Latin Amerika Sinemasının Özgünlüğü, Genel Tarihi ve Anti-Emperyalist Filmlerin İncelenmesi (4)


5a) Latin Amerika Kıtasının Özgünlüğü

<öncesi] Bu deneme, yönetmenlerin manifestolarından yapılan alıntılar ve Latin Amerika’nın özgünlüğüne dair yapılan vurgular, teorikleştirilmiş, dinamik ve bitmemiş bir Latin Amerikalı sinemasal hareketin üzerine yapılan bir çalışmanın parçası olarak kabul edilmelidir. “Sinemasal temsilin tarihi”ne belirli anlamlarda karşılık gelirken, bir yandan Yeni Latin Amerikan Sineması hareketinin bir yandan ulusal ölçekli olma, öte yandan bir kıtanın bütününü temsil ettiğini unutmamaya çalışmaktadır. Bunların dışında özgün bir yanı da vardır;

devamını oku>