9 Maddede Albert Einstein’ın Savaş Karşıtı Mücadelesi

Albert EinsteinEinstein, hayatı boyunca iki dünya savaşına tanık olmuş ve yaptığı bilimsel çalışmalarla ister istemez bu savaşların gidişatını etkilemiştir. Yaşanılan birçok olay onu derinden etkilemiş, bunun sonucunda Einstein dünyadaki varolan durumu sorgulama ve bu gidişatı etkileme çabası göstermiştir. Örneğin günümüzde çoğumuzun öğrenince önce şaşırdığı, sonra kanıksadığı bir gerçek olarak Amerikan halkının dünyadaki olaylara ilgisizliği ve bu konularda bilgisizliği 8’inci maddede ifade edildiği gibi Einstein tarafından öngörülmüştür. Amerika teknoloji olarak diğer devletlere görece ileriyken Amerikan halkının bu gelişmelere kıyasla birçok konuda geride kalmışlığı ve ilgisizliği, bilimin topluma yayılmamasıyla ve sadece teknoloji üretme vizyonu verilerek kısır bırakılmasıyla açıklanabilir.

Devamı…9 Maddede Albert Einstein’ın Savaş Karşıtı Mücadelesi

Albert Einstein’in Dünyamıza Bakışı: Bilim ve Toplum Üzerine Düşünceleri

Albert EinsteinBilim, insan işleri üzerinde iki yoldan etki yapar. Birincisi, hepimizin bildiği bir yoldur: Bilim insan hayatını baştan başa değiştiren, dolaysız, daha çok dolaylı olarak bir takım olanaklar yaratır, ikinci yol eğitici bir nitelik taşır – insan düşüncesini etkiler. Bunun etkisi üstünkörü bir bakışla görülmezse de, daha az derin değildir.
Bilimin en gözle görünen pratik etkisi, hayatı hem zenginleştiren, hem karmaşık hale sokan bir takım buluşlara yol açmasıdır; bunlar, buhar makinası, demiryolu, elektrik gücü ve ışığı, telgraf, radyo, otomobil, uçak, dinamit vb. gibi buluşlardır. Bunlara bir de biyoloji ve tıp alanında insan hayatını koruma amacıyla yapılan buluşları, özellikte acıları dindirme yollarını ve yiyecekleri koruyup saklamaya yarayan teknik icatları eklemek gerekir.

Devamı…Albert Einstein’in Dünyamıza Bakışı: Bilim ve Toplum Üzerine Düşünceleri

Albert Einstein Tanrı ve Siyonizm üzerine gerçekte neler demişti? – Saswat Pattanayak

Albert EinsteinEinstein’ın ölümünden kısa bir süre önce kaleme aldığı “Tanrı Mektubu”nun geçenlerde açık artırmayla 3 milyon doların üzerinde bir fiyata satışa sunulmasıyla birlikte, ünlü fizikçinin gerçek düşünce yapısı yeniden dünyanın gündemine oturdu.
Bugüne dek Einstein, en tutucu kesime göre çağdaş fiziğin babası, en özgürlükçü bakış açısına göre dünyanın gelmiş geçmiş en zeki insanı olarak bilindi. Ne var ki, yaşam öyküsünü konu alan onca yazılı belgeye karşın, Einstein’ın eylemci kimliği hemen hemen hiç bilinmedi ve bir devlet adamı olarak da çok yanlış anlaşıldı. Yaşamının kimi yönleri bile bile hasıraltı edilirken, kimi yönleri fazlasıyla abartıldı, kimileri de tümden uyduruldu.

Devamı…Albert Einstein Tanrı ve Siyonizm üzerine gerçekte neler demişti? – Saswat Pattanayak