Kendisi gibi olamamanın sıkıntısıyla kendine bakmak: Pablo Picasso’nun “Aynadaki Kadın”ı

Yüz ve Maske
Pablo Picasso (1881-1973), “Aynadaki Kadın” adlı tablosunda bize bir beden gösterir. Ressam, aynanın karşısında kendisine bakan dişi bir insan figürünü önümüze koyar. İlk bakışta, figürün gerçekte -aynanın önünde- olan ile aynada görünen -yansıma- arasındaki form değişikliği dikkati çekmektedir. Resmin içinde duran Kadın, kendi yansımasıyla, bu bir an da olsa, karşı karşıya bırakılmıştır. Ressam, Kadın’ın kendiyle olan monoloğunu duyurmak ister gibidir.

Devamı…Kendisi gibi olamamanın sıkıntısıyla kendine bakmak: Pablo Picasso’nun “Aynadaki Kadın”ı

Gabriel Marquez’in “Yüzyıllık Yalnızlık” Eseri Üzerine – Ian Johnston

Gabriel Garcia MarquezRomanda resmedilen, bitmeyecek gibi görünen iç savaş, doğrudan doğruya, Kolombiya’da 1885-1902 yılları arasındaki iç savaşlardan birine dayanmaktadır. Nitekim Albay Aureliano karakteri ile yazarın büyükbabasının, emrinde savaştığı General Rafael Uribe Uribe arasında pek çok benzerlik vardır. Uribe’in savaşı, romanda da yer alan, 1902’deki Neerlandia Antlaşması ile sona ermişti. 1900 ile 1928 yılları arasında Kolombiya’yı Boston’un birleşmiş Mahsul Toplama Şirketi devralmıştı. Ortaya çıkan işçi sorunu 7 Ekim 1928’de, 32.000 işçinin katıldığı toplu grevle sonuçlanmıştı. Bunun üstüne hükümet, işçilerle savaşmak üzere askeri birlikler gönderdi; 5 Aralık 1928’de Cienaga’da bir katliam yaşandı. Bu bilgilere ek olarak, romanı anlamamız açısından en önemli bilgiyse şu; yazarın ailesi ve kendisi de bu katliamın içindeydi.

Devamı…Gabriel Marquez’in “Yüzyıllık Yalnızlık” Eseri Üzerine – Ian Johnston