Ruhsal sorunları olan insanlar daha mı yaratıcı? – Claudia Hammond

BeyinYaratıcı özellikleri güçlü olan, aynı zamanda ruhsal sorunlar yaşayan insanlara Van Gogh’tan Virginia Woolf’a, Robin Williams’a kadar birçok örnek verilebilir. Bunun örnekleri o kadar çok ki bazıları ruhsal sorunları olan insanların daha yaratıcı olduğuna inanıyor.
Peki araştırmalardan elde edilen sonuçlar bu inancı destekliyor mu? 

Devamı…Ruhsal sorunları olan insanlar daha mı yaratıcı? – Claudia Hammond