Geçen Yüzyıl Sonlardından Günümüze Çağdaş Türk Şiirinin Evreleri I- Ataol Behramoğlu

Namık Kemal´in önderlik ettiği toplumcu kanadın yanısıra, Tanzimat şiirinin bireyci kanadını oluşturduklarını söyleyebileceğimiz Recaizade Ekrem ve Abdülhak Hamid Tarhan, şiirlerindeki kişisellik ve içtenlik, yeni ses ve biçim öğeleriyle, Divan şiirinin geleneksel öz ve biçim kalıplarından ayrılarak Servet-i Fünun şiirini hazırlamışlardır. Recaizade ve Hamid´in şiirleriyle, Türk şiirinin Doğu şiiri etki alanından çıkarak, başta Fransız şiiri olmak üzere Batı şiirinin etki alanına girişi de kesinlik kazanmıştır.

Devamı…Geçen Yüzyıl Sonlardından Günümüze Çağdaş Türk Şiirinin Evreleri I- Ataol Behramoğlu