünyaya gelerek şanssız olduğumuzu düşünerek kederleniriz. Oysa kötülük probleminin kökleri insanlık tarihi kadar eskidir. Ancak çağlar aşarak (İlkçağ, Ortaçağ, Yeniçağ, Yakınçağ) günümüze gelirken değişerek/dönüşerek ulaştığı için, her çağda yeni bir pratik kazanarak özgün bir biçim almıştır. Bu çalışma da bu nedenle problemin tarihsel ve buna paralel olarak kavramsal değişimine/dönüşümüne dikkat çekilmiştir.

Devamı…Kötülük Probleminden Arthur Schopenhauer Kötümserliğine – Nurten Kiriş Yılmaz