Erich Fromm: İnsanın eşya haline dönüştürülmesi, yöneticileri de birer nesne haline getirmektedir

erich frommMarx: “Bütün fiziksel ve zihinsel duyuların yerini, bu duyuların kendilerine yabancılaşmış şekli olan “sahip olmak” duygusu almıştır. Özel mülkiyet, bizi o kadar ahmak ve iktidarsız yapmıştır ki, nesnelerin bizim olması için onlara sahip olmamız gerekmeye başlamıştır. Artık nesnelerin bizim olabilmesi için, bir sermaye haline gelmesi, satın alınmış olması, yenilip içilmesi, yani tarafımızdan kullanılması gerekmektedir. Bütün zenginliklerimize rağmen aslında büyük bir yoksulluk içindeyiz. Çünkü çok şeye sahibiz, ama gerçek özümüz çok küçülmüştür.”

Devamı…Erich Fromm: İnsanın eşya haline dönüştürülmesi, yöneticileri de birer nesne haline getirmektedir