Hitler’in gönüllü cellâtları ve kötülüğün sıradanlığı – İvo Molinas

hitler ve halkKötülük doğuştan mıdır?
Kant’a göre kötülük insanda hep var olmuştur ve doğrudan irade ile ilintilidir. İnsan doğuştan itibaren doğası gereği kötü ve suçlu değildir. Kötülük, sadece akıllı canlıların seçeceği bir dürtüdür. Diğer bir deyişle, insan kötülüğü akıllı bir varlık olarak aklı sayesine kabul eder veya reddeder. Bu, onun nihai seçimi sonunda ortaya çıkar. Goldhagen’in ‘gönüllü cellâtlar’ deyiminin içerdiği, kötülüğün bilinçli seçimi, aslında Kant’ın görüşüyle örtüşmektedir. Oysaki Hannah Arendt, kötülüğün tanımında yeni bir alt anlam yaratarak,‘sıradan kötülük’ manasında kötülüğü banalleştiren, sıradanlaştıran özgün bir ‘kötülük’ teorisi geliştirir.

Devamı…Hitler’in gönüllü cellâtları ve kötülüğün sıradanlığı – İvo Molinas

Osmanlılarda Cellatlık ve Cellat Seçimi | Yazısız Taşlar, Ayrı Mezarlarlıklar

Cellat sözcüğü arapça “Kırbaçla Vurmak” anlamına gelen “Celd” kökünden türemiş, ölüm cezalarının infazını gerçekleştiren kişiye verilmiş bir ünvanıdır. Bu ünvana sahip kişiler Osmanlı’da adam asmak, boğmak ve kelle kesmek, bir ceza şekli olduğu için sarayın daimi üyeleri arasında yer almışlardır. Cellatlar önceleri Hırvatlardan, daha sonra da Çingenelerden seçilmiştir. Bu iş için seçilmiş şahısların sağır ve dilsiz olmasına inanıldığı, seçilen kişi sağır ve dilsiz değilse sağır edilip, dilinin kesildiği belirtilir.  İnfaz edilecek kimsenin yüzlerini görmemesi için başı kapalı göz yuvaları açık -kar maskesi benzeri- bir bere taktıkları, Cellatların öldürme biçimleri ise  kişinin konumu, mevki, rütbe ve işlediği suça göre değişir.
Yaşarken toplumda dışlanan cellatlar öldükten sonra da uzak durulmuş, dışlanmış  katiller, hırsızlar her türlü suçlu halk mezarlarına ayırım yapılmadan gömüldüğü halde cellatların mezarları  ayrı tutulmuş, İstanbul’da  iki ayrı yere yazısız mezar taşları ile gömülmüşlerdir. 

Devamı…Osmanlılarda Cellatlık ve Cellat Seçimi | Yazısız Taşlar, Ayrı Mezarlarlıklar