İnsanlar niçin yenilmeyen ve zaaf göstermeyen kahramanlar yaratıyor?- Dr. Ali Şeriati

Ali ŞeriatiEfsaneler, her duygu­nun, her kutsallığın ve her maddî ve manevî güzelliğin yüce nu­munesinin bir bütünüdür. Öyleyse insan, numuneler varediyor. Ancak olanı değil, olması gerekeni yaratıyor. Büyüklüğün en yüce numunesi, Çin’de ve Japonya’da tanrı “Rama” ve “Futuşi Şi” şeklinde, Roma’da ve Yunanda ise tanrı “Zeus” ve [Mı­sır’da] “Osiris” şeklinde ortaya konuyor. İnsan için fedakarlık yapan tanrılar ve hiç yenilmeyen ve hiçbir yerde zaaf göstermeyen kahramanlar yaratıyoruz. Çünkü bizim tüm kahramanlanmız yenilgiye uğruyorlar, tüm kahramanlarımızın cesareti ve gücü belli durumlarla ‘sınırlıdır ve bunlar geçtiğinde her şey bitiyor. Kahramanlık da bitiyor.
Tüm kahramanların yaptığı savaşlar, kahramanlıkların tümü; güzelliğin, paklığın ve münezzehliğin en yüce derecesinde değil. Bunun için “Herkül”ü yaratıyoruz, ya da -Hindistan’da- “Rama”yı veya -Rusya’da ve Doğu Av­rupa’da- “Lahas”ı yaratıyoruz.

Devamı…İnsanlar niçin yenilmeyen ve zaaf göstermeyen kahramanlar yaratıyor?- Dr. Ali Şeriati

Ertuğrul Cesur: Ali Şeriati’nin yapmaya çalıştığı şey, gerçek bir “öze dönüş”tür

Ali ŞeriatiTarihte bazı insanlar vardır ki, birer istisna ve kaide dışıdırlar. Bunlar, bütün yerleşik kuralları, ön kabulleri, dengesini bul­muş ve çift taraflı memnuniyet içerisinde sürüp giden ‘düşman­lıkları’ alt-üst ederler. Bu halleriyle bütün düşmanların ortak düş­manı oluverirler. Ali Şeriati de bunlardan biridir. Bu nedenle o, ayrı bir durumu temsil eder. Onu özgün kılan; İslam’ı çağının ideolojileri ile hesaplaşarak kendince özgün bir düşünce sıçraması yapabilmiş olmasıydı. Yazılarıyla, sözleriyle ve tüm yaşamıyla hayatı anlamlı kılan Şeriati, yazılarını üçe ayırır: İçtimaiyat [Toplum Bilim] İslamiyat [İslam Bilim] ve Keviriyat.

Devamı…Ertuğrul Cesur: Ali Şeriati’nin yapmaya çalıştığı şey, gerçek bir “öze dönüş”tür