“Bütün soğuk canavarların en soğuğuna devlet denir” Böyle Buyurdu Zerdüst – Friedrich Nietzsche

friedrich-nietzscheNietzsche, Böyle Buyurdu Zerdüşt kitabında zamanındaki kulaklara göre ağız olmadığını kendisinin daha sonraki kuşaklar tarafından anlaşılacağını söyler. Özellikle yüzyıl sonra anlaşılacağını yazmış olması gerçekleşen bir kehanet olarak görülebilir. Elbette tek tek filozoflarda Nietsche’nin çalışmalarını değerlendirenler olmuştur. Fakat asıl olarak Nietzsche 20. yüzyılın ikinci yarısından itibaren genel bir ilginin konusu olur ve  felsefeciler tarafından her anlamda değerlendirilmeye başlanır. Onun perspektivizmi, tarihselciliği, bilgi/iktidar düşüncesi, dil’i kavrayış biçimi yeniden farklı anlam katmanlarıyla değerlendirilmeye başlanmıştır. Günümüzde ise Nietzsche en derin teorik tartışmalardan en sıradan sohbetlere kadar herkesin dilindeki isimlerden biri haline gelmiş bulunmaktadır. Nietzsche’nin kendi istediği anlamda anlaşılıp anlaşılmadığı tartışmalı olmakla birlikte belirttiği zamanda kendisine pek çok kulak verenin ortaya çıktığı kesindir. Ancak devlet ve bayrak ile ilgi “Benim için bayrağın tuvalet kâğıdı kadar değeri yok. Tuvalet kâğıdı hiç değilse bir işe yarıyor…” gibi sözlerinin anlaşılması için yüz değil ikiyüz yıla ihtiyaç olduğunu söylememiz gerekiyor.

Devamı…“Bütün soğuk canavarların en soğuğuna devlet denir” Böyle Buyurdu Zerdüst – Friedrich Nietzsche

Otorite Üzerine – Friedrich Engels: Adlarını değiştirdiklerinde, değiştirdiklerini sanıyorlar

Bazı sosyalistler, son zamanlarda, otorite ilkesi diye adlandırdıkları şeye karşı düzenli bir haçlı seferine girişmişlerdir. Şu ya da bu eylemin otoriter olduğunu söylemek onu mahkum etmeye yetmektedir. Bu özet davranış biçimi o denli kötüye kullanılmıştır ki, soruna biraz daha yakından bakmak bir zorunluluk olmuştur. Sözcüğün burada kullanıldığı anlamda otorite, şu demektir: bir başkasının iradesinin bizimkine dayatılması; öte yandan otorite, boyuneğmeyi öngörür. Bu iki sözcük kulağa hoş gelmediğinden ve bunların temsil ettikleri ilişki boyuneğdirilen taraf için kabul edilebilir olmadığından, sorun, bundan kurtulmanın bir yolu olup olmadığı, -mevcut toplam koşullar veri olarak alındığında- bu otoritenin artık bir anlam taşımayacağı ve bunun sonucu olarak da, yok olmak zorunda kalacağı bir başka toplumsal sistemin yaratıp yaratamayacağımızdır. Bugünkü burjuva toplumun temellerini oluşturan iktisadi -sınai ve tarımsal- koşulları incelediğimizde, bunların, yalıtılmış eylemlerin yerine, gittikçe bireylerin birleşik eylemlerini koyma eğilimi taşıdıklarını görürüz.

Devamı…Otorite Üzerine – Friedrich Engels: Adlarını değiştirdiklerinde, değiştirdiklerini sanıyorlar