Kalabalık yalnızlıktan kadına kapalı kentlere | Uzaklar: Bir yol öyküsü – Erinç Büyükaşık

Sokağa yöneldiğinde, akşamın ıssızlaştırdığı kentin insanları evlerine hapseden yalnızlık duygusuna içten içe kızmıştı. Yürüyordu daracık sokaklarıyla bu eski kentin varoşlarında. Aslında kendi içinde büyüttüğü varoş yaşadığı kentin ayrıntılarını da belirlemeye başlamıştı. Binlerce felaketi arkasında bırakmış şehirliler, dinginliği evlerine sığınmakta ararken o hala şehrin dar sokaklarında bir adres belirlemeye uğraşıyordu. Bir adres, bir kimlik…Anlaşılmaz bir aidiyet duygusuydu onu yola yönelten. Bir yaz sıcağında varmıştı Güneydoğu’nun bu eski kentine. Güneşin kavuruculuğunda “Güneş doğudan yükselir.” sözünü doğrulamak istercesine erkenden kalkmayı alışkanlık haline getirmiş, Mardin’in kıpkızıl ovalarında sözü edilen kültürel bileşimi kavramaya çalışıyordu.

Devamı…Kalabalık yalnızlıktan kadına kapalı kentlere | Uzaklar: Bir yol öyküsü – Erinç Büyükaşık

12 Bin Yıllık Açık Müze, Geçmiş Zamanların Şehiri: MARDİN | Mardin Müzesine Sanal Gezi


Mardin, mimari, etnografik, arkeolojik, tarihi ve görsel değerleri ile zamanın durduğu izlenimini veren, bir dağın tepesinin etrafına altın bir gerdanlık gibi  kurulmuş olan bir kent. Çok kültürlü geçmişi, çeşitli medeniyetlerden kalan tarihi  izlerle Yukarı Mezopotamya’nın en eski şehirlerinden biri. M.Ö.4500′ den başlayarak klasik anlamda yerleşim, gören Mardin, Subari, Sümer, Akad, Babil, Mitaniler, Asur, Pers, Bizans, Araplar, Selçuklu, Artuklu, Osmanlı dönemlerine  ilişkin bir çok yapıyı bünyesinde harmanlayabilmiş önemli bir açık hava müzesidir.

Devamı…12 Bin Yıllık Açık Müze, Geçmiş Zamanların Şehiri: MARDİN | Mardin Müzesine Sanal Gezi