Fars Kadın Şiirini Başlatan Furuğ Ferruhzad İçin Bir Önsöz – Rıza Berahani

bu kimdir, bu sonsuzluğun caddesi üstünde
birlik anına doğru yürüyen
ve her zamanki saatini
matematiğin eksiltmeler ve ayırmalar mantığıyla
kuran
bu kimdir bu, horozların ötüşünü
gündüzün yüreğinin başlangıcı diye bilmeyen
ve kahvaltı kokusu sanan
kimdir bu, başında aşk tacı taşıyan
ve gelinlik giysileri içinde çürüyen.*


İki özel yaşam

Benim belleğimde, İran tarihinin en önemli kadını ve en büyük kadın şairi ve yüzyılımız ortaları İran’ın çağdaş şairlerinin en büyüklerinden biri olan Furuğ Ferruhzad’ın iki yaşam öyküsü var:

Devamı…Fars Kadın Şiirini Başlatan Furuğ Ferruhzad İçin Bir Önsöz – Rıza Berahani

Fars kadın şiirini başlatan Furuğ Ferruhzad’ın yaşamı, aile hayatı ve yaşadığı toplum

.Furuğ Feruhzad:
.
“arsızlıkla damgalanan
.
boş kinayelere gülen bendim
.
kendi varlığımın sesi olayım
.
istedim yazık ki ‘kadın’dım”

.

Furuğ Ferruhzad 5 Ocak 1935 yılında Tahran’da doğdu. O yıllarda bir kaç önemli olay olmuştur. Birincisi Rıza Şah bir takım İranlı aydın ve yazarı tutuklamıştı. Bunların bir çoğu ya sol aydınlardı, ya da serbest bırakıldıktan sonra sol adı ile, veya radikal olarak Tudeh Partisine katılanlar veya sonradan ondan ayrılanlardı. Grubun lideri, Dr. Ta ki Erani, Rıza Şah zindanlarında yaşamını yitirdi ve bir çok İran aydınları tarihçilerine göre, onun ölümü kuşkulu ve gerçekte siyasi bir cinayetti.

Devamı…Fars kadın şiirini başlatan Furuğ Ferruhzad’ın yaşamı, aile hayatı ve yaşadığı toplum